www.kinto.com
”крањнська –усский ћапа сайту   

–озд≥ли

    
контактн≥ телефони
044 246-7350
044 246-7434  ѕ≥дписка на новини:–озд≥л XI ƒ≈–∆ј¬Ќ»… Ќј√Ћяƒ “ј  ќЌ“–ќЋ№ ” —‘≈–≤ Ќ≈ƒ≈–∆ј¬Ќќ√ќ ѕ≈Ќ—≤…Ќќ√ќ «јЅ≈«ѕ≈„≈ЌЌя

—татт€ 67. ќргани, що зд≥йснюють державний нагл€д та контроль у сфер≥ недержавного пенс≥йного забезпеченн€

1. ƒержава гарантуЇ дотриманн€ законодавства з метою захисту майнових прав ≥ законних ≥нтерес≥в учасник≥в недержавного пенс≥йного забезпеченн€ шл€хом зд≥йсненн€ нагл€ду та контролю в≥дпов≥дними державними органами.

2. ƒержавний нагл€д та контроль у систем≥ накопичувального пенс≥йного забезпеченн€ - за д≥€льн≥стю недержавних пенс≥йних фонд≥в, адм≥н≥стратор≥в пенс≥йних фонд≥в, страхових орган≥зац≥й та банк≥вських установ - зд≥йснюЇ нац≥ональна ком≥с≥€, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, у межах повноважень ≥ в пор€дку, визначених цим «аконом, «аконом ”крањни "ѕро ф≥нансов≥ послуги та державне регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг" та ≥ншими актами законодавства ”крањни.

3. ƒержавний нагл€д та контроль за д≥€льн≥стю ос≥б, що зд≥йснюють управл≥нн€ активами пенс≥йних фонд≥в, та збер≥гач≥в зд≥йснюЇтьс€ Ќац≥ональною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку в межах повноважень та в пор€дку, передбачених законодавством. Ќац≥ональна ком≥с≥€ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку зобов'€зана письмово пов≥домл€ти нац≥ональну ком≥с≥ю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, про санкц≥њ до таких ос≥б та п≥дстави њх застосуванн€ прот€гом 10 робочих дн≥в з моменту накладенн€ таких санкц≥й.

4.  онтроль за дотриманн€м законодавства про захист економ≥чноњ конкуренц≥њ у систем≥ накопичувального пенс≥йного забезпеченн€ зд≥йснюЇ јнтимонопольний ком≥тет ”крањни в межах повноважень, передбачених законом. јнтимонопольний ком≥тет ”крањни письмово пов≥домл€Ї нац≥ональну ком≥с≥ю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, про прийн€т≥ ним р≥шенн€ щодо порушенн€ законодавства про захист економ≥чноњ конкуренц≥њ учасниками недержавного пенс≥йного забезпеченн€. ќргани, що зд≥йснюють нагл€д та контроль за д≥€льн≥стю у систем≥ накопичувального пенс≥йного забезпеченн€, пов≥домл€ють јнтимонопольний ком≥тет ”крањни про ознаки порушенн€ законодавства про захист економ≥чноњ конкуренц≥њ учасниками недержавного пенс≥йного забезпеченн€.

5. –≥шенн€ орган≥в, що зд≥йснюють державний нагл€д та контроль у систем≥ накопичувального пенс≥йного забезпеченн€, прийн€т≥ в≥дпов≥дно до компетенц≥њ цих орган≥в, Ї обов'€зковими дл€ виконанн€ пенс≥йними фондами, адм≥н≥страторами, особами, що зд≥йснюють управл≥нн€ активами, збер≥гачами, страховими орган≥зац≥€ми, банк≥вськими установами, що в≥дкривають пенс≥йн≥ депозитн≥ рахунки. ƒ≥њ зазначених орган≥в можуть бути оскаржен≥ у пор€дку, встановленому законом, у тому числ≥ в судовому пор€дку.

6. ќргани, €к≥ зд≥йснюють державний нагл€д та контроль за д≥€льн≥стю у систем≥ накопичувального пенс≥йного забезпеченн€, зобов'€зан≥:

надавати один одному ≥нформац≥ю, €ка Ї необх≥дною дл€ зд≥йсненн€ ними регулюванн€ у систем≥ накопичувального пенс≥йного забезпеченн€, та необх≥дн≥ консультац≥њ;

оприлюднювати перел≥к юридичних ос≥б, €к≥ провад€ть д≥€льн≥сть у систем≥ накопичувального пенс≥йного забезпеченн€;

зд≥йснювати ≥нш≥ д≥њ з координац≥њ своЇњ д≥€льност≥, передбачен≥ законодавством з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг, у тому числ≥ сп≥льн≥ перев≥рки в≥дпов≥дних ос≥б, що надають послуги у систем≥ накопичувального пенс≥йного забезпеченн€.

7. ” раз≥ ви€вленн€ факт≥в неналежного виконанн€ зобов'€зань особами, що зд≥йснюють управл≥нн€ пенс≥йними активами, та збер≥гачем нац≥ональна ком≥с≥€, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, повинна пов≥домити про це Ќац≥ональну ком≥с≥ю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку ≥ порушити, у раз≥ необх≥дност≥, питанн€ про застосуванн€ санкц≥й. Ќац≥ональна ком≥с≥€ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку п≥сл€ отриманн€ такого пов≥домленн€ зобов'€зана по≥нформувати нац≥ональну ком≥с≥ю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, про вжит≥ заходи.

” раз≥ неналежного виконанн€ зобов'€зань банк≥вською установою, що в≥дкриваЇ пенс≥йн≥ депозитн≥ рахунки, нац≥ональна ком≥с≥€, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, повинна пов≥домити про це Ќац≥ональний банк ”крањни ≥ порушити, у раз≥ необх≥дност≥, питанн€ про застосуванн€ санкц≥й. Ќац≥ональний банк ”крањни п≥сл€ отриманн€ такого пов≥домленн€ зобов'€заний по≥нформувати нац≥ональну ком≥с≥ю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, про вжит≥ заходи.

8. Ќац≥ональна ком≥с≥€, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, повинна вживати заход≥в щодо захисту прав учасник≥в недержавного пенс≥йного забезпеченн€, в тому числ≥ шл€хом поданн€ позову до суду в ≥нтересах таких ос≥б, €кщо њх права порушуютьс€ будь-€кими особами, п≥дприЇмствами, установами, орган≥зац≥€ми, включаючи органи державноњ влади та органи м≥сцевого самовр€дуванн€.

9. Ќац≥ональна ком≥с≥€, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, застосовуЇ засоби нагл€ду, ≥нспектуванн€ та заходи впливу зг≥дно ≥з законодавством про ф≥нансов≥ послуги та державне регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг.

¬≥ртуальна консультац≥€
 ¬аше ≥м'€


¬аш Email


¬аше питанн€

 
ƒокумент:   Ќадрукувати    ¬гору   

©  ≥нто. ≤нвестиц≥њ ≥ ц≥нн≥ папери в ”крањн≥
ѕов≥домленн€ ≥ застереженн€
”крањна,  ињв - 04070,
вул. —агайдачного, 25-Ѕ, 3 поверх
“ел.: (044) 246-7350, 246-7434
‘акс: (044) 235-5875

© –озроблено NewAgeLab, 2003.
ЌовиниЌакопичувальне пенс≥йне забезпеченн€ёридичним особамѕриватним особам—оц≥альний стандартЌѕ‘ у «ћ≤ онтакти¬аше ставленн€ до Ќѕ‘ (анкета)¬≥ртуальна консультац≥€Ѕанери на головн≥й