www.kinto.com
”крањнська –усский ћапа сайту   

–озд≥ли

    
контактн≥ телефони
044 246-7350
044 246-7434  ѕ≥дписка на новини:–озд≥л IX ѕ≈Ќ—≤…Ќ≤ ¬»ѕЋј“» Ќ≈ƒ≈–∆ј¬Ќќ√ќ ѕ≈Ќ—≤…Ќќ√ќ «јЅ≈«ѕ≈„≈ЌЌя

—татт€ 60. ¬иди пенс≥йних виплат пенс≥йного фонду

1. ѕенс≥йн≥ фонди в≥дпов≥дно до цього «акону можуть зд≥йснювати так≥ види пенс≥йних виплат:

1) пенс≥€ на визначений строк;

2) одноразова пенс≥йна виплата.

2. –озм≥ри пенс≥йних виплат визначаютьс€ виход€чи з сум пенс≥йних кошт≥в, що обл≥ковуютьс€ на ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку учасника фонду, тривалост≥ виплати та формули розрахунку величини пенс≥њ на визначений строк зг≥дно з методикою, затвердженою нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

3. ѕенс≥йн≥ виплати зд≥йснюютьс€ у грошов≥й форм≥ в нац≥ональн≥й валют≥ ”крањни.

4. јдм≥н≥стратор плануЇ обс€г грошових кошт≥в, необх≥дних дл€ зд≥йсненн€ пенс≥йних виплат учасникам фонду в≥дпов≥дно до укладених пенс≥йних контракт≥в, та надаЇ в≥дпов≥дну ≥нформац≥ю особам, що зд≥йснюють управл≥нн€ пенс≥йними активами цього фонду в пор€дку, визначеному договором про управл≥нн€ активами.

—татт€ 61. ”мови та строки зд≥йсненн€ пенс≥йних виплат пенс≥йними фондами та за рахунок пенс≥йних кошт≥в, накопичених на пенс≥йних депозитних рахунках у банку

1. ѕ≥дставами дл€ зд≥йсненн€ пенс≥йних виплат пенс≥йними фондами Ї:

1) дос€гненн€ учасником фонду пенс≥йного в≥ку, визначеного в≥дпов≥дно до цього «акону;

2) визнанн€ учасника фонду ≥нвал≥дом;

3) медично п≥дтверджений критичний стан здоров'€ (онкозахворюванн€, ≥нсульт тощо) учасника фонду;

4) вињзд учасника фонду на пост≥йне проживанн€ за меж≥ ”крањни;

5) смерть учасника фонду.

2. ѕенс≥йний в≥к, п≥сл€ дос€гненн€ €кого учасник фонду маЇ право на отриманн€ пенс≥йноњ виплати, визначаЇтьс€ за за€вою учасника фонду, форма €коњ встановлюЇтьс€ нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, кр≥м випадк≥в, коли пенс≥йний в≥к визначаЇтьс€ пенс≥йним контрактом в≥дпов≥дно до закону, що встановлюЇ обов'€зков≥сть в≥драхувань на недержавне пенс≥йне забезпеченн€ дл€ окремих категор≥й громад€н.

ѕенс≥йний в≥к, що визначаЇтьс€ учасником фонду, може бути меншим в≥д пенс≥йного в≥ку, €кий надаЇ право на пенс≥ю за загальнообов'€зковим державним пенс≥йним страхуванн€м, але не б≥льш €к на 10 рок≥в, €кщо ≥нше не визначено законом. ѕенс≥йний в≥к, що визначаЇтьс€ учасником фонду, може бути б≥льшим в≥д пенс≥йного в≥ку, €кий надаЇ право на пенс≥ю за загальнообов'€зковим державним пенс≥йним страхуванн€м.

” за€в≥ учасника фонду, де визначаЇтьс€ дата настанн€ його пенс≥йного в≥ку з дотриманн€м обмежень, встановлених ц≥Їю частиною, учасник фонду зобов'€заний зазначити вид обраноњ ним пенс≥йноњ виплати. «а€ва подаЇтьс€ адм≥н≥стратору пенс≥йного фонду не п≥зн≥ше н≥ж за два м≥с€ц≥ до настанн€ пенс≥йного в≥ку, визначеного учасником фонду.

