www.kinto.com
”крањнська –усский ћапа сайту   

–озд≥ли

    
контактн≥ телефони
044 246-7350
044 246-7434  ѕ≥дписка на новини:–озд≥л V «Ѕ≈–≤√ј„ ѕ≈Ќ—≤…Ќ»’ ‘ќЌƒ≤¬

—татт€ 44. «бер≥гач пенс≥йного фонду

1. «бер≥гачем пенс≥йного фонду може бути банк, €кий в≥дпов≥даЇ таким вимогам:

маЇ банк≥вську л≥ценз≥ю Ќац≥онального банку ”крањни та л≥ценз≥ю ƒержавноњ ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку на провадженн€ д≥€льност≥ на ринку ц≥нних папер≥в - депозитарноњ д≥€льност≥ збер≥гача ц≥нних папер≥в;

не Ї пов'€заною особою пенс≥йного фонду, з радою €кого укладено догов≥р про обслуговуванн€ пенс≥йного фонду збер≥гачем, адм≥н≥стратора, ос≥б, що зд≥йснюють управл≥нн€ активами, засновник≥в ≥ аудитора такого фонду та њх пов'€заних ос≥б;

не зд≥йснюЇ управл≥нн€ активами створеного ним корпоративного пенс≥йного фонду;

не Ї кредитором адм≥н≥стратора або ос≥б, що зд≥йснюють управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, з €ким збер≥гачем укладено догов≥р про обслуговуванн€ пенс≥йного фонду.

«бер≥гач пенс≥йного фонду - суб'Їкта другого р≥вн€, кр≥м вимог, визначених ц≥Їю статтею, повинен мати регул€тивний кап≥тал у розм≥р≥ не менш €к 500 м≥льйон≥в гривень.

2. «бер≥гач надаЇ своњ послуги на п≥дстав≥ договору про обслуговуванн€ пенс≥йного фонду збер≥гачем. “акий догов≥р укладаЇтьс€ в письмов≥й форм≥ м≥ж радою пенс≥йного фонду ≥ збер≥гачем в≥дпов≥дно до законодавства.

Ќедержавний пенс≥йний фонд може обслуговуватис€ т≥льки одним збер≥гачем.

”с≥ операц≥њ з пенс≥йними активами пенс≥йного фонду зд≥йснюютьс€ через збер≥гача. ѕоточн≥ рахунки пенс≥йного фонду в≥дкриваютьс€ у збер≥гача. ѕенс≥йн≥ активи пенс≥йного фонду в форм≥ ц≥нних папер≥в та документи, €к≥ п≥дтверджують право власност≥ на пенс≥йн≥ активи в ≥нших формах, збер≥гаютьс€ у збер≥гача.

3. ќбов'€зками збер≥гача пенс≥йного фонду Ї:

в≥дкритт€ та веденн€ рахунк≥в пенс≥йного фонду;

прийманн€, передача (переведенн€), обл≥к та забезпеченн€ збер≥ганн€ ц≥нних папер≥в, а також документ≥в, €к≥ п≥дтверджують право власност≥ на пенс≥йн≥ активи в ≥нших формах, документ≥в, пов'€заних з формуванн€м та використанн€м пенс≥йних актив≥в;

перев≥рка п≥драхунку чистоњ вартост≥ актив≥в пенс≥йного фонду ≥ чистоњ вартост≥ одиниц≥ пенс≥йних внеск≥в, зд≥йсненого адм≥н≥стратором та особою (особами), що провадить (провад€ть) д≥€льн≥сть з управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду;

виконанн€ в≥дпов≥дно до цього «акону розпор€джень адм≥н≥стратора щодо перерахуванн€ пенс≥йних кошт≥в;

