Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-7350, 246-7434
Факс: (044) 235-5875

ВПФ "Соціальний стандарт"


Відкритий пенсійний фонд „Соціальний стандарт”

Засновники Фонду: Приватне акціонерне товариство “КІНТО” та Дочірнє підприємство «КМС УКРАЇНА»

Усі переваги недержавного пенсійного забезпечення стануть додатковими перевагами у Вашому житті та бізнесі

Відкритий недержавний пенсійний фонд „Соціальний стандарт” – непідприємницьке товариство (неприбуткова організація), що створено та здійснює діяльність на підставі Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”, інших нормативно-правових актів з питань недержавного пенсійного забезпечення.

Відкритий пенсійний фонд «Соціальний стандарт» зареєстрований 19 жовтня 2004 року як фінансова установа (реєстраційний номер 12100593), про що видано свідоцтво ПФ № 11.

Мета створення Фонду – забезпечення додаткових пенсій учасникам Фонду шляхом залучення грошових коштів вкладників, накопичення їх та примноження завдяки інвестуванню в економіку України

Вкладники Фонду – будь-які юридичні або фізичні особи.

Надійність пенсійного фонду забезпечується:

 • щорічним незалежним аудитом діяльності з недержавного пенсійного забезпечення;

 • щоквартальною звітністю осіб, які здійснюють обслуговування Фонду;

 • контролем за діяльністю осіб, які здійснюють обслуговування Фонду, з боку уповноважених державних органів;

 • наглядом за діяльністю Фонду з боку ради Фонду;

 • суворим додержанням вимог законодавства та інших нормативно-правових актів щодо складу та структури пенсійних активів

  Відкритий пенсійний фонд „Соціальний Стандарт” не тільки відповідає всім вимогам чинного законодавства, але й обслуговується професійними, надійними та досвідченими учасниками ринку фінансових послуг.

  Обслуговування діяльності Фонду здійснюється такими професійними учасниками фінансового ринку:

  Управління пенсійними активами – компанія з управління активами ПрАТ «КІНТО», свідоцтво про реєстрацію фінансової установи №145 від 29 жовтня 2004 року.

  Створена в 1992 році, компанія «КІНТО» на сьогодні є визнаним лідером фондового ринку України, активним учасником його творення та розвитку. Діяльність КІНТО зосереджується на управлінні активами інвестиційних фондів та недержавних пенсійних фондів. Компанія пропонує своїм клієнтам компетентність, досвід та знання професійної команди фахівців, а також широкий спектр інвестиційних стратегій.

  Адміністрування Фонду – Адміністратор пенсійного фонду «Центр персоніфікованого обліку» , безстрокова ліцензія Держфінпослуг АБ №115988 від 14.08.2008, свідоцтво про реєстрацію фінансової установи АА №28 від 26 листопада 2004 року.

  Компанія займає провідні позиції на ринку фінансових послуг, обслуговуючи 16 недержавних пенсійних фондів.

  Зберігання активів Фонду – банк-зберігач АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» , безстрокова ліцензія НКЦПФР АЕ №263335 від 12 жовтня 2013 року, свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі банків №234 від 31 січня 1994 року.

  Банк працює на фінансовому ринку більше 16 років. З 1999 року проходить щорічний аудит фінансової звітності згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

  Адреса Фонду: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх

  Телефони: (044) 246-73-50, 246-74-34

  Результати діяльності Фонду 

  Стати вкладником: пропозиції для юридичних і фізичних осіб.

  Якщо Ви зацікавилися нашими пропозиціями щодо участі у відкритому пенсійному фонді „Соціальний стандарт”, звертайтеся до наших консультантів.