”часник фонду маЇ право зм≥нити визначений ним пенс≥йний в≥к шл€хом поданн€ про це за€ви адм≥н≥стратору не п≥зн≥ше н≥ж за 15 робочих дн≥в до настанн€ визначеного ним пенс≥йного в≥ку.

3. ” раз≥ набутт€ учасником фонду права на отриманн€ пенс≥њ по ≥нвал≥дност≥ за загальнообов'€зковим державним пенс≥йним страхуванн€м виплата пенс≥њ за рахунок кошт≥в пенс≥йного фонду допускаЇтьс€ ран≥ше настанн€ пенс≥йного в≥ку, визначеного цим «аконом. ” цьому випадку учасник фонду маЇ право визначити св≥й пенс≥йний в≥к п≥сл€ настанн€ ≥нвал≥дност≥ без урахуванн€ обмежень, встановлених частиною другою ц≥Їњ статт≥, та подати за€ву адм≥н≥стратору.

4. ¬иплата пенс≥њ на визначений строк, що зд≥йснюЇтьс€ за рахунок кошт≥в пенс≥йного фонду, розпочинаЇтьс€ з дн€ дос€гненн€ учасником фонду в≥ку, визначеного в його за€в≥, ≥з зд≥йсненн€м першоњ виплати прот€гом 45 робочих дн≥в.

ќдноразова пенс≥йна виплата зд≥йснюЇтьс€ за умов, визначених статтею 65 цього «акону.

5. ¬≥дмова або затримка в зд≥йсненн≥ пенс≥йних виплат заборон€Їтьс€, кр≥м випадк≥в, передбачених законом. ” раз≥ в≥дмови або затримки пенс≥йних виплат учасник фонду маЇ право оскаржити д≥њ ос≥б, €к≥ зд≥йснюють пенс≥йн≥ виплати, до нац≥ональноњ ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, або до суду. ѕорушенн€ строк≥в зд≥йсненн€ пенс≥йних виплат Ї п≥дставою дл€ застосуванн€ санкц≥й, встановлених законом.

6. ѕенс≥йн≥ виплати з пенс≥йного фонду зд≥йснюютьс€ незалежно в≥д отриманн€ виплати за загальнообов'€зковим державним пенс≥йним страхуванн€м або з ≥нших джерел.

7. ѕенс≥йн≥ фонди не мають права зд≥йснювати пенс≥йн≥ виплати за рахунок страхових внеск≥в, кр≥м випадк≥в одноразовоњ пенс≥йноњ виплати учаснику накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€ в≥дпов≥дно до статт≥ 56 «акону ”крањни "ѕро загальнообов'€зкове державне пенс≥йне страхуванн€".

8. ” раз≥ визнанн€ учасника фонду ≥нвал≥дом обл≥кован≥ на його ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку пенс≥йн≥ активи можуть бути використан≥ за його вибором дл€ зд≥йсненн€ виплати пенс≥њ на визначений строк на умовах, передбачених цим «аконом, або зд≥йсненн€ одноразовоњ пенс≥йноњ виплати незалежно в≥д суми кошт≥в, необх≥дноњ дл€ призначенн€ пенс≥њ на визначений строк.

9. ѕенс≥йн≥ кошти, накопичен≥ на пенс≥йних депозитних рахунках у банку, використовуютьс€ виключно дл€ зд≥йсненн€ учаснику недержавного пенс≥йного забезпеченн€ пенс≥йноњ виплати на визначений строк або одноразовоњ пенс≥йноњ виплати, або у раз≥ дос€гненн€ пенс≥йного в≥ку, визначеного в≥дпов≥дно до закону, - дл€ укладенн€ договору страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ з обраною ним страховою орган≥зац≥Їю чи на ≥нш≥ виплати, передбачен≥ цим «аконом.

