www.kinto.com
”крањнська –усский ћапа сайту   

–озд≥ли

    
контактн≥ телефони
044 246-7350
044 246-7434  ѕ≥дписка на новини:–озд≥л VI ѕ≈Ќ—≤…Ќ≤ ј “»¬»

—татт€ 47. —клад актив≥в пенс≥йного фонду

1. ƒо складу актив≥в пенс≥йного фонду в≥дпов≥дно до цього «акону належать:

активи в грошових коштах;

активи в ц≥нних паперах;

≥нш≥ активи зг≥дно ≥з законодавством.

2. ѕенс≥йн≥ активи у ц≥нних паперах складаютьс€ з:

1) ц≥нних папер≥в, погашенн€ та отриманн€ доходу за €кими гарантовано  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, –адою м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевими радами в≥дпов≥дно до законодавства;

2) акц≥й украњнських ем≥тент≥в;

21) обл≥гац≥й украњнських ем≥тент≥в, кредитний рейтинг €ких в≥дпов≥даЇ ≥нвестиц≥йному р≥вню за Ќац≥ональною рейтинговою шкалою, визначеною законодавством ”крањни, або €к≥ в≥дпов≥дно до норм законодавства пройшли л≥стинг на фондов≥й б≥рж≥, що в≥дпов≥даЇ вимогам, установленим Ќац≥ональною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку;

3) ц≥нних папер≥в, погашенн€ та отриманн€ доходу за €кими гарантовано ур€дами ≥ноземних держав, при цьому встановленн€ вимог до рейтингу зовн≥шнього боргу та визначенн€ рейтингових компан≥й зд≥йснюютьс€ Ќац≥ональною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку;

4) обл≥гац≥й ≥ноземних ем≥тент≥в з ≥нвестиц≥йним рейтингом, визначеним в≥дпов≥дно до пункту 3 ц≥Їњ частини;

5) акц≥й ≥ноземних ем≥тент≥в, що перебувають в об≥гу на орган≥зованих фондових ринках та пройшли л≥стинг на одн≥й з таких фондових б≥рж, €к Ќью-…оркська, Ћондонська, “ок≥йська, ‘ранкфуртська, або у торговельно-≥нформац≥йн≥й систем≥ Ќј—ƒј  (NASDAQ). ≈м≥тент цих акц≥й повинен провадити свою д≥€льн≥сть не менше н≥ж прот€гом 10 рок≥в ≥ бути резидентом крањни, рейтинг зовн≥шнього боргу €коњ визначаЇтьс€ в≥дпов≥дно до пункту 3 ц≥Їњ частини;

6) ≥потечних обл≥гац≥й.

3. ѕенс≥йн≥ активи пенс≥йного фонду в ц≥нних паперах не можуть включати:

1) ц≥нн≥ папери, ем≥тентами €ких Ї збер≥гач, особи, що зд≥йснюють управл≥нн€ пенс≥йними активами, адм≥н≥стратор (кр≥м випадк≥в, передбачених частиною другою статт≥ 49 цього «акону), аудитор (аудиторська ф≥рма) та особи, що надають консультац≥йн≥, агентськ≥ або рекламн≥ послуги, з €кими пенс≥йним фондом укладено в≥дпов≥дн≥ договори, та њх пов'€зан≥ особи, засновники пенс≥йного фонду та њх пов'€зан≥ особи (кр≥м випадк≥в, передбачених частиною другою статт≥ 49 цього «акону);

2) ц≥нн≥ папери (кр≥м акц≥й), €к≥ не пройшли л≥стинг на фондов≥й б≥рж≥, що в≥дпов≥даЇ вимогам, встановленим Ќац≥ональною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку, та не перебувають в об≥гу на фондов≥й б≥рж≥, зареЇстрован≥й у встановленому пор€дку, кр≥м випадку, €кщо кредитний рейтинг обл≥гац≥й в≥дпов≥даЇ ≥нвестиц≥йному р≥вню за Ќац≥ональною рейтинговою шкалою, визначеною законодавством;

3) ц≥нн≥ папери, ем≥тентами €ких Ї ≥нститути сп≥льного ≥нвестуванн€, €кщо ≥нше не встановлено нормативно-правовими актами Ќац≥ональноњ ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку;

4) вексел≥;

5) пох≥дн≥ ц≥нн≥ напери.