виконанн€ розпор€джень адм≥н≥стратора щодо перерахуванн€ грошових кошт≥в дл€ оплати послуг адм≥н≥стратора, збер≥гача, винагороди особ≥, що провадить д≥€льн≥сть з управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, аудитора (аудиторськоњ ф≥рми), оплати послуг ос≥б, €к≥ надають пенс≥йному фонду консультац≥йн≥ та (або) агентськ≥ послуги, торговц≥в ц≥нними паперами та ≥нших посередник≥в, зд≥йсненн€ оплати витрат на перереЇстрац≥ю прав власност≥ та оплати ≥нших витрат, передбачених цим «аконом;

виконанн€ розпор€джень особи, що зд≥йснюЇ управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, зг≥дно з ≥нвестиц≥йною декларац≥Їю пенс≥йного фонду;

збер≥ганн€ коп≥й розпор€джень щодо операц≥й з ц≥нними паперами та ≥ншими активами, наданих особами, що зд≥йснюють управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, торговц€м ц≥нними паперами та ≥ншим посередникам;

поданн€ зв≥тност≥, передбаченоњ цим «аконом та в≥дпов≥дними нормативно-правовими актами;

виконанн€ розпор€джень Ќац≥ональноњ ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку щодо припиненн€ (блокуванн€) виконанн€ розпор€джень особи, що зд≥йснюЇ управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, на п≥дставах, визначених законодавством;

забезпеченн€ в день надходженн€ до банку зарахуванн€ на рахунок пенс≥йного фонду - суб'Їкта другого р≥вн€ кошт≥в учасник≥в накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€.

4. ” раз≥ ви€вленн€ порушень законодавства щодо провадженн€ д≥€льност≥ з управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, вчинених особою, €ка зд≥йснюЇ управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, збер≥гач прот€гом одного робочого дн€ з моменту ви€вленн€ такого порушенн€:

1) письмово надаЇ в≥дпов≥дну ≥нформац≥ю рад≥ пенс≥йного фонду, адм≥н≥стратору, Ќац≥ональн≥й ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, та Ќац≥ональн≥й ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку, а також особ≥, що вчинила це порушенн€;

2) припин€Ї (блокуЇ) виконанн€ розпор€джень особи, €ка провадить д≥€льн≥сть з управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, щодо операц≥й з пенс≥йними активами, що не в≥дпов≥дають вимогам законодавства щодо провадженн€ д≥€льност≥ з управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду.

«бер≥гач виконуЇ розпор€дженн€ Ќац≥ональноњ ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку щодо припиненн€ (блокуванн€) виконанн€ розпор€джень компан≥њ з управл≥нн€ активами в частин≥ управл≥нн€ пенс≥йними активами на п≥дставах, визначених Ќац≥ональною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку за погодженн€м з Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

” раз≥ невиконанн€ вимог, визначених ц≥Їю частиною, збер≥гач несе в≥дпов≥дальн≥сть за збитки, завдан≥ пенс≥йному фонду внасл≥док такого невиконанн€, в≥дпов≥дно до договору про обслуговуванн€ пенс≥йного фонду, укладеного з цим пенс≥йним фондом, та законодавства.

5. ” раз≥ зменшенн€ прот€гом року чистоњ вартост≥ одиниц≥ пенс≥йних внеск≥в пенс≥йного фонду б≥льше н≥ж на 20 в≥дсотк≥в збер≥гач повинен пов≥домити про це раду пенс≥йного фонду, Ќац≥ональну ком≥с≥ю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку та нац≥ональну ком≥с≥ю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

6. «бер≥гач не може надавати послуги торговц€ ц≥нними паперами (посередника) пенс≥йному фонду, з €ким в≥н уклав догов≥р про обслуговуванн€ пенс≥йного фонду, прот€гом строку д≥њ такого договору.

7. «бер≥гач не може використовувати активи пенс≥йного фонду, €к≥ знаход€тьс€ на рахунках цього фонду, €к кредитн≥ ресурси.