ѕор€док використанн€ пенс≥йних кошт≥в, що акумульован≥ на пенс≥йних депозитних рахунках у банках учасниками недержавного пенс≥йного забезпеченн€ дл€ зд≥йсненн€ пенс≥йних виплат в≥дпов≥дно до цього «акону, встановлюЇтьс€ Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, за погодженн€м з Ќац≥ональним банком ”крањни.

—татт€ 62. ѕор€док укладенн€ та оплати договору страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ за рахунок пенс≥йних кошт≥в учасника фонду

1. ƒов≥чн≥ пенс≥њ (дов≥чн≥ ануњтети) виплачуютьс€ учасникам фонд≥в страховими орган≥зац≥€ми, з €кими ц≥ учасники уклали догов≥р страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ, за рахунок грошових кошт≥в, перерахованих страхов≥й орган≥зац≥њ.

2. ƒогов≥р страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ укладаЇтьс€ м≥ж учасником фонду та страховою орган≥зац≥Їю зг≥дно ≥з законодавством про страхуванн€ з урахуванн€м вимог, передбачених цим «аконом та пенс≥йним контрактом, п≥сл€ настанн€ пенс≥йного в≥ку, визначеного учасником фонду в≥дпов≥дно до цього «акону.

ƒл€ укладенн€ договору страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ учасник фонду подаЇ страхов≥й орган≥зац≥њ дов≥дку адм≥н≥стратора про обс€г належних йому пенс≥йних кошт≥в.

3. ”часник фонду пов≥домл€Ї адм≥н≥стратора про обрану ним страхову орган≥зац≥ю та подаЇ письмову за€ву про перерахуванн€ до ц≥Їњ страховоњ орган≥зац≥њ належних йому пенс≥йних кошт≥в. ”часник фонду, кр≥м учасника накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€, маЇ право перерахувати до страховоњ орган≥зац≥њ своњ пенс≥йн≥ кошти повн≥стю або частково.

”часник накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€ маЇ право при дос€гненн≥ пенс≥йного в≥ку, передбаченого статтею 26 «акону ”крањни "ѕро загальнообов'€зкове державне пенс≥йне страхуванн€", укласти догов≥р страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ на умовах та в пор€дку, встановлених законами ”крањни "ѕро загальнообов'€зкове державне пенс≥йне страхуванн€" та "ѕро страхуванн€".

” раз≥ в≥дстроченн€ часу призначенн€ пенс≥њ за в≥ком в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро загальнообов'€зкове державне пенс≥йне страхуванн€" учасник накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€ маЇ право укласти догов≥р страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ з б≥льш п≥знього строку, визначеного ним в≥дпов≥дно до статт≥ 29 «акону ”крањни "ѕро загальнообов'€зкове державне пенс≥йне страхуванн€", але не п≥зн≥ш €к через 10 рок≥в п≥сл€ дос€гненн€ пенс≥йного в≥ку, встановленого статтею 26 «акону ”крањни "ѕро загальнообов'€зкове державне пенс≥йне страхуванн€". ѕри цьому учасник накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€ зобов'€заний пов≥домити адм≥н≥стратора про в≥дстроченн€ часу призначенн€ пенс≥њ за в≥ком.

”часник фонду, €кий Ї учасником накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€, може використати кошти, обл≥кован≥ на його ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку у фонд≥, дл€ доповненн€ суми кошт≥в, обл≥кованих на накопичувальному пенс≥йному рахунку у Ќакопичувальному фонд≥, у випадку, передбаченому абзацом трет≥м частини першоњ статт≥ 56 «акону ”крањни "ѕро загальнообов'€зкове державне пенс≥йне страхуванн€".