4. ѕенс≥йн≥ активи не можуть формуватис€ за рахунок кошт≥в, отриманих на п≥дставах, що суперечать законодавству.

5. ѕенс≥йн≥ активи не можуть бути предметом застави ≥ повинн≥ використовуватис€ лише на ц≥л≥, передбачен≥ статтею 48 цього «акону. Ќа пенс≥йн≥ активи не може бути звернене ст€гненн€ за зобов'€занн€ми засновник≥в пенс≥йного фонду, роботодавц≥в-платник≥в, ос≥б, що зд≥йснюють управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, адм≥н≥стратора, збер≥гача такого фонду та страховоњ орган≥зац≥њ, з €кою укладено догов≥р страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ учасником в≥дпов≥дного пенс≥йного фонду або догов≥р страхуванн€ ризику настанн€ ≥нвал≥дност≥ чи смерт≥ учасника фонду.

6. ќбчисленн€ та визначенн€ чистоњ вартост≥ актив≥в пенс≥йного фонду, њх обл≥к, зарахуванн€ зд≥йснюютьс€ адм≥н≥стратором та особою, що зд≥йснюЇ управл≥нн€ активами такого пенс≥йного фонду, за методикою та у пор€дку, визначеними Ќац≥ональною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку за погодженн€м з нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

” раз≥ куп≥вл≥-продажу ц≥нних папер≥в так≥ операц≥њ в≥дображаютьс€ в обл≥ку пенс≥йного фонду на к≥нець робочого дн€, прот€гом €кого зд≥йснювалис€ ц≥ операц≥њ.

7. Ќа пенс≥йн≥ активи не може бути звернене будь-€ке ст€гненн€ або застосована конф≥скац≥€, €кщо вони сформован≥ за рахунок кошт≥в, отриманих на п≥дставах, що не суперечать законодавству.

8. јктиви пенс≥йного фонду можуть формуватис€ виключно внасл≥док операц≥й, пов'€заних з провадженн€м пенс≥йним фондом д≥€льност≥ з недержавного пенс≥йного забезпеченн€, в≥дпов≥дно до цього «акону.

—татт€ 48. ¬икористанн€ пенс≥йних актив≥в

1. ѕенс≥йн≥ активи, що накопичуютьс€ у пенс≥йному фонд≥, можуть бути використан≥ виключно дл€ ц≥лей ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥ фонду, виконанн€ зобов'€зань фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов'€заних ≥з зд≥йсненн€м недержавного пенс≥йного забезпеченн€, а саме:

1) ≥нвестуванн€ в≥дпов≥дно до вимог цього «акону з метою отриманн€ доходу на користь учасник≥в фонду;

2) виконанн€ договор≥в виплати пенс≥њ на визначений строк, укладених з учасниками фонду, та дл€ зд≥йсненн€ одноразових пенс≥йних виплат, передбачених цим «аконом;

3) оплати договор≥в страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ та договор≥в страхуванн€ ризику настанн€ ≥нвал≥дност≥ або смерт≥ учасника фонду, укладених ≥з страховою орган≥зац≥Їю;

4) оплати послуг з адм≥н≥струванн€ пенс≥йного фонду (кр≥м випадк≥в, коли адм≥н≥струванн€ самост≥йно зд≥йснюЇ юридична особа - одноос≥бний засновник корпоративного пенс≥йного фонду), включаючи оплату рекламних ≥ агентських послуг, пов'€заних з функц≥онуванн€м пенс≥йного фонду, витрат на оприлюдненн€ ≥нформац≥њ про його д≥€льн≥сть, передбаченоњ цим «аконом;

