Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-7350, 246-7434
Факс: (044) 235-5875

Мотивація участі в НПФ


Участь у НПФ - це додаткові переваги для Вашого бізнесу

Якщо у Вас є бажання:

  • мати гнучкий і ефективний механізм управління персоналом, не обтяжений податками і соціальними відрахуваннями;
  • створити джерело додаткової недержавної пенсії;
  • підвищити соціальну привабливість підприємства, його імідж і авторитет керівництва;
  • закріпити кращі кадри шляхом створення привабливіших ніж у конкурентів матеріальних і соціальних умов для висококваліфікованих фахівців;
  • підвищити мотивацію персоналу, застосовуючи диференційований підхід до рівня пенсійних відрахувань на їх користь, беручи до уваги вік, стаж роботи на підприємстві, інші показники, що характеризують цінність працівника для підприємства;
  • поліпшити мікроклімат у колективі, підвищити лояльність персоналу по відношенню до працедавця,

то участь у НПФ допоможе вирішити всі вищеперелічені завдання.

Більш того, участь у НПФ дає можливість отримати додаткові інвестиційні ресурси:

  • залучити до 5% сумарних активів недержавного пенсійного фонду в розвиток підприємства (шляхом придбання недержавним пенсійним фондом цінних паперів підприємства, за умови, що такі цінні папери відповідають вимогам законодавства);
  • забезпечити доступ працедавців до фінансових ресурсів, накопичених в інших НПФ

На додаток до всіх зазначених вище вигод та можливостей, Ви будете користуватися ще і податковими пільгами, оскільки роботодавець:

  • відносить на витрати підприємства суму сплачених на користь працівників пенсійних внесків у повному обсязі;
  • не включає пенсійні внески до бази нарахувань обов'язкових соціальних платежів на фонд оплати праці.

Перераховані на користь співробітника кошти не оподатковуються податком з доходів фізичних осіб такої фізичної особи, якщо така сума не перевищує 15% нарахованої суми заробітної плати працівника протягом місяця, але не більше як 2,5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої Законом "Про державний бюджет України" на відповідний рік – опосередкована пільга.