Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-7350, 246-7434
Факс: (044) 235-5875

Дюжина пенсійних порад


ДЮЖИНА ПЕНСІЙНИХ ПОРАД

1. Чи знаєте Ви, що…
2. Пенсійна реформа: джерела майбутньої пенсії
3. Як подбати про себе
4. Випробувано часом
5. Які існують недержавні пенсійні фонди
6. Хто обслуговує недержавні пенсійні фонди
7. Ким контролюється діяльність недержавного пенсійного фонду
8. Як захищені кошти на майбутню пенсію
9. Що важливо знати вкладнику НПФ
10. Що важливо знати учаснику НПФ
11. Як обрати недержавний пенсійний фонд
12. Ваш вибір


1. Чи знаєте Ви, що…

  • державна пенсія не забезпечує гідного життєвого рівня людям похилого віку, і не лише в Україні;
  • на сьогодні в Україні 10 платників пенсійних внесків мають забезпечити пенсію дев'яти пенсіонерів, а з часом ситуація лише ускладниться;
  • для того, щоб підвищити рівень життя осіб, які виходять на пенсію, в нашій країні впроваджується пенсійна реформа;
  • піклуючись про своє майбутнє, у більшості країн світу громадяни користуються послугами недержавних пенсійних фондів.

Ніхто не є застрахованим від падіння рівня доходів після виходу на пенсію або внаслідок несподіваної втрати працездатності. Без турботи про власне майбутнє забезпечити гідний рівень життя після закінчення активної трудової діяльності неможливо.

2. Пенсійна реформа: джерела майбутньої пенсії

Пенсійна реформа, започаткована в січні 2004 року в Україні, передбачає заміну старої солідарної системи пенсійного забезпечення на сучасну трирівневу пенсійну систему.

Перший рівень – це солідарна система, в якій усі кошти, що перераховуються підприємствами та застрахованими особами до Пенсійного фонду України, одразу ж виплачуються нинішнім пенсіонерам.

Другий рівень – накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Внески будуть обов'язковими для переважної кількості громадян України та спрямовані на їх персональні рахунки. Ці кошти будуть інвестуватися в українську економіку, а інвестиційний дохід збільшуватиме розмір майбутніх пенсійних виплат.

Третій рівень – система недержавного пенсійного забезпечення. В цій системі можуть брати участь добровільно як фізичні особи, так і юридичні особи-роботодавці.

Одними з суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення є недержавні пенсійні фонди (НПФ). Перші НПФ, створені відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", розпочали свою діяльність на початку 2005 року.

Людина працює все життя, потім виходить на заслужений відпочинок і, часто, тільки тоді починає з'ясовувати, чому розмір пенсії саме такий. Цікавитися цими питаннями краще заздалегідь.

3. Як подбати про себе

Зберегти звичний рівень життя після виходу на пенсію можна завдяки участі у недержавному пенсійному забезпеченні як роботодавця, який піклується про своїх працівників, так і конкретної особи, яка зараз повна сил і має можливість відкладати кошти на свою майбутню пенсію або на пенсію своїх близьких.

Зробити накопичення на свою майбутню недержавну пенсію може кожен працюючий, скориставшись послугами недержавних пенсійних фондів.

Недержавний пенсійний фонд – це фінансова установа нового типу, яка працює виключно для пенсійного забезпечення громадян. Діяльність НПФ базується на принципах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень. Фонд залучає пенсійні внески вкладників, інвестує кошти з метою їх захисту від інфляції та примноження, а пізніше здійснює пенсійні виплати учасникам за рахунок накопичених пенсійних активів.

Ми живемо сьогоднішнім днем. Водночас ми намагаємося зробити так, щоб завтра було краще. Користуючись досягненнями пенсійної реформи, можна отримувати державну і недержавну пенсії, що забезпечить Вам фінансову незалежність та впевненість у майбутньому.

4. Випробувано часом

В Україні недержавне пенсійне забезпечення здійснюється у найсприятливішому правовому полі, яке акумулює у собі найкращий світовий досвід створення та діяльності НПФ.

Недержавні пенсійні фонди як добровільний та ефективний засіб накопичення на старість з’явилися в Англії більше двох з половиною століть тому, пізніше і в Росії (у другій половині ХVIIІ сторіччя). У 1897 році в Росії і, зокрема, в Україні успішно діяли більше 200 емеритальних, пенсійних і страхових кас, найбільш потужними з яких були каси залізничників, вчителів, службовців Товариства пароплавства по Дніпру, деяких великих підприємств.