4. —трахова орган≥зац≥€ розраховуЇ розм≥р дов≥чноњ пенс≥њ, €кий зазначаЇтьс€ в договор≥ страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ, на основ≥ актуарних розрахунк≥в зг≥дно з сумою, що визначена особою, €ка укладаЇ догов≥р, та дов≥дкою, виданою адм≥н≥стратором пенс≥йного фонду, про на€вн≥сть у такоњ особи ц≥Їњ суми пенс≥йних кошт≥в. ” раз≥ перерахуванн€ до страховоњ орган≥зац≥њ грошових кошт≥в дл€ оплати договору страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ у сум≥, що не в≥дпов≥даЇ сум≥, визначен≥й у за€в≥ особи, €ка придбаЇ дов≥чний ануњтет, розм≥р дов≥чноњ пенс≥њ повинен бути скоригований в≥дпов≥дно до актуарних розрахунк≥в прот€гом трьох дн≥в п≥сл€ отриманн€ грошових кошт≥в в≥д пенс≥йного фонду.

” раз≥ коли несвоЇчасно сплачен≥ вкладником на користь учасника фонду пенс≥йн≥ внески над≥йшли до фонду п≥сл€ дати перерахуванн€ страхов≥й орган≥зац≥њ належних цьому учаснику пенс≥йних кошт≥в, адм≥н≥стратор пенс≥йного фонду зобов'€заний перерахувати суму несвоЇчасно отриманих пенс≥йних внеск≥в учасника фонду до страховоњ орган≥зац≥њ, з €кою зазначений учасник фонду уклав догов≥р страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ. ѕри цьому у додатку до договору страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ, €кий Ї нев≥д'Їмною його частиною, визначаЇтьс€ новий розм≥р дов≥чноњ пенс≥њ в≥дпов≥дно до оплаченого договору страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ, встановлений на дату включенн€ зазначеного додатка у догов≥р страхуванн€.

5. —трахова орган≥зац≥€ зобов'€зана надати учаснику фонду, з €ким укладено догов≥р, письмове пов≥домленн€ про надходженн€ грошових кошт≥в в≥д пенс≥йного фонду та њх розм≥р прот€гом семи робочих дн≥в п≥сл€ њх отриманн€, а також про скоригований розм≥р дов≥чноњ пенс≥њ у раз≥ проведенн€ такого коригуванн€.

6. ƒл€ забезпеченн€ виплати дов≥чноњ пенс≥њ страховою орган≥зац≥Їю адм≥н≥стратор зобов'€заний на п≥дстав≥ за€ви учасника фонду про перерахуванн€ пенс≥йних кошт≥в страхов≥й орган≥зац≥њ забезпечити перерахуванн€ в≥дпов≥дн≥й страхов≥й орган≥зац≥њ пенс≥йних кошт≥в, що належать учаснику фонду, прот€гом п'€ти робочих дн≥в п≥сл€ отриманн€ за€ви.

7. ѕенс≥йн≥ кошти перераховуютьс€ страхов≥й орган≥зац≥њ у сум≥, визначен≥й в за€в≥ учасника фонду, виход€чи ≥з суми, обл≥кованоњ на ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку учасника фонду на день настанн€ визначеного ним пенс≥йного в≥ку.

” раз≥ несвоЇчасного перерахуванн€ пенс≥йних кошт≥в учасника фонду страхов≥й орган≥зац≥њ адм≥н≥стратор за власний рахунок сплачуЇ учаснику фонду пеню в розм≥р≥ подв≥йноњ обл≥ковоњ ставки Ќац≥онального банку ”крањни в розрахунку на 1 день в≥д суми, що п≥дл€гаЇ перерахуванню, за кожний день простроченн€ платежу.

ѕор€док обчисленн€ суми пенс≥йних кошт≥в, њх перерахуванн€ встановлюютьс€ нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

8. ” раз≥ коли сума пенс≥йних кошт≥в, що п≥дл€гаЇ перерахуванню страхов≥й орган≥зац≥њ, не дос€гаЇ розм≥ру м≥н≥мальноњ суми пенс≥йних накопичень, встановленого нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, учасник фонду (а в раз≥ його смерт≥ - спадкоЇмц≥) маЇ право отримати належн≥ йому пенс≥йн≥ кошти €к одноразову пенс≥йну виплату.