5) виплати винагороди за наданн€ послуг з управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду;

6) оплати послуг збер≥гача;

7) оплати послуг з проведенн€ планових аудиторських перев≥рок пенс≥йного фонду;

8) оплати послуг трет≥х ос≥б, наданн€ €ких передбачено цим «аконом або нормативно-правовими актами Ќац≥ональноњ ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, включаючи оплату послуг торговц≥в ц≥нними паперами (посередник≥в), витрат на веденн€ обл≥ку та перереЇстрац≥ю прав власност≥ на активи пенс≥йного фонду;

9) оплати ≥нших послуг, наданн€ €ких передбачено цим «аконом та €к≥ визначен≥ Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

¬икористанн€ пенс≥йних актив≥в дл€ ≥нших ц≥лей заборон€Їтьс€.

√раничн≥ розм≥ри витрат, визначених пунктами 4 - 6 ц≥Їњ частини, встановлюютьс€ €к в≥дсоток чистоњ вартост≥ актив≥в пенс≥йного фонду.

√раничн≥ розм≥ри витрат, визначених пунктами 4 - 9 ц≥Їњ частини, що в≥дшкодовуютьс€ за рахунок пенс≥йних актив≥в, встановлюютьс€ Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, сп≥льно з Ќац≥ональною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку.

2. ѕенс≥йн≥ активи не можуть включатис€ до л≥кв≥дац≥йноњ маси збер≥гача пенс≥йного фонду та ≥нших банк≥в.

3.  орпоративний та профес≥йний пенс≥йн≥ фонди можуть укласти догов≥р страхуванн€ ризику настанн€ ≥нвал≥дност≥ або смерт≥ учасника фонду дл€ вс≥х учасник≥в фонду за рахунок частини њх пенс≥йних внеск≥в. ѕор€док укладанн€ такого договору та розм≥р страхового внеску за таким видом страхуванн€ визначаютьс€ у колективному договор≥.

¬≥дкритий пенс≥йний фонд за бажанн€м учасник≥в фонду може укладати договори страхуванн€ ризику настанн€ ≥нвал≥дност≥ або смерт≥ учасника фонду за рахунок частини њх пенс≥йних внеск≥в.

–озм≥р страхового внеску за таким видом страхуванн€ в≥дпов≥дно до ц≥Їњ частини не може перевищувати одного в≥дсотка розм≥ру пенс≥йного внеску, сплачуваного учасником фонду або за учасника фонду, €кий ви€вив бажанн€ брати участь у такому вид≥ страхуванн€.

—трахуванн€ ризику настанн€ ≥нвал≥дност≥ або смерт≥ учасника фонду в≥дпов≥дно до ц≥Їњ частини зд≥йснюЇтьс€ зг≥дно з цим «аконом та ≥ншими нормативно-правовими актами з питань страхуванн€.

—татт€ 49. «агальн≥ обмеженн€ ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥ з пенс≥йними активами пенс≥йного фонду

1. ќсоба, що зд≥йснюЇ управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, п≥д час провадженн€ нею такоњ д≥€льност≥ не маЇ права:

1) формувати пенс≥йн≥ активи за рахунок позикових (кредитних) кошт≥в;

2) надавати майнов≥ гарант≥њ, забезпечен≥ пенс≥йними активами, або будь-€к≥ кредити (позики) за рахунок пенс≥йних актив≥в;

3) укладати угоди куп≥вл≥-продажу або м≥ни пенс≥йних актив≥в з обов'€зковою умовою зворотного викупу;

4) розм≥щувати на банк≥вських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертиф≥катах банк≥в б≥льш €к 50 в≥дсотк≥в загальноњ вартост≥ пенс≥йних актив≥в;