Принцип «зроби пенсію собі сам» відійшов на другий план з появою державних пенсійних систем. Німеччина запровадила цей соціальний інститут у 1889 році за часів канцлера Бісмарка, Австралія та Велика Британія - у 1908 році, в Сполучених Штатах Америки державна пенсійна система з’явилась в 30-ті роки ХХ сторіччя, у Радянському Союзі – в 1956 році.

Але сучасні пенсійні системи більшості країн включають як розподільчу складову (державну солідарну систему), так і накопичувальну (обов’язкову та добровільну), що є гарантією фінансового благополуччя осіб похилого віку.

Внески до НПФ – це не просто заощадження. Обираючи НПФ, Ви обираєте перевірений світовою і давньою вітчизняною практикою надійний та ефективний інструмент формування цільових накопичень на майбутню пенсію.

5. Які існують недержавні пенсійні фонди

Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» недержавні пенсійні фонди бувають трьох видів: корпоративні, професійні та відкриті.

Корпоративний фонд створюється одним або кількома юридичними особами-роботодавцями, до яких можуть приєднуватись інші роботодавці-платники.

Професійний фонд створюється об’єднаннями юридичних або фізичних осіб, у т.ч. профспілками та їх об’єднаннями, або просто фізичними особами за професійною ознакою (будівельники, енергетики та ін.).

Відкритий фонд створюється однією або кількома юридичними особами і є доступним для будь-яких юридичних та фізичних осіб як вкладників фонду.

У НПФ будь-якого виду існують вкладники – фізичні або юридичні особи, які здійснюють перерахування пенсійних внесків на свою користь, на корить своїх близьких або своїх співробітників, та учасники – громадяни, на користь яких здійснюються внески.

Відкритий недержавний пенсійний фонд є прийнятним для всіх. Головне, що відрізняє відкритий фонд від інших, це можливості:

- більшої гнучкості щодо розміру пенсійних внесків;

- участі в недержавному пенсійному забезпеченні тільки частини колективу роботодавця на відміну від корпоративного фонду, де роботодавець зобов’язаний робити перерахування коштів на користь усіх без винятку своїх працівників;

- участі будь-яких фізичних осіб як вкладників на свою користь або на користь своїх найближчих родичів;

- залишитися учасником фонду після припинення трудових відносин з роботодавцем.

Для прийняття правильного рішення щодо вибору пенсійного фонду, ознайомтеся з умовами участі в різних видах НПФ.

6. Хто обслуговує недержавні пенсійні фонди

Обслуговування фонду за договорами здійснюють:

  • адміністратор НПФ, який займається обліком вкладників та учасників, веденням персональних рахунків учасників, бухгалтерським та податковим обліком НПФ, формуванням звітності НПФ;
  • компанія з управління активами (КУА), яка інвестує пенсійні кошти з метою збереження їх від інфляції та отримання інвестиційного доходу на користь учасників;
  • банк-зберігач, який відкриває й обслуговує рахунки фонду та зберігає його активи.

Досвід і професіоналізм цих компаній – запорука збереження та примноження Ваших накопичень. Тому дізнайтеся більше про них.

7. Ким контролюється діяльність недержавного пенсійного фонду

В Україні діяльність недержавних пенсійних фондів та обслуговуючих компаній знаходиться під постійним перехресним наглядом та суворим контролем з боку державних органів. Ефективність діяльності НПФ та адміністраторів контролює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (www.dfp.gov.ua), діяльність компанії з управління активами та банка-зберігача – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (www.ssmsc.gov.ua), а банка-зберігача ще й Національний банк України (www.bank.gov.ua).

У разі виявлення порушень державні органи вживають заходи впливу, передбачені чинним законодавством.

Контроль діяльності фонду з боку засновників здійснює рада фонду (орган управління НПФ), яка формується з представників засновників. Такі представники обов’язково проходять спеціальне навчання та отримують сертифікати спеціалістів з питань недержавного пенсійного забезпечення, періодично підтверджуючи свою кваліфікацію. Рада фонду може у будь-який час замінити компанії, що здійснюють обслуговування фонду, якщо їх діяльність буде визнана неефективною. Крім того, рада фонду затверджує інвестиційну декларацію – документ, що визначає напрями інвестування пенсійних активів.

