www.kinto.com
”крањнська –усский ћапа сайту   

–озд≥ли

    
контактн≥ телефони
044 246-7350
044 246-7434  ѕ≥дписка на новини:–озд≥л IV ”ѕ–ј¬Ћ≤ЌЌя ј “»¬јћ» Ќ≈ƒ≈–∆ј¬Ќ»’ ѕ≈Ќ—≤…Ќ»’ ‘ќЌƒ≤¬

—татт€ 34. ќсоби, що зд≥йснюють управл≥нн€ активами недержавних пенс≥йних фонд≥в

1. ”правл≥нн€ активами недержавних пенс≥йних фонд≥в може зд≥йснюватис€ такими особами:

компан≥Їю з управл≥нн€ активами;

банком щодо актив≥в створеного ним корпоративного пенс≥йного фонду у раз≥, €кщо в≥н не виконуЇ функц≥њ збер≥гача цього фонду;

Ќац≥ональним банком ”крањни щодо актив≥в створеного ним корпоративного пенс≥йного фонду;

профес≥йним адм≥н≥стратором, €кий отримав л≥ценз≥ю на провадженн€ д≥€льност≥ з управл≥нн€ активами.

2. ”правл≥нн€ активами пенс≥йного фонду зд≥йснюЇтьс€ на п≥дстав≥ л≥ценз≥њ на провадженн€ профес≥йноњ д≥€льност≥ на ринку ц≥нних папер≥в - д≥€льност≥ з управл≥нн€ активами, €ка видаЇтьс€ Ќац≥ональною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку в установленому нею пор€дку.

3. ”правл≥нн€ активами пенс≥йного фонду зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно до умов договору про управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, €кий укладаЇтьс€ з радою пенс≥йного фонду.

ƒогов≥р про управл≥нн€ активами укладаЇтьс€ в письмов≥й форм≥.

4. ќсоба, €ка отримала л≥ценз≥ю на провадженн€ д≥€льност≥ з управл≥нн€ активами пенс≥йних фонд≥в, не може бути засновником або пов'€заною особою засновник≥в збер≥гача пенс≥йного фонду, засновник≥в корпоративного або профес≥йного пенс≥йного фонду, €кщо з радою такого фонду вона уклала догов≥р про управл≥нн€ активами, кр≥м випадку, передбаченого частиною одинадц€тою статт≥ 20 цього «акону.

—татт€ 35.  омпан≥€ з управл≥нн€ активами

1.  омпан≥€ з управл≥нн€ активами Ї юридичною особою, €ка утворюЇтьс€ та д≥Ї в≥дпов≥дно до норм законодавства з урахуванн€м вимог, передбачених цим «аконом.

2.  ер≥вник виконавчого органу та посадов≥ особи компан≥њ з управл≥нн€ активами не мають права отримувати у будь-€кому вигл€д≥ винагороду в≥д адм≥н≥стратора, за вин€тком випадк≥в зд≥йсненн€ профес≥йним адм≥н≥стратором д≥€льност≥ з управл≥нн€ активами в≥дпов≥дно до норм цього «акону, в≥д збер≥гача, аудитор≥в пенс≥йного фонду, з радою €кого компан≥Їю укладено в≥дпов≥дний догов≥р, та в≥д пов'€заних ос≥б зазначених суб'Їкт≥в.

3.  омпан≥€ з управл≥нн€ активами, €ка надаЇ послуги пенс≥йному фонду - суб'Їкту другого р≥вн€, повинна:

1) мати не менше п'€ти рок≥в досв≥ду роботи з управл≥нн€ активами на ф≥нансових ринках ”крањни;

2) мати одночасно в управл≥нн≥ активи в сум≥, що визначаЇтьс€ ƒержавною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку;

3) мати власний кап≥тал у розм≥р≥ не менш €к 25 м≥льйон≥в гривень;

4) в≥дпов≥дати вимогам, установленим ƒержавною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку щодо квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€ та досв≥ду роботи фах≥вц≥в, €к≥ безпосередньо виконують функц≥њ з управл≥нн€ пенс≥йними активами накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€. “ак≥ фах≥вц≥ не повинн≥ мати судимостей за умисн≥ корислив≥ злочини та займатис€ п≥дприЇмницькою д≥€льн≥стю.

—татт€ 36. ¬имоги до договору про управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду

1. –ада пенс≥йного фонду маЇ право укладати догов≥р про управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду з особою, €ка отримала л≥ценз≥ю на провадженн€ д≥€льност≥ з управл≥нн€ активами.

