www.kinto.com
”крањнська –усский ћапа сайту   

–озд≥ли

    
контактн≥ телефони
044 246-7350
044 246-7434  ѕ≥дписка на новини:–озд≥л VII «¬≤“Ќ≤—“№ “ј ќѕ–»ЋёƒЌ≈ЌЌя ≤Ќ‘ќ–ћј÷≤ѓ ўќƒќ Ќ≈ƒ≈–∆ј¬Ќќ√ќ ѕ≈Ќ—≤…Ќќ√ќ «јЅ≈«ѕ≈„≈ЌЌя

—татт€ 52. «в≥тн≥сть у сфер≥ недержавного пенс≥йного забезпеченн€

1. јдм≥н≥стратор щоквартально подаЇ зв≥тн≥сть з недержавного пенс≥йного забезпеченн€:

нац≥ональн≥й ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг;

радам пенс≥йних фонд≥в, з €кими в≥н уклав договори про адм≥н≥струванн€ пенс≥йних фонд≥в.

ўор≥чно адм≥н≥стратор подаЇ нац≥ональн≥й ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, по кожному пенс≥йному фонду зведений зв≥т, €кий м≥стить ≥нформац≥ю про пенс≥йний фонд, а також дан≥ зв≥т≥в про зд≥йсненн€ ним адм≥н≥струванн€ такого пенс≥йного фонду та зв≥т≥в, наданих прот€гом зв≥тного року адм≥н≥стратору особами, €к≥ зд≥йснюють управл≥нн€ активами, та збер≥гачем.

ѕор€док поданн€ адм≥н≥стратором зв≥тност≥ особам, визначеним ц≥Їю частиною, та вимоги до зм≥сту такоњ зв≥тност≥ встановлюютьс€ нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

” раз≥ пог≥ршенн€ ф≥нансового стану пенс≥йного фонду нац≥ональна ком≥с≥€, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, може встановлювати ≥ншу пер≥одичн≥сть поданн€ зв≥тност≥ адм≥н≥стратором, але не част≥ше одного разу на тиждень.  ритер≥њ оц≥нки ф≥нансового стану пенс≥йного фонду встановлюютьс€ нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

2. ќсоби, що зд≥йснюють управл≥нн€ активами пенс≥йних фонд≥в, подають зв≥тн≥сть про управл≥нн€ активами:

Ќац≥ональн≥й ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку - щодо вс≥х пенс≥йних фонд≥в, управл≥нн€ активами €ких зд≥йснювалос€ ц≥Їю особою прот€гом зв≥тного пер≥оду;

радам пенс≥йних фонд≥в, з €кими укладено договори про управл≥нн€ активами в≥дпов≥дних пенс≥йних фонд≥в, та адм≥н≥страторам таких пенс≥йних фонд≥в - щодо управл≥нн€ активами цих пенс≥йних фонд≥в.

ѕор€док поданн€ зв≥тност≥ про управл≥нн€ активами пенс≥йних фонд≥в особам, визначеним ц≥Їю частиною, та вимоги до зм≥сту такоњ зв≥тност≥ встановлюютьс€ Ќац≥ональною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку.

3. «бер≥гач подаЇ зв≥тн≥сть:

Ќац≥ональн≥й ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку - щодо обслуговуванн€ вс≥х пенс≥йних фонд≥в, €ке зд≥йснювалос€ цим збер≥гачем прот€гом зв≥тного пер≥оду, по кожному пенс≥йному фонду окремо;

радам пенс≥йних фонд≥в, з €кими укладено договори про обслуговуванн€ пенс≥йних фонд≥в збер≥гачем, та адм≥н≥страторам таких пенс≥йних фонд≥в - щодо обслуговуванн€ цих пенс≥йних фонд≥в.

ѕор€док поданн€ зв≥тност≥ збер≥гачем про обслуговуванн€ пенс≥йних фонд≥в особам, визначеним ц≥Їю частиною, та вимоги до такоњ зв≥тност≥ встановлюютьс€ Ќац≥ональною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку.