Недержавні пенсійні фонди та компанії, які їх обслуговують, щорічно проходять перевірку незалежними аудиторськими компаніями. Причому один і той же аудитор не може провадити перевірку двох і більше юридичних осіб, що обслуговують фонд.

Ви можете отримувати потрібну Вам інформацію у названих державних органів, у членів Ради НПФ або на відповідних сайтах.

8. Як захищені кошти на майбутню пенсію

Захист пенсійних накопичень на майбутню недержавну пенсію залежить від цілої низки механізмів, ефективність яких досягається їх взаємодією.

У недержавних пенсійних фондах захист пенсійних активів забезпечується чітким розподілом повноважень та високими кваліфікаційними вимогами до компаній, що обслуговують недержавний пенсійний фонд, повною прозорістю їх діяльності завдяки запровадженню систем обов’язкової звітності та оприлюднення інформації про діяльність НПФ. Крім того, законодавчі вимоги щодо капіталів таких компаній та їх майнової відповідальності теж є досить жорсткими, адже кожна юридична особа, що здійснює обслуговування НПФ, відповідає своїм майном перед пенсійним фондом за належне виконання своїх зобов'язань.

З метою мінімізації ризиків та захисту пенсійних накопичень активи недержавного пенсійного фонду обов'язково диверсифікуються, тобто розподіляються між різними фінансовими інструментами, що дозволяє зменшити ризики негативного впливу кожного з них на доходність та загальний стан пенсійних активів в цілому. Законодавство чітко визначає напрями та ліміти інвестування пенсійних активів – тобто куди і скільки інвестувати. Це дозволяє не лише захистити кошти учасників від інфляції, але й суттєво перекрити її рівень, а отже – отримати реальний прибуток на пенсійні накопичення. Пенсійні кошти вкладаються в акції, облігації, нерухомість, банківські метали, розміщуються на депозитних рахунках в банках, тощо. Правила інвестування визначаються в інвестиційній декларації недержавного пенсійного фонду.

Пенсійні активи, що накопичуються у НПФ, можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності фонду, виконання зобов'язань фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов'язаних із обслуговуванням фонду. Використання пенсійних активів для інших цілей заборонено.

Чинним законодавством заборонено проголошення процедури банкрутства щодо недержавного пенсійного фонду. Існує особлива процедура переведення пенсійних коштів від однієї пенсійної установи до іншої з метою унеможливлення втрати пенсійних коштів кожного учасника НПФ.

Важливо те, що діяльність НПФ є прозорою, вкладники та учасники фонду можуть отримати необхідну інформацію про діяльність фонду, а учасники фонду – також про поточний стан свого пенсійного рахунку.

Отже, пропонуємо звернути особливу увагу на багаторівневу систему захисту Вашої пенсійної скарбнички.

9. Що важливо знати вкладнику НПФ

Якщо Ви – роботодавець, який прагне вирішувати соціальні, кадрові та фінансово-економічні питання розвитку підприємства, участь у недержавному пенсійному забезпеченні саме для Вас.

Ви маєте можливість створити унікальний механізм стимулювання працівників та підвищення їх лояльності, витрачаючи набагато менше коштів, аніж при звичайному підвищенні заробітної плати.

Ви маєте можливість створити джерело додаткової недержавної пенсії, не обтяжене податками та соціальними відрахуваннями, бо:

- сума сплачених на користь працівників пенсійних внесків відноситься на витрати підприємства у повному обсязі;

- сума сплачених на користь працівників пенсійних внесків не включається до бази для нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Крім того, перераховані на користь працівника пенсійні внески не оподатковуються податком з доходів фізичних осіб такої фізичної особи, якщо така сума не перевищує 15% нарахованої суми заробітної плати працівника протягом місяця, але не більше як 2,5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої Законом "Про державний бюджет України" на відповідний рік, що є опосередкованою вигодою роботодавця.

Для роботодавця це рівноцінно збільшенню рівня оплати праці та стимулюванню працівників (зростання економічного ефекту своїх витрат). 

Якщо Ви особисто маєте змогу частину своїх доходів, отриманих із різних джерел, або попередніх накопичень спрямовувати на власне пенсійне забезпечення та/або пенсійне забезпечення своїх близьких, недержавний пенсійний фонд саме для Вас.