2. ≤стотними умовами договору про управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду Ї:

повна назва та м≥сцезнаходженн€ (юридична адреса) орган≥в управл≥нн€ догов≥рних стор≥н;

вид пенс≥йного фонду (в≥дкритий, корпоративний чи профес≥йний);

предмет договору;

права ≥ обов'€зки стор≥н;

обс€ги пенс≥йних актив≥в та умови њх розпод≥лу м≥ж особами, що надають послуги з управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду (в раз≥ укладенн€ договору про управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду б≥льше н≥ж з одн≥Їю такою особою);

застереженн€ щодо конф≥денц≥йност≥;

пор€док поданн€ зв≥тност≥ та ≥нформац≥њ;

в≥дпов≥дальн≥сть стор≥н за невиконанн€ або неналежне виконанн€ умов договору та порушенн€ конф≥денц≥йност≥;

строк д≥њ договору;

розм≥р винагороди за наданн€ послуг з управл≥нн€ активами;

пор€док зм≥ни умов договору;

умови дострокового роз≥рванн€ договору.

ƒогов≥р може м≥стити за згодою стор≥н ≥нш≥ умови, €к≥ не суперечать законодавству. Ќев≥д'Їмним додатком до договору Ї ≥нвестиц≥йна декларац≥€ пенс≥йного фонду.

—татт€ 37. ”мови проведенн€ зам≥ни особи, €ка провадить д≥€льн≥сть з управл≥нн€ активами пенс≥йних фонд≥в

1. –ада фонду може зам≥нювати особу, що провадить д≥€льн≥сть з управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, з обов'€зковим пов≥домленн€м про це нац≥ональноњ ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, та Ќац≥ональноњ ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку ≥з зазначенн€м причин такоњ зам≥ни прот€гом одного робочого дн€ з дати прийн€тт€ цього р≥шенн€. «ам≥на такоњ особи може провадитис€:

п≥сл€ зак≥нченн€ строку в≥дпов≥дного договору про управл≥нн€ активами;

у раз≥ дострокового роз≥рванн€ такого договору за ≥н≥ц≥ативою ради пенс≥йного фонду;

у раз≥ дострокового роз≥рванн€ такого договору за ≥н≥ц≥ативою особи, €ка зд≥йснюЇ управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду.

2. ƒострокове роз≥рванн€ договору про управл≥нн€ активами за ≥н≥ц≥ативою ради фонду провадитьс€ у раз≥:

1) анулюванн€ Ќац≥ональною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку л≥ценз≥њ на провадженн€ д≥€льност≥ з управл≥нн€ активами, наданоњ особ≥, €ка провадить д≥€льн≥сть з управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду;

2) припиненн€ особи, €ка провадить д≥€льн≥сть з управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду;

3) укладенн€ особою, €ка провадить д≥€льн≥сть з управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, угод, €к≥ порушують або насл≥дком €ких Ї порушенн€ норм законодавства з недержавного пенс≥йного забезпеченн€, умов договору про управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду або умов ≥нвестиц≥йних декларац≥й пенс≥йних фонд≥в;

4) визнанн€ незадов≥льними результат≥в д≥€льност≥ такоњ особи щодо управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду радою фонду;

5) зменшенн€ прот€гом року б≥льш €к на 20 в≥дсотк≥в середньозваженого показника зм≥ни чистоњ вартост≥ одиниц≥ пенс≥йних актив≥в фонду та/або б≥льш €к на 10 в≥дсотк≥в середньозваженого показника зм≥ни чистоњ вартост≥ одиниц≥ пенс≥йних актив≥в накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€; за пенс≥йними активами, €к≥ перебували в управл≥нн≥ особи (ос≥б), що провадить (провад€ть) д≥€льн≥сть з управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, €кщо таке зменшенн€ не обумовлено об'Їктивними зм≥нами на ф≥нансовому ринку.

ƒострокове роз≥рванн€ договору про управл≥нн€ активами за ≥н≥ц≥ативою особи, €ка зд≥йснюЇ управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, провадитьс€ у раз≥, коли така особа не спроможна надал≥ зд≥йснювати управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, про що така особа повинна письмово пов≥домити раду в≥дпов≥дного пенс≥йного фонду ≥з зазначенн€м причин, €к≥ перешкоджають виконанню нею такого договору.