—татт€ 45. ¬имоги до договору про обслуговуванн€ пенс≥йного фонду збер≥гачем

1. ≤стотними умовами договору про обслуговуванн€ пенс≥йного фонду збер≥гачем Ї:

права ≥ обов'€зки стор≥н;

пор€док поданн€ зв≥тност≥ та ≥нформац≥њ з дотриманн€м вимог цього «акону та в≥дпов≥дних нормативно-правових акт≥в;

умови дострокового роз≥рванн€ договору з дотриманн€м вимог цього «акону;

пор€док ≥ строки передач≥ пенс≥йних актив≥в та в≥дпов≥дноњ документац≥њ ≥ншому збер≥гачу;

пор€док та умови блокуванн€ операц≥й з активами пенс≥йного фонду у раз≥ порушенн€ особою, що зд≥йснюЇ управл≥нн€ активами, вимог ≥нвестиц≥йноњ декларац≥њ та цього «акону;

пор€док зм≥ни умов договору;

розпод≥л актив≥в пенс≥йного фонду м≥ж особами, що зд≥йснюють управл≥нн€ активами такого пенс≥йного фонду;

в≥дпов≥дальн≥сть стор≥н за невиконанн€ або неналежне виконанн€ умов договору та порушенн€ конф≥денц≥йност≥.

ƒогов≥р може м≥стити за згодою стор≥н ≥нш≥ умови, €к≥ не суперечать законодавству.

Ќев≥д'Їмною частиною договору Ї ≥нвестиц≥йна декларац≥€ пенс≥йного фонду, в≥домост≥ про ос≥б, що зд≥йснюють управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, та коп≥њ договор≥в про управл≥нн€ активами, укладених з ними.

2. –ада фонду може зам≥нювати збер≥гача з обов'€зковим пов≥домленн€м про це нац≥ональноњ ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, та Ќац≥ональноњ ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку.

«ам≥на збер≥гача може зд≥йснюватис€:

п≥сл€ зак≥нченн€ строку д≥њ в≥дпов≥дного договору про обслуговуванн€ пенс≥йного фонду збер≥гачем;

у раз≥ дострокового роз≥рванн€ такого договору за ≥н≥ц≥ативою ради пенс≥йного фонду;

у раз≥ дострокового роз≥рванн€ такого договору за ≥н≥ц≥ативою збер≥гача.

—торони договору можуть оскаржити р≥шенн€ про дострокове роз≥рванн€ договору про обслуговуванн€ пенс≥йного фонду збер≥гачем у судовому пор€дку.

3. ƒострокове роз≥рванн€ договору про обслуговуванн€ пенс≥йного фонду збер≥гачем провадитьс€ за ≥н≥ц≥ативою ради фонду у раз≥:

1) анулюванн€ Ќац≥ональною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку л≥ценз≥њ на провадженн€ депозитарноњ д≥€льност≥ збер≥гача ц≥нних папер≥в;

2) пов≥домленн€ орган≥в державноњ влади про порушенн€ збер≥гачем законодавства про недержавне пенс≥йне забезпеченн€;

3) порушенн€ збер≥гачем умов договору про обслуговуванн€ пенс≥йного фонду збер≥гачем;


4) запровадженн€ у збер≥гача тимчасовоњ адм≥н≥страц≥њ, введенн€ процедури санац≥њ збер≥гача, порушенн€ справи про банкрутство збер≥гача, прийн€тт€ р≥шенн€ про його л≥кв≥дац≥ю.

4. ƒогов≥р про обслуговуванн€ пенс≥йного фонду збер≥гачем може бути достроково роз≥рваний за ≥н≥ц≥ативою збер≥гача у раз≥ неспроможност≥ збер≥гача виконувати своњ функц≥њ в≥дпов≥дно до умов договору про обслуговуванн€ пенс≥йного фонду збер≥гачем, про що збер≥гач повинен письмово пов≥домити раду в≥дпов≥дного пенс≥йного фонду ≥з зазначенн€м причин, €к≥ перешкоджають виконанню ним такого договору.