Пенсійні накопичення в НПФ працюватимуть у реальній економіці, тим самим вони надійно захищені і постійно зростатимуть завдяки отриманому на них інвестиційному прибутку. Вони, також, зростатимуть, як правило, впродовж періоду пенсійних виплат. А Ви самі будете захищені від спокуси витратити їх на інші цілі.

Ви маєте можливість оптимізувати своє власне оподаткування, адже пенсійні внески, зроблені на власну користь, не оподатковуються податком з доходів фізичних осіб (шляхом віднесення пенсійних внесків до складу податкової знижки) у межах суми податкової соціальної пільги.

Ви маєте можливість не лише оптимізувати власне оподаткування, але й зробити це, піклуючись про своїх близьких, адже пенсійні внески, зроблені на користь родичів першого ступеня спорідненості (батьки, дружина/чоловік, діти) не оподатковуються податком з доходів фізичних осіб (шляхом віднесення пенсійних внесків до податкової знижки) у межах 50% суми податкової соціальної пільги.

Формування пенсійних накопичень – справа добровільна, вкладники мають різні цілі, різні фінансові можливості і часові рамки. Звідси і гнучка система перерахування пенсійних внесків, де вкладник сам визначає кому, скільки грошей, з якою періодичністю і протягом якого часу він перераховуватиме до Фонду. Умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, що здійснюється пенсійними фондами, визначаються пенсійними схемами. Вкладники мають право вільного вибору пенсійної схеми, а також право на її зміну (не частіше ніж раз на 6 місяців).

Якщо Ви дійшли висновку, що все зазначене вище стосується Вас, обирайте недержавний пенсійний фонд своїм фінансовим помічником у плануванні заможного майбутнього. Якою б не була Ваша державна пенсія, додаткова недержавна пенсія ніколи не буде зайвою.

10. Що важливо знати учаснику НПФ

Недержавна пенсія виплачується додатково до державної та незалежно від неї. Наявність і розмір недержавної пенсії ніяк не впливає на розмір державної пенсії.

Розмір недержавної пенсії, на яку Ви можете розраховувати, залежить від розміру пенсійних внесків, періоду накопичення, професійності обслуговування фонду та суми отриманого інвестиційного прибутку.

Якщо Ви – учасник НПФ і маєте свій індивідуальний пенсійний рахунок, незалежно від того, хто є вкладником на Вашу користь: Ваш роботодавець, члени сім’ї або Ви самі, недержавне пенсійне забезпечення вже працює саме для Вас. На що радимо звернути увагу:

Індивідуальний пенсійний рахунок

У фонді учаснику відкривається та ведеться індивідуальний пенсійний рахунок для обліку внесків і результатів їх інвестування.

З моменту зарахування коштів на Ваш індивідуальний пенсійний рахунок вони є Вашою приватною власністю, на них розповсюджується право успадкування, вони не можуть бути відчужені на користь третіх осіб.

Ви маєте право отримувати виписки про стан Вашого індивідуального пенсійного рахунку 1 раз на рік – безкоштовно, частіше – на письмову вимогу за плату.

Оподаткування

Податкове законодавство України звільняє учасників НПФ від оподаткування аж до моменту отримання пенсійних виплат. Але, і розпочинаючи отримувати пенсію, учасник фонду має можливість отримати деякі податкові пільги, порівняно з іншими джерелами доходів.

Так, оподатковується лише 60 відсотків суми виплат пенсії на визначений термін. Не підлягають оподаткуванню будь-які види виплат пенсії учасникам НПФ віком старше 70 років, які не досягли повноліття та інвалідам І групи.

Коли та як можна розпоряджатися накопиченими коштами

Якщо Ви – учасник НПФ, який є вкладником фонду на свою користь, то у будь-який момент можете перевести кошти, які є Вашою власністю, до іншого недержавного пенсійного фонду, страхової організації або на банківський пенсійний депозитний рахунок.

Пенсійний вік, після досягнення якого учасник має право на отримання пенсійних виплат, визначається ним самостійно. Цей вік може бути меньшим від пенсійного віку, визначеного в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, але не більше, ніж на 10 років, тобто пенсію з НПФ можна отримувати, починаючи з 50 років.

