Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-7350, 246-7434
Факс: (044) 235-5875

Як створити НПФ


Для тих, хто вже прийняв рішення або тільки розглядає можливість створення НПФ

Пропонуємо Вашій увазі послідовність кроків із створення НПФ, а також наші пропозиції.

Як створювати НПФ

1. Створення недержавного пенсійного фонду починається з прийняття рішення зборами засновників-юридичних осіб, яке оформлюється протоколом.

2. Наступним кроком засновників є розробка Статуту НПФ та пенсійних схем та їх реєстрація в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг).

Рішення щодо реєстрації статуту та пенсійних схем НПФ в Держфінпослуг приймається протягом 30 календарних днів після подання документів.

3. Наступним кроком є державна реєстрація пенсійного фонду.

Пенсійний фонд набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації державним реєстратором за місцезнаходженням НПФ та видачі відповідного свідоцтва.

4. Після цього необхідно отримати довідку в органах статистики про присвоєння пенсійному фонду ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ.

Довідка про включення до Державного реєстру видається органом державної статистики суб'єкту господарської діяльності за його запитом у п'ятиденний термін.

5. Наступний крок - отримання дозволу в дозвільній системі та виготовлення печатки.

Протягом п'яти робочих днів із дня одержання документів орган внутрішніх справ зобов'язаний видати дозвіл на виготовлення печаток і штампів.

6. В податковій інспекції проводяться наступні дії:

а) необхідно стати на облік як платник податків;

б) отримати рішення про включення НПФ до Реєстру неприбуткових організацій (установ).

Взяття на облік НПФ здійснюється органом державної податкової служби протягом двох робочих днів після надходження усіх необхідних документів.

Рішення про внесення НПФ до Реєстру неприбуткових організацій приймається не більше ніж протягом 30 днів.

7. Наступний етап - формування ради недержавного пенсійного фонду засновниками. Кожен член ради повинен мати крім вищої освіти ще й кваліфікаційне свідоцтво фахівця з питань діяльності НПФ. Крім того, персональний склад ради обов'язково погоджується з Держфінпослуг.

Члени ради фонду набувають своїх повноважень, якщо протягом 30 календарних днів після подання уповноваженою особою засновників списку членів ради пенсійного фонду до Держфінпослуг щодо них не надійде обґрунтованого письмового заперечення Держфінпослуг.

8. Право на провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення пенсійний фонд набуває тільки після отримання статусу фінансової установи в Держфінпослуг.

Рішення щодо внесення пенсійного фонду до Державного реєстру фінансових установ приймається протягом 30 календарних днів після подання всіх документів.

На підставі позитивного рішення щодо внесення інформації про пенсійний фонд до Реєстру, Держфінпослуг оформлює Свідоцтво, яке отримує новостворений недержавний пенсійний фонд.

Наші пропозиції

Якщо така процедура здається Вам занадто складною, обтяжливою та Ви бажаєте сплачувати пенсійні внески на користь своїх працівників вже зараз, радимо приєднатися до Відкритого пенсійного фонду "Соціальний стандарт" та отримати статус роботодавця-вкладника.

Якщо Ви маєте намір створювати НПФ, ми можемо запропонувати наступне:

1. Провести роз'яснення щодо видів недержавних пенсійних фондів, особливостей їх створення і функціонування, можливого складу засновників та учасників, переваг (вигод), що отримують засновники НПФ;

2. Розробити наступні обов'язкові документи:

  • статут НПФ;
  • пенсійні схеми як невід'ємний додаток до статуту;
  • інвестиційну декларацію;
  • типовий пенсійний контракт;
  • договір з адміністратором;
  • договір з компанією з управління активами;
  • договір зі зберігачем;
  • договір з інвестиційним консультантом.

Вищезазначені послуги ми здійснюємо за умови подальшого управління активами новоствореного фонду.