www.kinto.com
”крањнська –усский ћапа сайту   

–озд≥ли

    
контактн≥ телефони
044 246-7350
044 246-7434  ѕ≥дписка на новини:–озд≥л X ”—ѕјƒ ”¬јЌЌя ѕ≈Ќ—≤…Ќ»’ ј “»¬≤¬

—татт€ 66. –озпод≥л та успадкуванн€ пенс≥йних актив≥в

1. ѕенс≥йн≥ кошти, накопичен≥ за час перебуванн€ у шлюб≥ одним з подружж€ у пенс≥йному фонд≥ чи на пенс≥йному депозитному рахунку, Ї сп≥льним майном подружж€, €кщо ≥нше не передбачено шлюбним контрактом. ” раз≥ розпод≥лу пенс≥йних кошт≥в у зв'€зку з роз≥рванн€м шлюбу кожна ≥з стор≥н визначаЇ в≥дпов≥дно пенс≥йний фонд чи банк≥вську установу, €ка маЇ право на в≥дкритт€ пенс≥йного депозитного рахунку, дл€ передач≥ належноњ њй частини пенс≥йних кошт≥в та письмово пов≥домити про це адм≥н≥стратора та банк≥вську установу, з €ких передаютьс€ пенс≥йн≥ кошти.

2. ѕенс≥йн≥ кошти успадковуютьс€ зг≥дно з цив≥льним законодавством ”крањни.

3. якщо адм≥н≥стратор маЇ ≥нформац≥ю про смерть учасника фонду чи оголошенн€ такоњ особи померлою, адм≥н≥стратор зобов'€заний письмово пов≥домити прот€гом 10 робочих дн≥в з дн€ отриманн€ зазначеноњ ≥нформац≥њ ос≥б, зазначених таким учасником, а також державну нотар≥альну контору за м≥сцем проживанн€ учасника фонду.

—падкоЇмець, €кий прийн€в спадщину, зобов'€заний прот€гом двох м≥с€ц≥в п≥сл€ зак≥нченн€ строку дл€ прийн€тт€ спадщини подати адм≥н≥стратору за€ву про оформленн€ права на спадщину.

”спадкован≥ пенс≥йн≥ кошти виплачуютьс€ спадкоЇмц€м €к одноразова пенс≥йна виплата в пор€дку, визначеному цим «аконом.

якщо успадкован≥ пенс≥йн≥ кошти сформовано за рахунок кошт≥в накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€ ≥ спадкоЇмець не дос€г пенс≥йного в≥ку, передбаченого статтею 26 «акону ”крањни "ѕро загальнообов'€зкове державне пенс≥йне страхуванн€", так≥ кошти за бажанн€м спадкоЇмц€ можуть бути спр€мован≥ до Ќакопичувального пенс≥йного фонду та обл≥ковуватис€ на його накопичувальному пенс≥йному рахунку або до ≥ншого недержавного пенс≥йного фонду - суб'Їкта другого р≥вн€, учасником €кого Ї зазначений спадкоЇмець. ѕри цьому розм≥р витрат на переведенн€ пенс≥йних кошт≥в визначаЇтьс€ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро недержавне пенс≥йне забезпеченн€".

” раз≥ в≥дсутност≥ в померлого учасника накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€ спадкоЇмц≥в за законом та за запов≥том належн≥ йому кошти, що обл≥кован≥ на його накопичувальному пенс≥йному рахунку в Ќакопичувальному фонд≥ або на ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку у в≥дпов≥дному недержавному пенс≥йному фонд≥ - суб'Їкт≥ другого р≥вн€, спр€мовуютьс€ до резерву кошт≥в дл€ покритт€ деф≥циту бюджету ѕенс≥йного фонду у майбутн≥х пер≥одах, передбаченого статтею 74 «акону ”крањни "ѕро загальнообов'€зкове державне пенс≥йне страхуванн€". ” такому раз≥ робитьс€ в≥дпов≥дна позначка в його персональн≥й обл≥ков≥й картц≥ в систем≥ персон≥ф≥кованого обл≥ку.

4. јдм≥н≥стратор, страхова орган≥зац≥€ або банк≥вська установа зд≥йснюЇ одноразову пенс≥йну виплату спадкоЇмц€м у строки, визначен≥ цим «аконом, €кщо прот€гом цього строку не було накладено заборону на зд≥йсненн€ виплати зг≥дно ≥з законом.

¬≥ртуальна консультац≥€
 ¬аше ≥м'€


¬аш Email


¬аше питанн€

 
ƒокумент:   Ќадрукувати    ¬гору   

©  ≥нто. ≤нвестиц≥њ ≥ ц≥нн≥ папери в ”крањн≥
ѕов≥домленн€ ≥ застереженн€
”крањна,  ињв - 04070,
вул. —агайдачного, 25-Ѕ, 3 поверх
“ел.: (044) 246-7350, 246-7434
‘акс: (044) 235-5875

© –озроблено NewAgeLab, 2003.
ЌовиниЌакопичувальне пенс≥йне забезпеченн€ёридичним особамѕриватним особам—оц≥альний стандартЌѕ‘ у «ћ≤ онтакти¬аше ставленн€ до Ќѕ‘ (анкета)¬≥ртуальна консультац≥€Ѕанери на головн≥й