9. —трахова орган≥зац≥€ зобов'€зана в≥дшкодувати збитки особ≥, з €кою укладено догов≥р страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ, пов'€зан≥ з недотриманн€м страховою орган≥зац≥Їю умов цього договору, зг≥дно ≥з законом.

10. ѕорушенн€ адм≥н≥стратором або страховою орган≥зац≥Їю, з €кою укладено догов≥р страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ, встановленого пенс≥йним контрактом або договором страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ пор€дку оплати договору страхуванн€ або виплати в≥дпов≥дноњ пенс≥њ не може бути п≥дставою дл€ будь-€кого обмеженн€ права учасника фонду на належн≥ йому пенс≥йн≥ кошти та обумовлен≥ виплати.

—татт€ 63. ѕенс≥€ на визначений строк

1. ¬иплата пенс≥њ на визначений строк зд≥йснюЇтьс€ адм≥н≥стратором пенс≥йного фонду:

1) за бажанн€м учасника фонду, €кий маЇ право на отриманн€ пенс≥йних виплат в≥дпов≥дно до його за€ви;

2) на вимогу учасника фонду (з дн€ виникненн€ у нього права зг≥дно з умовами пенс≥йного контракту на страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ, €кщо придбанн€ дов≥чного ануњтету може негативно вплинути на розм≥р пенс≥йних виплат).

ѕенс≥€ на визначений строк розраховуЇтьс€ виход€чи ≥з строку не менш €к дес€ть рок≥в в≥д початку зд≥йсненн€ першоњ виплати.

2. ѕрот€гом пер≥оду виплати пенс≥њ на визначений строк, установленого частиною першою ц≥Їњ статт≥, учасник фонду у будь-€кий час може:

1) перейти до ≥ншого пенс≥йного фонду з метою подальшого отриманн€ пенс≥њ обраного виду. ѕри цьому пенс≥йний фонд, до €кого перейшов учасник фонду, продовжуЇ виплату такоњ пенс≥њ прот€гом строку, що залишивс€;

2) укласти ≥з страховою орган≥зац≥Їю догов≥р страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ з оплатою такого договору за рахунок пенс≥йних кошт≥в, €к≥ обл≥ковуютьс€ на його ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку в пенс≥йному фонд≥.

3. ƒл€ отриманн€ пенс≥њ на визначений строк учасник фонду подаЇ адм≥н≥стратору за€ву.

” раз≥ укладенн€ договору про виплату пенс≥њ на визначений строк з ≥ншим пенс≥йним фондом учасник фонду подаЇ адм≥н≥стратору обраного пенс≥йного фонду коп≥ю виписки з ≥ндив≥дуального пенс≥йного рахунку та коп≥ю за€ви про переведенн€ кошт≥в до ≥ншого фонду адм≥н≥стратору пенс≥йного фонду, в €кому накопичувалис€ пенс≥йн≥ кошти учасника фонду.

Ќа п≥дстав≥ поданоњ за€ви учасника фонду так≥ пенс≥йн≥ кошти повинн≥ бути перерахован≥ до обраного ним пенс≥йного фонду прот€гом п'€ти робочих дн≥в п≥сл€ отриманн€ за€ви.

” раз≥ порушенн€ зазначеного строку адм≥н≥стратор сплачуЇ учаснику фонду пеню в розм≥р≥ подв≥йноњ обл≥ковоњ ставки Ќац≥онального банку ”крањни в розрахунку на 1 день в≥д суми, належноњ до перерахуванн€, за кожен день простроченн€ платежу, у пор€дку, визначеному нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

—татт€ 64. ¬имоги до договору про виплату пенс≥њ на визначений строк

1. ≤стотними умовами договору про виплату пенс≥њ на визначений строк Ї:

повне найменуванн€ пенс≥йного фонду та адм≥н≥стратора, €кий зд≥йснюватиме виплату пенс≥њ, адреса, банк≥вськ≥ рекв≥зити, дата ≥ номер св≥доцтва про державну реЇстрац≥ю;