3. ” раз≥ зак≥нченн€ строку або роз≥рванн€ договору про управл≥нн€ активами рада фонду зобов'€зана:

1) прот€гом одного робочого дн€ з дати припиненн€ зобов'€зань за таким договором письмово пов≥домити збер≥гача та особу, що зд≥йснюЇ управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, про зак≥нченн€ строку договору про управл≥нн€ активами або його роз≥рванн€ ≥з зазначенн€м причин цього;

2) не п≥зн≥ше одного м≥с€ц€ з дати припиненн€ зобов'€зань за таким договором укласти догов≥р про управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду з ≥ншою особою, €ка отримала л≥ценз≥ю на провадженн€ д≥€льност≥ з управл≥нн€ активами, у раз≥, коли управл≥нн€ активами фонду зд≥йснювалос€ лише одн≥Їю особою.

4. ѕор€док та терм≥н передач≥ повноважень у раз≥ зам≥ни особи, €ка провадить д≥€льн≥сть з управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, а також пор€док призначенн€ особи, €ка тимчасово зд≥йснюватиме управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду у раз≥ невиконанн€ радою фонду вимоги, встановленоњ пунктом 2 частини третьоњ ц≥Їњ статт≥, встановлюютьс€ Ќац≥ональною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку.

—татт€ 38. ¬имоги до зд≥йсненн€ управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду

1. ”правл≥нн€ активами пенс≥йного фонду зд≥йснюЇтьс€ особою, €ка провадить д≥€льн≥сть з управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, окремо щодо кожного пенс≥йного фонду в≥дпов≥дно до затверджених њх статутами пенс≥йних схем та ≥нвестиц≥йних декларац≥й у пор€дку, що визначаЇтьс€ договором про управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду ≥ цим «аконом, в тому числ≥ шл€хом наданн€ в≥дпов≥дних розпор€джень торговц€м ц≥нними паперами та збер≥гачу.

2. ќсоба, €ка провадить д≥€льн≥сть з управл≥нн€ пенс≥йними активами, зобов'€зана:

1) зд≥йснювати операц≥њ щодо управл≥нн€ активами в≥дпов≥дно до ≥нвестиц≥йноњ декларац≥њ пенс≥йного фонду та укладеного договору про управл≥нн€ активами;

11) дотримуватис€ внутр≥шн≥х правил та процедур оц≥нки ≥ управл≥нн€ ризиками, пов'€заними з ≥нвестуванн€м пенс≥йних актив≥в, що в≥дпов≥дають вимогам, встановленим Ќац≥ональною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку за погодженн€м з нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг;

2) подавати щороку рад≥ фонду пропозиц≥њ щодо внесенн€ зм≥н до ≥нвестиц≥йноњ декларац≥њ фонду;

3) надавати зв≥тн≥сть, передбачену цим «аконом.

3. ” раз≥ коли особа, що провадить д≥€льн≥сть з управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, надаЇ розпор€дженн€ щодо операц≥й з ц≥нними паперами торговцю ц≥нними паперами, коп≥€ цього розпор€дженн€ обов'€зково надаЇтьс€ збер≥гачу.

—татт€ 39. Ћ≥цензуванн€ д≥€льност≥ з управл≥нн€ активами

1. ¬идача л≥ценз≥њ на провадженн€ д≥€льност≥ з управл≥нн€ активами особ≥, €ка зг≥дно з цим «аконом маЇ право на отриманн€ такоњ л≥ценз≥њ, зд≥йснюЇтьс€ в пор€дку та на умовах, встановлених Ќац≥ональною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку з урахуванн€м вимог цього «акону.

2. Ћ≥ценз≥€ на провадженн€ д≥€льност≥ з управл≥нн€ активами видаЇтьс€ в≥дпов≥дн≥й особ≥ за умови, що вона мала сплачений грошовими коштами статутний кап≥тал у розм≥р≥ не менш €к 7 м≥льйон≥в гривень на день поданн€ документ≥в до Ќац≥ональноњ ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку дл€ отриманн€ ц≥Їњ л≥ценз≥њ.

3. ќсоба, €ка отримала л≥ценз≥ю на провадженн€ д≥€льност≥ з управл≥нн€ активами, зобов'€зана п≥дтримувати розм≥р власного кап≥талу на р≥вн≥, не меншому н≥ж розм≥р њњ зареЇстрованого статутного кап≥талу.