4. —трахов≥ орган≥зац≥њ, що надають послуги з недержавного пенс≥йного забезпеченн€, визначен≥ цим «аконом, подають зв≥тн≥сть з недержавного пенс≥йного забезпеченн€ нац≥ональн≥й ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, ф≥зичним та юридичним особам, з €кими укладено в≥дпов≥дн≥ договори.

ѕор€док поданн€ страховою орган≥зац≥Їю зв≥тност≥ з недержавного пенс≥йного забезпеченн€ особам, визначеним ц≥Їю частиною, та вимоги до такоњ зв≥тност≥ встановлюютьс€ цим «аконом та нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

5. Ѕанк≥вськ≥ установи, €к≥ надають послуги з недержавного пенс≥йного забезпеченн€, визначен≥ цим «аконом, подають зв≥тн≥сть щодо ц≥Їњ д≥€льност≥ в пор€дку, встановленому Ќац≥ональним банком ”крањни.

6. ƒоговорами, укладеними радою пенс≥йного фонду з адм≥н≥стратором, особами, €к≥ зд≥йснюють управл≥нн€ активами, та збер≥гачем, може передбачатис€ наданн€ додатковоњ ≥нформац≥њ, кр≥м т≥Їњ, €ка визначена ц≥Їю статтею.

7. јдм≥н≥стратор зобов'€заний один раз на р≥к безоплатно надавати кожному учаснику пенс≥йного фонду виписку з ≥ндив≥дуального пенс≥йного рахунку такого учасника за формою, встановленою нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, а також надавати виписки з ≥ндив≥дуального пенс≥йного рахунку на письмовий запит учасника фонду за плату, кр≥м випадк≥в, коли ц€ ≥нформац≥€ необх≥дна учаснику фонду дл€ укладенн€ договору страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ або договору про виплату пенс≥њ на визначений строк. ћаксимальний розм≥р плати за наданн€ виписок з ≥ндив≥дуальних пенс≥йних рахунк≥в на письмовий запит учасника фонду встановлюЇтьс€ нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.


”часнику фонду, €кий отримуЇ пенс≥йн≥ виплати з пенс≥йного фонду, у виписц≥ з ≥ндив≥дуального пенс≥йного рахунка також зазначаЇтьс€ ≥нформац≥€ про розм≥р щом≥с€чних виплат та залишок кошт≥в на ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку.

—татт€ 53. ќприлюдненн€ ≥нформац≥њ та реклама у сфер≥ недержавного пенс≥йного забезпеченн€

1. ѕенс≥йн≥ фонди, особи, що провад€ть д≥€льн≥сть з управл≥нн€ активами пенс≥йних фонд≥в, адм≥н≥стратори, збер≥гач≥, €к≥ надають послуги пенс≥йним фондам, а також страхов≥ орган≥зац≥њ та банк≥вськ≥ установи, що надають послуги з недержавного пенс≥йного забезпеченн€, ≥нформують громадськ≥сть про свою д≥€льн≥сть з недержавного пенс≥йного забезпеченн€.

¬имоги до складу ≥нформац≥њ, €ка п≥дл€гаЇ оприлюдненню, та пер≥одичност≥ њњ оприлюдненн€ встановлюЇ нац≥ональна ком≥с≥€, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

≤нформац≥€, що оприлюднюЇтьс€ недержавним пенс≥йним фондом, обов'€зково повинна м≥стити дан≥ про зм≥ни чистоњ вартост≥ актив≥в пенс≥йного фонду та чистоњ вартост≥ одиниц≥ пенс≥йних внеск≥в цього фонду.

ѕерел≥к пенс≥йних фонд≥в, €к≥ отримали л≥ценз≥ю на наданн€ ф≥нансових послуг у систем≥ накопичувального пенс≥йного забезпеченн€ та €к≥ включен≥ до реЇстру пенс≥йних фонд≥в - суб'Їкт≥в другого р≥вн€, п≥дл€гаЇ опубл≥куванню в пор€дку, визначеному ƒержавною ком≥с≥Їю з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни, та оприлюдненню на оф≥ц≥йному сайт≥ ѕенс≥йного фонду ”крањни.