паспортн≥ дан≥ учасника фонду та реЇстрац≥йний номер його обл≥ковоњ картки платника податк≥в (≥дентиф≥кац≥йний номер ƒержавного реЇстру ф≥зичних ос≥б - платник≥в податк≥в та ≥нших обов'€зкових платеж≥в), а у раз≥ в≥дсутност≥ останнього - сер≥€ ≥ номер паспорта учасника фонду чи ≥ншого документа, визначеного Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг;

тарифи адм≥н≥стративних витрат, пов'€заних з виконанн€м зобов'€зань за таким договором;

обраний пенс≥йний в≥к учасника фонду;

умови, пер≥одичн≥сть та тривал≥сть виплати пенс≥њ на визначений строк;

права ≥ обов'€зки стор≥н договору;

в≥дпов≥дальн≥сть стор≥н договору за невиконанн€ або неналежне виконанн€ умов договору;

пор€док зм≥ни та роз≥рванн€ договору;

пор€док розрахунку залишку належних учаснику фонду пенс≥йних кошт≥в у раз≥ зм≥ни або роз≥рванн€ договору;

пор€док наданн€ ≥нформац≥њ, визначеноњ у частин≥ друг≥й ц≥Їњ статт≥.

ƒогов≥р може м≥стити ≥нш≥ умови за згодою стор≥н.

2. Ќа початку кожного ф≥нансового року особ≥, €ка отримуЇ пенс≥ю на визначений строк, обов'€зково надаЇтьс€ виписка з ≥ндив≥дуального пенс≥йного рахунка такоњ особи, визначена частиною сьомою статт≥ 52 цього «акону.

ќтримувач пенс≥њ на визначений строк маЇ право вимагати наданн€ виписки з його ≥ндив≥дуального пенс≥йного рахунка станом на будь-€ку дату. ” цьому раз≥ така виписка надаЇтьс€ за рахунок отримувача пенс≥њ, кр≥м випадк≥в, коли вона необх≥дна дл€ укладенн€ договору страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ. ћаксимальний розм≥р плати за наданн€ виписки з ≥ндив≥дуального пенс≥йного рахунка на письмову вимогу отримувача пенс≥њ встановлюЇтьс€ Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

” раз≥ смерт≥ отримувача пенс≥њ особ≥, €ка маЇ право на отриманн€ належноњ њй суми пенс≥йних кошт≥в, виписка, передбачена у ц≥й частин≥, надаЇтьс€ безоплатно станом на день смерт≥ отримувача пенс≥њ.

3. ƒогов≥р про виплату пенс≥њ на визначений строк укладаЇтьс€ у письмов≥й форм≥. ѕри цьому обов'€зковою умовою Ї ознайомленн€ особи, €ка укладаЇ догов≥р, з пам'€ткою, що м≥стить роз'€сненн€ основних положень договору про виплату пенс≥њ на визначений строк, складеною в≥дпов≥дно до вимог, встановлених нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

4. –озм≥р пенс≥њ на визначений строк обчислюЇтьс€ за методикою, затвердженою нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

5. јдм≥н≥стратор за власний рахунок в≥дшкодовуЇ збитки, завдан≥ учасникам фонду внасл≥док наданн€ недостов≥рноњ ≥нформац≥њ або перерахуванн€ ним неповноњ суми пенс≥йних кошт≥в до ≥ншого пенс≥йного фонду, страховоњ орган≥зац≥њ або на пенс≥йний депозитний рахунок. јдм≥н≥стратори не несуть в≥дпов≥дальност≥ за недостатн≥сть суми перерахованих пенс≥йних кошт≥в, €кщо вона виникла внасл≥док порушенн€ пор€дку сплати пенс≥йних внеск≥в вкладником фонду.

6. ≤нвестуванн€ актив≥в, з €ких виплачуЇтьс€ пенс≥€ на визначений строк, зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно до вимог цього «акону.

7. јдм≥н≥стратор, що зд≥йснюЇ виплату пенс≥њ на визначений строк, зобов'€заний в≥дшкодувати особ≥, з €кою укладено в≥дпов≥дний догов≥р, збитки, завдан≥ внасл≥док недотриманн€ умов договору, зг≥дно ≥з законом.

