Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-7350, 246-7434
Факс: (044) 235-5875

Як стати вкладником


Для тих, хто прийняв рішення cтати вкладником ВПФ "Соціальний стандарт"

Послідовність кроків:

1. Власником чи уповноваженим ним органом приймається рішення щодо участі підприємства у Відкритому пенсійному фонді “Соціальний стандарт”.

2. Наші фахівці знайомлять Вас з умовами участі та пенсійними схемами. Для вкладників - юридичних осіб Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт" пропонує шість пенсійних схем.

3. В офісі компанії-адміністратора Ви укладаєте Договір про інформаційний обмін (далі - Договір) з Адміністратором Фонду та знайомитесь з Інструкцією про інформаційний обмін між Адміністратором та Вкладником, яка є невід'ємним додатком до Договору та яка визначає механізм, терміни та порядок обміну інформацією, необхідною для належного виконання Договору.

4. Ви готуєте, і Ваш представник надає Адміністратору:

  • Анкету Вкладника з основними відомостями про підприємство (форма надається Адміністратором);
  • Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ЄДР), який обов’язково повинен містити: назву, ідентифікаційний код, вид діяльності за КВЕД, місцезнаходження та інформацію про керівника юридичної особи;
  • інформацію про систему оподаткування та банківські реквізити (лист у довільної формі за підписом керівника);
  • прості копії:

- виписки з ЄДР;

- наказу про призначення керівника підприємства або витяг з рішення органу управління підприємством про обрання керівника;

- наказу про призначення головного бухгалтера підприємства;

- наказу про призначення відповідальної особи, яка буде займатись взаємодією з Фондом;

- паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, на яких передаються накази про призначення (Директор, Голова правління, головний бухгалтер, відповідальна особа);

- паспортів та ідентифікаційних кодів працівників підприємства - Учасників, на користь яких будуть здійснюватись внески Вкладником;

  • відомість первинної персоніфікації працівників, на користь яких будуть здійснюватись внески до Фонду (форма надається Адміністратором).

5. Ви повідомляєте нам номер обраної Вами пенсійної схеми, відповідно до якої будуть здійснюватися внески до Фонду на користь Ваших працівників.

6. На підставі Вашого рішення щодо обраної пенсійної схеми, отриманої Анкети та всіх вище перелічених документів Адміністратор Фонду готує документи на підпис, а саме:

 • Пенсійні контракти;
 • додатки до пенсійних контрактів;
 • анкети учасників.

7. Укладаєте Пенсійні контракти на користь своїх працівників, які набувають статусу Учасників Фонду.

8. Здійснюєте перерахування пенсійних внесків відповідно до розмірів та термінів, обумовлених у пенсійних контрактах та в обраній пенсійній схемі.

9. Кожного разу Ви підтверджуєте перерахування коштів готуючи Відомість персоніфікації пенсійних внесків та супровідний лист, які підписуються посадовими особами Вкладника, засвідчуються печаткою, та передаються Адміністратору.