Ви укладаєте договір на виплату пенсії на визначений строк, який Ви визначаєте самостійно, але не менше ніж на 10 років. Пам'ятайте, що пенсійні виплати, як правило, збільшуватимуться навіть протягом часу виплати.

Якщо Ви хочете отримувати довічну пенсію, то укладаєте договір зі страховою компанією і переводите кошти, накопичені у НПФ, до страхової компанії.

Учасник має право на одноразові виплати з НПФ, якщо:

- на момент виходу на пенсію сума коштів, що знаходиться на індивідуальному рахунку, є меншою від законодавчо визначеної мінімальної суми;

- він виїжджає на постійне місце проживання за кордон;

- медично підтверджено критичний стан його здоров’я (онкозахворювання, інсульт, інвалідність І групи);

Пенсійні кошти успадковуються і виплачуються спадкоємцям одноразово.

Скориставшись своїми правами учасника, Ви завжди можете дізнатися про показники діяльності фонду, а також про стан свого пенсійного рахунку, щоб і в подальшому приймати правильні рішення.

11. Як обрати недержавний пенсійний фонд

По-перше, треба визначитися з видом НПФ

Роботодавці, які планують робити внески на користь усіх своїх працівників, можуть скористатися послугами корпоративних НПФ. Якщо ж Ви хочете ввести на своєму підприємстві гнучку систему мотивації персоналу, яка залежить від різних складових, у т.ч. від стажу роботи працівника на підприємстві, його вкладу в розвиток підприємства та ін., участь у відкритому пенсійному фонді саме для Вас. Крім того, фізичні особи, які піклуються про своє майбутнє та/або майбутнє своїх близьких, теж можуть стати вкладниками саме відкритих НПФ, оскільки вони не можуть брати участь у корпоративному фонді, якщо не пов’язані трудовими відносинами з роботодавцем-платником такого фонду.

По-друге, проаналізувати результати діяльності недержавних пенсійних фондів

У цьому вам допоможуть аналітичні та рейтингові матеріали у періодичних виданнях та у мережі Інтернет, в т.ч. сайти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України. Раз на рік публікується інформація про діяльність НПФ, що підлягає оприлюдненню згідно з чинним законодавством. Потрібно, зокрема, звернути увагу на такі показники, як чиста вартість одиниці пенсійних активів та темпи її приросту, що свідчать про ефективність управління активами цього фонду.

По-третє, звернути увагу на компанії, які обслуговують НПФ

НПФ – нові структури на фінансовому ринку України, але компанії з управління активами та банки-зберігачі працюють вже багато років.

Їх досвід, ділова репутація та професіоналізм суттєво впливають на розмір пенсійних накопичень, які складаються не тільки з внесків, а також і з інвестиційного доходу, що розподіляється між учасниками фонду. Досвідчені компанії розміщують інформацію про свою діяльність на своїх сайтах, у тому числі й про результати обслуговування недержавних пенсійних фондів. На сайтах компаній з управління активами треба звернути увагу на такий показник як середньорічна доходність фонду. Порівняння цього показника діяльності різних НПФ теж допоможе Вам при виборі Фонду.

Бажаємо успіхів у Вашому виборі та майбутньому додатковому пенсійному забезпеченні, що зробить соціально захищеними Вас, Ваших близьких або Ваших працівників!

12. Ваш вибір

Тепер Ви маєте необхідне уявлення про недержавні пенсійні фонди. Настав час скористатися їх послугами і подбати про себе або про своїх близьких, а якщо Ви – роботодавець, то і про своїх підлеглих.

Зупинивши свій вибір на недержавному пенсійному фонді, Ви можете відкладати на майбутню пенсію, виходячи з ваших поточних доходів або з можливостей підприємства.

Планування свого пенсійного забезпечення на довгострокову перспективу стане гарантією Вашого добробуту в похилому віці. Чим раніше Ви почнете накопичувати кошти на свою майбутню недержавну пенсію або робити внески на користь своїх працівників як роботодавець, тим більшими будуть пенсійні виплати, адже час працює на Вас.

Дізнайтеся більше про недержавне пенсійне забезпечення та про вигоди й особливості співробітництва з недержавними пенсійними фондами.

Якщо Ви не приймете рішення відразу, отримана інформація так чи інакше знадобиться Вам, Вашим близьким і колегам у майбутньому.