5. ” раз≥ зак≥нченн€ строку або роз≥рванн€ договору про обслуговуванн€ збер≥гачем пенс≥йного фонду рада фонду зобов'€зана:

1) письмово пов≥домити про це ≥з зазначенн€м п≥дстав роз≥рванн€ договору Ќац≥ональну ком≥с≥ю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку, нац≥ональну ком≥с≥ю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, збер≥гача, адм≥н≥стратора, ос≥б, €к≥ зд≥йснюють управл≥нн€ активами такого фонду;

2) укласти догов≥р про обслуговуванн€ пенс≥йного фонду збер≥гачем з ≥ншим збер≥гачем у терм≥н, встановлений нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

6. ” раз≥ обранн€ нового збер≥гача попередн≥й збер≥гач, з €ким розриваЇтьс€ догов≥р, зобов'€заний:

1) забезпечити передачу вс≥х пенс≥йних актив≥в фонду та належноњ документац≥њ новому збер≥гачу в зазначен≥ у договор≥ строки;

2) виконувати функц≥њ збер≥гача щодо пенс≥йних актив≥в, €к≥ залишатимутьс€ у нього на збер≥ганн≥, до повноњ передач≥ вс≥х пенс≥йних актив≥в фонду новому збер≥гачу цього фонду;

3) повн≥стю завершити передачу пенс≥йних актив≥в та вс≥Їњ належноњ документац≥њ до дати припиненн€ д≥њ договору, укладеного збер≥гачем з радою пенс≥йного фонду.

7. ќплата послуг збер≥гача пенс≥йного фонду провадитьс€ за тарифами, встановленими у договор≥. ѕор€док обчисленн€ тариф≥в, њх граничний розм≥р встановлюютьс€ зг≥дно ≥з законодавством Ќац≥ональною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку за погодженн€м з нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

—татт€ 46. ¬≥дпов≥дальн≥сть збер≥гача пенс≥йного фонду

1. «бер≥гач несе майнову в≥дпов≥дальн≥сть за збитки, завдан≥ ним пенс≥йному фонду внасл≥док невиконанн€ або неналежного виконанн€ умов договору про обслуговуванн€ пенс≥йного фонду збер≥гачем, та в≥дшкодовуЇ њх в≥дпов≥дно до умов цього договору ≥ в пор€дку, встановленому законодавством.

2. «бер≥гач не несе в≥дпов≥дальност≥ за зобов'€занн€ми пенс≥йного фонду перед його учасниками, за зобов'€занн€ми ос≥б, що зд≥йснюють управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, та адм≥н≥стратора перед пенс≥йним фондом, кр≥м випадк≥в, передбачених законом.

3. «бер≥гач несе в≥дпов≥дальн≥сть за неподанн€, несвоЇчасне поданн€ або поданн€ зав≥домо недостов≥рноњ ≥нформац≥њ рад≥ пенс≥йного фонду, його адм≥н≥стратору та особ≥ (особам), що провадить д≥€льн≥сть з управл≥нн€ активами цього фонду, в≥дпов≥дно до законодавства та умов договору, укладеного з таким пенс≥йним фондом, а також Ќац≥ональн≥й ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку ≥ Ќац≥ональн≥й ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг, в≥дпов≥дно до законодавства.

¬≥ртуальна консультац≥€
 ¬аше ≥м'€


¬аш Email


¬аше питанн€

 
ƒокумент:   Ќадрукувати    ¬гору   

©  ≥нто. ≤нвестиц≥њ ≥ ц≥нн≥ папери в ”крањн≥
ѕов≥домленн€ ≥ застереженн€
”крањна,  ињв - 04070,
вул. —агайдачного, 25-Ѕ, 3 поверх
“ел.: (044) 246-7350, 246-7434
‘акс: (044) 235-5875

© –озроблено NewAgeLab, 2003.
ЌовиниЌакопичувальне пенс≥йне забезпеченн€ёридичним особамѕриватним особам—оц≥альний стандартЌѕ‘ у «ћ≤ онтакти¬аше ставленн€ до Ќѕ‘ (анкета)¬≥ртуальна консультац≥€Ѕанери на головн≥й