5) придбавати або додатково ≥нвестувати в ц≥нн≥ папери одного ем≥тента б≥льш €к 5 в≥дсотк≥в загальноњ вартост≥ пенс≥йних актив≥в (кр≥м ц≥нних папер≥в, погашенн€ та отриманн€ доходу за €кими гарантовано  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, та у випадках, визначених цим «аконом);

6) придбавати або додатково ≥нвестувати в ц≥нн≥ папери, доходи за €кими гарантовано  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, б≥льш €к 50 в≥дсотк≥в загальноњ вартост≥ пенс≥йних актив≥в;

7) придбавати або додатково ≥нвестувати в ц≥нн≥ папери, доходи за €кими гарантовано –адою м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, та обл≥гац≥њ м≥сцевих позик б≥льш €к 20 в≥дсотк≥в загальноњ вартост≥ пенс≥йних актив≥в;

8) придбавати або додатково ≥нвестувати в обл≥гац≥њ п≥дприЇмств, ем≥тентами €ких Ї резиденти ”крањни, б≥льш €к 40 в≥дсотк≥в загальноњ вартост≥ пенс≥йних актив≥в;

9) придбавати або додатково ≥нвестувати в акц≥њ украњнських ем≥тент≥в б≥льш €к 40 в≥дсотк≥в загальноњ вартост≥ пенс≥йних актив≥в;

91) придбавати або додатково ≥нвестувати в акц≥њ украњнських ем≥тент≥в, що не допущен≥ до торг≥в на фондов≥й б≥рж≥, б≥льш €к 10 в≥дсотк≥в загальноњ вартост≥ пенс≥йних актив≥в;

10) придбавати або додатково ≥нвестувати в ц≥нн≥ папери ≥ноземних ем≥тент≥в б≥льш €к 20 в≥дсотк≥в загальноњ вартост≥ пенс≥йних актив≥в;

11) придбавати або додатково ≥нвестувати в ≥потечн≥ обл≥гац≥њ б≥льш €к 40 в≥дсотк≥в загальноњ вартост≥ пенс≥йних актив≥в;

12) придбавати або додатково ≥нвестувати в об'Їкти нерухомост≥ б≥льш €к 10 в≥дсотк≥в загальноњ вартост≥ пенс≥йних актив≥в;

13) придбавати або додатково ≥нвестувати в банк≥вськ≥ метали, у тому числ≥ шл€хом в≥дкритт€ поточних та депозитних рахунк≥в в установах банк≥в у банк≥вських металах, б≥льш €к 10 в≥дсотк≥в загальноњ вартост≥ пенс≥йних актив≥в;

14) придбавати або додатково ≥нвестувати в ≥нш≥ активи, що можуть бути оц≥нен≥ за ринковою варт≥стю та не заборонен≥ законодавством ”крањни, але не зазначен≥ у ц≥й статт≥, включаючи акц≥њ, набут≥ внасл≥док перетворенн€ юридичноњ особи, корпоративн≥ права €коњ перебували в активах пенс≥йного фонду, в акц≥онерне товариство, б≥льш €к 5 в≥дсотк≥в загальноњ вартост≥ пенс≥йних актив≥в;

15) ем≥тувати будь-€к≥ боргов≥ ц≥нн≥ папери та пох≥дн≥ ц≥нн≥ папери; 

16) придбавати ц≥нн≥ папери, ем≥тентами €ких Ї особи, визначен≥ в пункт≥ 1 частини третьоњ статт≥ 47 цього «акону;

17) пункт 17 виключено

18) пункт 18 виключено

19) пункт 19 виключено

20) розм≥щувати у зобов'€занн€х одн≥Їњ юридичноњ особи б≥льш €к 10 в≥дсотк≥в загальноњ вартост≥ пенс≥йних актив≥в.