” раз≥ зменшенн€ визначеного ц≥Їю частиною розм≥ру власного кап≥талу особа, €ка отримала л≥ценз≥ю на провадженн€ д≥€льност≥ з управл≥нн€ активами, зобов'€зана:

пов≥домити про це Ќац≥ональну ком≥с≥ю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку прот€гом трьох робочих дн≥в з дн€ виникненн€ такого зменшенн€;

привести розм≥р власного кап≥талу у в≥дпов≥дн≥сть з обов'€зковим розм≥ром, передбаченим ц≥Їю частиною, прот€гом шести м≥с€ц≥в з дн€ виникненн€ такоњ нев≥дпов≥дност≥ та надати в≥дпов≥дн≥ п≥дтвердн≥ документи Ќац≥ональн≥й ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку.

Ќац≥ональна ком≥с≥€ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку маЇ право прийн€ти р≥шенн€ про продовженн€ строку усуненн€ нев≥дпов≥дност≥ розм≥ру власного кап≥талу особи, €ка отримала л≥ценз≥ю на провадженн€ д≥€льност≥ з управл≥нн€ активами, вимогам ц≥Їњ частини на строк не б≥льш €к три м≥с€ц≥.

„астину четверту статт≥ 39 виключено

—татт€ 40. ќбмеженн€ д≥€льност≥ ос≥б, що зд≥йснюють управл≥нн€ активами пенс≥йних фонд≥в

1. ќсоби, що зд≥йснюють управл≥нн€ активами пенс≥йних фонд≥в, п≥д час провадженн€ такоњ д≥€льност≥ не мають права:

1) використовувати пенс≥йн≥ активи пенс≥йного фонду дл€ забезпеченн€ виконанн€ будь-€ких зобов'€зань, виникненн€ €ких не пов'€зане з функц≥онуванн€м цього пенс≥йного фонду, в тому числ≥ власних;

2) зд≥йснювати за рахунок актив≥в пенс≥йних фонд≥в операц≥њ з придбанн€, набутт€ внасл≥док м≥ни актив≥в, у тому числ≥ ц≥нних папер≥в, €к≥ не можуть бути в≥днесен≥ до пенс≥йних актив≥в в≥дпов≥дно до цього «акону;

3) в≥д ≥мен≥ пенс≥йного фонду надавати позику або брати позику чи кредит, €к≥ п≥дл€гають поверненню за рахунок пенс≥йних актив≥в фонду;

4) укладати в≥д ≥мен≥ пенс≥йного фонду угоди куп≥вл≥-продажу, м≥ни, даруванн€ та ≥нш≥ угоди щодо в≥дчуженн€ пенс≥йних актив≥в з його пов'€заними особами, а також з ≥ншими пенс≥йними або ≥нвестиц≥йними фондами, €к≥ знаход€тьс€ у нењ в управл≥нн≥;

5) ≥нвестувати пенс≥йн≥ активи з порушенн€м обмежень, встановлених цим «аконом;

6) безоплатно в≥дчужувати пенс≥йн≥ активи.

2. ќсоба, що зд≥йснюЇ управл≥нн€ активами пенс≥йних фонд≥в, не може зд≥йснювати за власн≥ кошти операц≥њ з такими ж самими ц≥нними паперами, €к≥ купуютьс€, продаютьс€ або обм≥нюютьс€ нею в≥д ≥мен≥ пенс≥йних фонд≥в, з €кими вона уклала договори. “ака особа зобов'€зана сформувати резервний фонд у розм≥р≥ та пор€дку, встановлених Ќац≥ональною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку за погодженн€м з нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

—татт€ 41. јнулюванн€ л≥ценз≥њ на провадженн€ д≥€льност≥ з управл≥нн€ активами пенс≥йних фонд≥в

1. Ќац≥ональна ком≥с≥€ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку маЇ право прийн€ти р≥шенн€ про анулюванн€ л≥ценз≥њ на провадженн€ д≥€льност≥ з управл≥нн€ активами пенс≥йних фонд≥в в пор€дку, визначеному л≥ценз≥йними умовами.

2. јнулюванн€ л≥ценз≥њ на провадженн€ д≥€льност≥ з управл≥нн€ активами пенс≥йних фонд≥в Ї п≥дставою дл€ дострокового роз≥рванн€ договору про управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду з особою, що зд≥йснюЇ управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, та передач≥ њњ повноважень щодо управл≥нн€ активами ≥нш≥й особ≥, що маЇ право на зд≥йсненн€ управл≥нн€ активами пенс≥йних фонд≥в.