8. Ќац≥ональна ком≥с≥€, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, за погодженн€м з Ќац≥ональною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку маЇ право встановлювати додатков≥ вимоги до обл≥ку та особливост≥ ≥нвестуванн€ пенс≥йних актив≥в та кошт≥в, призначених дл€ виплати пенс≥њ на визначений строк.

9. ѕорушенн€ встановленого пор€дку зд≥йсненн€ виплати пенс≥њ на визначений строк не може бути п≥дставою дл€ будь-€кого обмеженн€ права учасника фонду на належн≥ йому пенс≥йн≥ кошти та пенс≥йн≥ виплати.

—татт€ 65. ѕенс≥йна виплата, що зд≥йснюЇтьс€ одноразово

1. ѕенс≥йна виплата може зд≥йснюватис€ адм≥н≥стратором одноразово на вимогу учасника фонду в раз≥:

1) медично п≥дтвердженого критичного стану здоров'€ (онкозахворюванн€, ≥нсульт тощо) або настанн€ ≥нвал≥дност≥ учасника фонду;

2) коли сума належних учаснику фонду пенс≥йних кошт≥в на дату настанн€ пенс≥йного в≥ку учасника фонду не дос€гаЇ м≥н≥мального розм≥ру суми пенс≥йних накопичень, встановленого нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг;

3) вињзду учасника фонду на пост≥йне проживанн€ за меж≥ ”крањни.

2. ѕенс≥йна виплата зд≥йснюЇтьс€ одноразово спадкоЇмц€м учасника фонду адм≥н≥стратором у випадках, передбачених цим «аконом.

ƒл€ отриманн€ пенс≥йноњ виплати, що зд≥йснюЇтьс€ одноразово, учасники фонду, а у раз≥ смерт≥ учасника - його спадкоЇмц≥, подають адм≥н≥стратору за€ву та документи, €к≥ п≥дтверджують њхнЇ право на отриманн€ ц≥Їњ виплати.

3. ѕенс≥йна виплата, що зд≥йснюЇтьс€ одноразово, визначаЇтьс€ виход€чи ≥з суми пенс≥йних кошт≥в, €к≥ обл≥ковуютьс€ на ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку учасника фонду на день поданн€ за€ви на отриманн€ такоњ виплати.

ѕенс≥йна виплата, що зд≥йснюЇтьс€ одноразово, провадитьс€ прот€гом п'€ти робочих дн≥в п≥сл€ отриманн€ в≥дпов≥дноњ за€ви та необх≥дних документ≥в.

4. ” раз≥ порушенн€ строку, визначеного частиною третьою ц≥Їњ статт≥, адм≥н≥стратор за власний рахунок сплачуЇ отримувачу пенс≥йноњ виплати, що зд≥йснюЇтьс€ одноразово, пеню в розм≥р≥ подв≥йноњ обл≥ковоњ ставки Ќац≥онального банку ”крањни в розрахунку на 1 день в≥д суми, що п≥дл€гала виплат≥, за кожний день простроченн€ платежу, у пор€дку, визначеному нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

¬≥ртуальна консультац≥€
 ¬аше ≥м'€


¬аш Email


¬аше питанн€

 
ƒокумент:   Ќадрукувати    ¬гору   

©  ≥нто. ≤нвестиц≥њ ≥ ц≥нн≥ папери в ”крањн≥
ѕов≥домленн€ ≥ застереженн€
”крањна,  ињв - 04070,
вул. —агайдачного, 25-Ѕ, 3 поверх
“ел.: (044) 246-7350, 246-7434
‘акс: (044) 235-5875

© –озроблено NewAgeLab, 2003.
ЌовиниЌакопичувальне пенс≥йне забезпеченн€ёридичним особамѕриватним особам—оц≥альний стандартЌѕ‘ у «ћ≤ онтакти¬аше ставленн€ до Ќѕ‘ (анкета)¬≥ртуальна консультац≥€Ѕанери на головн≥й