(з 20.07.2017 р. частину першу статт≥ 49 буде доповнено абзацом, передбаченим абзацом восьмим п≥дпункту 1 пункту 34 розд≥лу ≤ «акону ”крањни в≥д 22.12.2011 р. N 4225-VI)

–озм≥щенн€ пенс≥йних актив≥в накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€ зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно до норматив≥в, передбачених статтею 88 «акону ”крањни "ѕро загальнообов'€зкове державне пенс≥йне страхуванн€".

2. ѕ≥д час провадженн€ д≥€льност≥, пов'€заноњ з ≥нвестуванн€м пенс≥йних актив≥в корпоративного пенс≥йного фонду, дозвол€Їтьс€ придбавати або додатково ≥нвестувати в ц≥нн≥ папери, ем≥тентами €ких Ї засновники такого фонду, не б≥льш €к 5 в≥дсотк≥в загальноњ вартост≥ пенс≥йних актив≥в, з дотриманн€м ≥нших вимог щодо складу ≥ структури пенс≥йних актив≥в, установлених цим «аконом, а прот€гом перших п'€ти рок≥в з початку заснуванн€ таких фонд≥в - не б≥льш €к 10 в≥дсотк≥в загальноњ вартост≥ пенс≥йних актив≥в.

3.  уп≥вл€-продаж акц≥й (кр≥м акц≥й, зазначених у пункт≥ 91 частини першоњ ц≥Їњ статт≥), обл≥гац≥й украњнських ем≥тент≥в особами, що зд≥йснюють управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, провадитьс€ виключно на фондов≥й б≥рж≥ з дотриманн€м вимог цього «акону.

Ќац≥ональна ком≥с≥€ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку маЇ право встановлювати додатков≥ вимоги до фондовоњ б≥рж≥, на €к≥й зд≥йснюЇтьс€ куп≥вл€-продаж акц≥й, обл≥гац≥й украњнських ем≥тент≥в особами, що зд≥йснюють управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду.

Ќорми ц≥Їњ частини не застосовуютьс€ у раз≥ придбанн€ акц≥й украњнських ем≥тент≥в при њх розм≥щенн≥, €кщо акц≥њ в≥дпов≥дного ем≥тента вход€ть до складу пенс≥йних актив≥в пенс≥йного фонду.

ќбмеженн€, встановлене пунктом 5 частини першоњ ц≥Їњ статт≥, не застосовуЇтьс€ прот€гом шести м≥с€ц≥в у раз≥ додаткового ≥нвестуванн€ пенс≥йних актив≥в у акц≥њ в≥дпов≥дного ем≥тента при зд≥йсненн≥ ним додатковоњ ем≥с≥њ акц≥й, €кщо внасл≥док такого ≥нвестуванн€ збер≥гаЇтьс€ частка пенс≥йного фонду у статутному кап≥тал≥ в≥дпов≥дного ем≥тента, а акц≥њ в≥дпов≥дного ем≥тента вход€ть до складу пенс≥йних актив≥в пенс≥йного фонду.

4. ≤нвестуванн€ пенс≥йних актив≥в, призначених дл€ виплати пенс≥йним фондом пенс≥њ на визначений строк або дл€ виплати дов≥чноњ пенс≥њ страховою орган≥зац≥Їю, зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно до вимог ц≥Їњ статт≥.

5. ”с≥ надходженн€ на поточн≥ рахунки фонду мають бути використан≥ за ц≥льовим призначенн€м в≥дпов≥дно до статт≥ 48 цього «акону прот€гом двох тижн≥в з дати зарахуванн€ цих кошт≥в.

6. Ќац≥ональною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку за погодженн€м з Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, можуть встановлюватис€ особливост≥ застосуванн€ пункт≥в 4, 6 ≥ 13 частини першоњ ц≥Їњ статт≥ до дос€гненн€ пенс≥йним фондом обс€гу актив≥в у розм≥р≥ 500 тис€ч гривень, але на строк не б≥льше 18 м≥с€ц≥в з дн€ включенн€ пенс≥йного фонду до ƒержавного реЇстру ф≥нансових установ.