3. –≥шенн€ про анулюванн€ л≥ценз≥њ на провадженн€ д≥€льност≥ з управл≥нн€ активами пенс≥йних фонд≥в у письмов≥й форм≥ надаЇтьс€ прот€гом трьох робочих дн≥в Ќац≥ональною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку вс≥м пенс≥йним фондам, з €кими особою, л≥ценз≥ю €коњ анульовано, укладено договори про управл≥нн€ активами, а також њх адм≥н≥страторам та збер≥гачам ≥ п≥дл€гаЇ оприлюдненню в пор€дку, встановленому Ќац≥ональною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку.

—татт€ 42. ¬инагорода за наданн€ послуг з управл≥нн€ активами пенс≥йних фонд≥в

1. –озм≥р винагороди особ≥, що провадить д≥€льн≥сть з управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, Ї ≥стотною умовою договору про управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, €кий укладаЇтьс€ м≥ж радою пенс≥йного фонду ≥ такою особою.

2. —ума винагороди за наданн€ послуг з управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду визначаЇтьс€ €к в≥дсоток чистоњ вартост≥ актив≥в пенс≥йного фонду, що перебувають в управл≥нн≥ ц≥Їњ особи. ¬инагорода виплачуЇтьс€ у грошов≥й форм≥.

3. ќплата послуг, пов'€заних з проведенн€м операц≥й з активами пенс≥йного фонду, €к≥ надаютьс€ трет≥ми особами (послуги торговц≥в ц≥нними паперами, витрати на перереЇстрац≥ю прав власност≥ на активи пенс≥йного фонду, ≥нших послуг, передбачених цим «аконом), зд≥йснюЇтьс€ за рахунок пенс≥йного фонду шл€хом оплати таких послуг цим особам на п≥дстав≥ документ≥в, що п≥дтверджують фактично отриман≥ послуги, або шл€хом в≥дшкодуванн€ витрат особ≥, що провадить д≥€льн≥сть з управл≥нн€ активами, одночасно з виплатою винагороди за наданн€ послуг з управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду на п≥дстав≥ документ≥в, що п≥дтверджують фактично зд≥йснен≥ витрати.

—татт€ 43. ¬≥дпов≥дальн≥сть особи, що зд≥йснюЇ управл≥нн€ активами пенс≥йних фонд≥в

1. ќсоба, що зд≥йснюЇ управл≥нн€ активами пенс≥йних фонд≥в, несе в≥дпов≥дальн≥сть перед пенс≥йним фондом за виконанн€ своњх зобов'€зань ≥ збитки, завдан≥ пенс≥йному фонду внасл≥док порушенн€ ц≥Їю особою законодавства, положень ≥нвестиц≥йноњ декларац≥њ пенс≥йного фонду або договору про управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, вс≥м майном, що належить њй на прав≥ власност≥.

2. «битки, завдан≥ пенс≥йному фонду внасл≥док порушень, визначених частиною першою ц≥Їњ статт≥, в≥дшкодовуютьс€ за рахунок резервного фонду особи, що зд≥йснюЇ управл≥нн€ активами такого пенс≥йного фонду, а у раз≥ недостатност≥ резервного фонду - за рахунок ≥ншого майна ц≥Їњ особи. ѕор€док формуванн€ резервного фонду встановлюЇтьс€ Ќац≥ональною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку за погодженн€м з Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

¬≥ртуальна консультац≥€
 ¬аше ≥м'€


¬аш Email


¬аше питанн€

 
ƒокумент:   Ќадрукувати    ¬гору   

©  ≥нто. ≤нвестиц≥њ ≥ ц≥нн≥ папери в ”крањн≥
ѕов≥домленн€ ≥ застереженн€
”крањна,  ињв - 04070,
вул. —агайдачного, 25-Ѕ, 3 поверх
“ел.: (044) 246-7350, 246-7434
‘акс: (044) 235-5875

© –озроблено NewAgeLab, 2003.
ЌовиниЌакопичувальне пенс≥йне забезпеченн€ёридичним особамѕриватним особам—оц≥альний стандартЌѕ‘ у «ћ≤ онтакти¬аше ставленн€ до Ќѕ‘ (анкета)¬≥ртуальна консультац≥€Ѕанери на головн≥й