2. ќприлюдненн€ ≥нформац≥њ зд≥йснюЇтьс€ шл€хом опубл≥куванн€ њњ в пор€дку, встановленому Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

≤нформац≥€, що п≥дл€гаЇ оприлюдненню в≥дпов≥дно до цього «акону, не Ї конф≥денц≥йною ≥ не Ї рекламою.

3.  р≥м випадк≥в, установлених законом, не п≥дл€гаЇ розголошенню та оприлюдненню (Ї конф≥денц≥йною) ≥нформац≥€:

про пенс≥йн≥ внески, пенс≥йн≥ виплати та суму пенс≥йних кошт≥в, що обл≥ковуютьс€ на ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку учасника пенс≥йного фонду;

з пенс≥йних депозитних рахунк≥в ф≥зичноњ особи;

про умови та стан виконанн€ договор≥в страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ.

4. –екламн≥ матер≥али щодо послуг з недержавного пенс≥йного забезпеченн€, €к≥ надаютьс€ особами, визначеними в частин≥ трет≥й статт≥ 2 цього «акону, подаютьс€ Ќац≥ональн≥й ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, не п≥зн≥ш €к за 10 робочих дн≥в до њх розповсюдженн€.

5. Ќац≥ональна ком≥с≥€, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, маЇ право своњм обірунтованим р≥шенн€м заборонити розповсюдженн€ рекламних матер≥ал≥в або прийн€ти обірунтоване р≥шенн€ про обов'€зкове внесенн€ зм≥н до рекламних матер≥ал≥в, що не в≥дпов≥дають д≥йсност≥ або вимогам цього «акону, але не п≥зн≥ше н≥ж прот€гом п'€ти робочих дн≥в з моменту њх отриманн€.

6. –екламодавц≥, що розповсюджують будь-€к≥ ≥нформац≥ю та в≥домост≥, пов'€зан≥ з наданн€м послуг з недержавного пенс≥йного забезпеченн€, несуть в≥дпов≥дальн≥сть за њх достов≥рн≥сть зг≥дно ≥з законом.

7. –екламодавц€м заборон€Їтьс€:

1) використовувати неповну або недостов≥рну ≥нформац≥ю стосовно послуг з недержавного пенс≥йного забезпеченн€, що надаютьс€ цим рекламодавцем;

2) використовувати пор≥вн€льну рекламу з метою недобросов≥сноњ конкуренц≥њ шл€хом зазначенн€ недол≥к≥в у д≥€льност≥ ос≥б, €к≥ провад€ть аналог≥чну профес≥йну д≥€льн≥сть з недержавного пенс≥йного забезпеченн€, незалежно в≥д того, чи в≥дпов≥даЇ така ≥нформац≥€ про недол≥ки д≥йсност≥;

3) надавати прогноз чи гарантувати зростанн€ доход≥в учасник≥в недержавного пенс≥йного забезпеченн€;

4) робити подарунки (виграш≥) або давати об≥ц€нку про даруванн€ (виграш≥) потенц≥йним учасникам та вкладникам пенс≥йних фонд≥в, а також страхувальникам, з €кими укладено догов≥р страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ, чи вкладникам пенс≥йних депозитних рахунк≥в у банках або зд≥йснювати будь-€к≥ ≥нш≥ заохочувальн≥ заходи, що можуть вплинути на виб≥р того чи ≥ншого пенс≥йного фонду (банку, страховоњ орган≥зац≥њ) його потенц≥йним учасником (вкладником, страхувальником).

8. –еклама послуг з недержавного пенс≥йного забезпеченн€ може зд≥йснюватис€ вс≥ма засобами, дозволеними законом.

9. ” раз≥ порушенн€ вимог ц≥Їњ статт≥ нац≥ональна ком≥с≥€, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, маЇ право застосовувати до винних ос≥б заходи впливу зг≥дно ≥з законом.

—татт€ 54. ¬имоги до ос≥б, €к≥ надають агентськ≥ послуги

1. јгентськ≥ послуги надаютьс€ ф≥зичними особами на п≥дстав≥ договору дорученн€ про наданн€ таких послуг, €кий укладаЇтьс€ з адм≥н≥стратором.