—татт€ 50. ѕенс≥йн≥ внески

1. ѕенс≥йн≥ внески до пенс≥йного фонду сплачуютьс€ у розм≥рах та у пор€дку, встановлених пенс≥йним контрактом, в≥дпов≥дно до умов обраних пенс≥йних схем. «азначен≥ в пенс≥йному контракт≥ розм≥ри сплачуваних до пенс≥йного фонду пенс≥йних внеск≥в можуть зм≥нюватис€ в≥дпов≥дно до умов обраних пенс≥йних схем.

¬нески за страхуванн€м ризику настанн€ ≥нвал≥дност≥ або смерт≥ учасника фонду сплачуютьс€ у пор€дку, визначеному пенс≥йним контрактом.

2. –ада пенс≥йного фонду маЇ право встановити м≥н≥мальний розм≥р пенс≥йних внеск≥в - 10 в≥дсотк≥в м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати у розрахунку на один м≥с€ць.

3. –озм≥р пенс≥йних внеск≥в до корпоративного або профес≥йного пенс≥йного фонду, що сплачуютьс€ за кошти засновник≥в цих фонд≥в ≥ роботодавц≥в-платник≥в, може визначатис€ у колективному договор≥ з урахуванн€м вимог цього «акону.

«асновники корпоративних та профес≥йних пенс≥йних фонд≥в ≥ роботодавц≥-платники можуть пропонувати учасникам фонд≥в укладенн€ договору страхуванн€ ризику настанн€ ≥нвал≥дност≥ або смерт≥ учасника фонду, обов'€зкового дл€ вс≥х учасник≥в фонду, в≥дпов≥дно до визначеного пор€дку укладанн€ такого договору та розм≥ру внеск≥в на такий вид страхуванн€. «агальний розм≥р страхових внеск≥в, €к≥ сплачуютьс€ за таким видом страхуванн€, не може перевищувати 1 в≥дсотка розм≥ру пенс≥йного внеску, сплачуваного засновником або роботодавцем-платником за кожного учасника фонду. ¬нески за цим видом страхуванн€ сплачуютьс€ у пор€дку, визначеному пенс≥йним контрактом.

–оботодавець, €кий зд≥йснюЇ перерахуванн€ внеск≥в до в≥дкритого пенс≥йного фонду в≥д ≥мен≥ своњх прац≥вник≥в - учасник≥в цього пенс≥йного фонду, може зд≥йснювати внески по добров≥льному страхуванню ризику настанн€ ≥нвал≥дност≥ або смерт≥ учасника фонду. –озм≥р таких внеск≥в не може перевищувати 1 в≥дсотка внеск≥в, сплачуваних в≥дкритому пенс≥йному фонду за кожного учасника фонду, за умови, що пенс≥йний фонд надаЇ можлив≥сть придбати цей вид страхуванн€ €к складову частину пенс≥йного контракту.

4. ” раз≥ прийн€тт€ ф≥зичною особою р≥шенн€ щодо накопиченн€ страхових внеск≥в у пенс≥йному фонд≥ на умовах, визначених законодавством, розм≥р таких пенс≥йних внеск≥в встановлюЇтьс€ зг≥дно ≥з законодавством про загальнообов'€зкове державне пенс≥йне страхуванн€. ѕри цьому вимога щодо сплати пенс≥йного внеску у розм≥р≥ не нижче м≥н≥мального, передбаченого частиною другою ц≥Їњ статт≥, не застосовуЇтьс€.

5. ћаксимальний розм≥р пенс≥йних внеск≥в за пенс≥йними схемами недержавного пенс≥йного забезпеченн€ не обмежуЇтьс€.