ƒо агентських послуг належать:

1) будь-€ка дозволена законодавством д≥€льн≥сть, спр€мована на забезпеченн€ переконанн€ ос≥б у необх≥дност≥ укладенн€ пенс≥йного контракту з пенс≥йним фондом;

2) послуги з укладенн€ пенс≥йних контракт≥в за дорученн€м адм≥н≥стратора.

2. јдм≥н≥стратор повинен вести реЇстр ос≥б, €к≥ надають агентськ≥ послуги, до €кого вноситьс€ така ≥нформац≥€:

1) пр≥звище, ≥м'€ та по батьков≥ ф≥зичноњ особи;

2) дата, м≥сце народженн€ та м≥сце проживанн€ ≥з зазначенн€м адреси ф≥зичноњ особи;

3) паспортн≥ дан≥ ф≥зичноњ особи та реЇстрац≥йний номер њњ обл≥ковоњ картки платника податк≥в (≥дентиф≥кац≥йний номер ƒержавного реЇстру ф≥зичних ос≥б - платник≥в податк≥в та ≥нших обов'€зкових платеж≥в), а у раз≥ його в≥дсутност≥ - сер≥€ ≥ номер паспорта ф≥зичноњ особи чи ≥ншого документа, визначеного Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг;

4) номер договору дорученн€ про наданн€ агентських послуг, укладеного з ц≥Їю особою, дати укладанн€ та зак≥нченн€ (роз≥рванн€) цього договору.

3. јгентськ≥ послуги у сфер≥ недержавного пенс≥йного забезпеченн€ маЇ право надавати ф≥зична особа:

€ка Ї д≥Їздатною та не маЇ судимост≥ за умисн≥ злочини;

€ка ознайомлена ≥з законодавством з питань недержавного пенс≥йного забезпеченн€ адм≥н≥стратором, з €ким така особа уклала догов≥р про наданн€ агентських послуг;

≥нформац≥€ про €ку внесена адм≥н≥стратором пенс≥йного фонду, з €ким вона уклала догов≥р про наданн€ агентських послуг, до реЇстру ос≥б, що надають агентськ≥ послуги.

4. ¬иключенн€ з реЇстру особи, €ка надаЇ агентськ≥ послуги, зд≥йснюЇтьс€ адм≥н≥стратором у раз≥:

1) зак≥нченн€ (роз≥рванн€) договору дорученн€ про наданн€ агентських послуг;

2) втрати особою д≥Їздатност≥;

3) наданн€ агентських послуг з порушенн€м законодавства;

4) набранн€ законноњ сили обвинувальним вироком суду щодо ц≥Їњ особи за скоЇнн€ нею умисного злочину.

5. јдм≥н≥стратор зобов'€заний надавати на вимогу нац≥ональноњ ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, реЇстр ос≥б, €к≥ надають агентськ≥ послуги, або виписки з такого реЇстру.

6. ќсоби, €к≥ надають агентськ≥ послуги пенс≥йним фондам, несуть в≥дпов≥дальн≥сть за неналежне зд≥йсненн€ наданих њм повноважень в≥дпов≥дно до положень укладеного з ними договору та зг≥дно ≥з законом.

 

¬≥ртуальна консультац≥€
 ¬аше ≥м'€


¬аш Email


¬аше питанн€

 
ƒокумент:   Ќадрукувати    ¬гору   

©  ≥нто. ≤нвестиц≥њ ≥ ц≥нн≥ папери в ”крањн≥
ѕов≥домленн€ ≥ застереженн€
”крањна,  ињв - 04070,
вул. —агайдачного, 25-Ѕ, 3 поверх
“ел.: (044) 246-7350, 246-7434
‘акс: (044) 235-5875

© –озроблено NewAgeLab, 2003.
ЌовиниЌакопичувальне пенс≥йне забезпеченн€ёридичним особамѕриватним особам—оц≥альний стандартЌѕ‘ у «ћ≤ онтакти¬аше ставленн€ до Ќѕ‘ (анкета)¬≥ртуальна консультац≥€Ѕанери на головн≥й