6. ѕенс≥йн≥ внески сплачуютьс€ лише у нац≥ональн≥й валют≥ ”крањни, а у випадках, передбачених законодавством ”крањни, в ≥ноземн≥й валют≥ за оф≥ц≥йним обм≥нним курсом Ќац≥онального банку ”крањни, що д≥€в на момент сплати, шл€хом гот≥вкових та (або) безгот≥вкових розрахунк≥в. ёридичн≥ особи сплачують пенс≥йн≥ внески лише у безгот≥вков≥й форм≥.

7. ѕенс≥йн≥ внески сплачуютьс€ шл€хом зарахуванн€ в≥дпов≥дних грошових сум на поточн≥ рахунки пенс≥йного фонду у збер≥гача.

—татт€ 51. ќбл≥к пенс≥йних кошт≥в учасник≥в пенс≥йного фонду

1. —ума пенс≥йних кошт≥в, що належить кожному учаснику фонду, визначаЇтьс€ шл€хом множенн€ к≥лькост≥ одиниць пенс≥йних актив≥в фонду, обл≥кованих на ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку учасника фонду, на чисту варт≥сть одиниц≥ пенс≥йних актив≥в фонду та в≥дображаЇтьс€ на ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку учасника фонду. —ума пенс≥йних кошт≥в ус≥х учасник≥в пенс≥йного фонду дор≥внюЇ чист≥й вартост≥ актив≥в пенс≥йного фонду.

2. „иста варт≥сть актив≥в пенс≥йного фонду, к≥льк≥сть одиниць пенс≥йних актив≥в фонду учасник≥в фонду та чиста варт≥сть одиниць пенс≥йних актив≥в фонду визначаютьс€ кожного робочого дн€.

3. ¬икористанн€ пенс≥йних актив≥в пенс≥йного фонду дл€ ц≥лей, не передбачених цим «аконом, заборон€Їтьс€.

4. ” раз≥ зменшенн€ прот€гом останн≥х 12 м≥с€ц≥в чистоњ вартост≥ одиниц≥ пенс≥йних актив≥в фонду б≥льш €к на 10 в≥дсотк≥в середньозваженого показника зм≥ни чистоњ вартост≥ одиниц≥ пенс≥йних актив≥в фонду, €кщо це не обумовлено об'Їктивними зм≥нами на ф≥нансовому ринку:

ƒержавна ком≥с≥€ з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни зобов'€зана пов≥домити про це ƒержавну ком≥с≥ю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку та раду такого пенс≥йного фонду;

рада пенс≥йного фонду зобов'€зана прот€гом дес€ти робочих дн≥в з дн€ отриманн€ пов≥домленн€ в≥д ƒержавноњ ком≥с≥њ з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни прийн€ти р≥шенн€ про внесенн€ зм≥н до ≥нвестиц≥йноњ декларац≥њ фонду, зам≥ни особи, €ка зд≥йснюЇ управл≥нн€ активами такого пенс≥йного фонду, або про вжитт€ ≥нших заход≥в та по≥нформувати прот€гом п'€ти робочих дн≥в ƒержавну ком≥с≥ю з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни про прийн€те р≥шенн€.

¬≥ртуальна консультац≥€
 ¬аше ≥м'€


¬аш Email


¬аше питанн€

 
ƒокумент:   Ќадрукувати    ¬гору   

©  ≥нто. ≤нвестиц≥њ ≥ ц≥нн≥ папери в ”крањн≥
ѕов≥домленн€ ≥ застереженн€
”крањна,  ињв - 04070,
вул. —агайдачного, 25-Ѕ, 3 поверх
“ел.: (044) 246-7350, 246-7434
‘акс: (044) 235-5875

© –озроблено NewAgeLab, 2003.
ЌовиниЌакопичувальне пенс≥йне забезпеченн€ёридичним особамѕриватним особам—оц≥альний стандартЌѕ‘ у «ћ≤ онтакти¬аше ставленн€ до Ќѕ‘ (анкета)¬≥ртуальна консультац≥€Ѕанери на головн≥й