www.kinto.com
”крањнська –усский ћапа сайту   

–озд≥ли

    
контактн≥ телефони
044 246-7350
044 246-7434  ѕ≥дписка на новини:–озд≥л III јƒћ≤Ќ≤—“–”¬јЌЌя Ќ≈ƒ≈–∆ј¬Ќќ√ќ ѕ≈Ќ—≤…Ќќ√ќ ‘ќЌƒ”

—татт€ 21. јдм≥н≥стратор недержавних пенс≥йних фонд≥в

1. јдм≥н≥стратором недержавного пенс≥йного фонду може бути:

юридична особа, €ка надаЇ профес≥йн≥ послуги з адм≥н≥струванн€ недержавних пенс≥йних фонд≥в (профес≥йний адм≥н≥стратор);

юридична особа - одноос≥бний засновник корпоративного пенс≥йного фонду, €кий прийн€в р≥шенн€ про самост≥йне зд≥йсненн€ адм≥н≥струванн€ такого фонду;

компан≥€ з управл≥нн€ активами.

ёридична особа, €ка маЇ нам≥р провадити д≥€льн≥сть з адм≥н≥струванн€ пенс≥йних фонд≥в, повинна отримати в нац≥ональн≥й ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, л≥ценз≥ю на провадженн€ д≥€льност≥ з адм≥н≥струванн€ пенс≥йних фонд≥в.

2. Ќаданн€ послуг з адм≥н≥струванн€ недержавних пенс≥йних фонд≥в може поЇднуватис€ лише з д≥€льн≥стю з управл≥нн€ активами в≥дпов≥дно до вимог, встановлених цим «аконом.

ќдноос≥бний засновник корпоративного пенс≥йного фонду, €кий самост≥йно зд≥йснюЇ адм≥н≥струванн€ такого фонду, не маЇ права зд≥йснювати управл≥нн€ активами пенс≥йних фонд≥в, €кщо в≥н не Ї компан≥Їю з управл≥нн€ активами.

3. ” раз≥ створенн€ корпоративного пенс≥йного фонду одноос≥бним засновником р≥шенн€ про зд≥йсненн€ адм≥н≥струванн€ самим засновником або про залученн€ профес≥йного адм≥н≥стратора приймаЇтьс€ вищим органом управл≥нн€ або власником такого засновника.

” раз≥ прийн€тт€ р≥шенн€ про самост≥йне адм≥н≥струванн€ корпоративного пенс≥йного фонду його засновником такий засновник повинен утворити в≥дпов≥дний структурний п≥дрозд≥л.

4. јдм≥н≥стратор надаЇ послуги пенс≥йному фонду на п≥дстав≥ договору про адм≥н≥струванн€ пенс≥йного фонду, €кий укладаЇтьс€ з радою пенс≥йного фонду у письмов≥й форм≥.

јдм≥н≥стратор д≥Ї в≥д ≥мен≥ пенс≥йного фонду ≥ в ≥нтересах його учасник≥в.

5. ≤стотними умовами договору про адм≥н≥струванн€ пенс≥йного фонду Ї:

повна назва та м≥сцезнаходженн€ (юридична адреса) орган≥в управл≥нн€ догов≥рних стор≥н;

вид пенс≥йного фонду (в≥дкритий, корпоративний чи профес≥йний);

предмет договору;

права ≥ обов'€зки стор≥н;

застереженн€ щодо конф≥денц≥йност≥;

пор€док поданн€ зв≥тност≥ та ≥нформац≥њ;

в≥дпов≥дальн≥сть стор≥н за невиконанн€ або неналежне виконанн€ умов договору та порушенн€ конф≥денц≥йност≥;

строк д≥њ договору;

розм≥р оплати послуг з адм≥н≥струванн€ пенс≥йного фонду (за вин€тком випадк≥в, передбачених частиною одинадц€тою статт≥ 20 та частиною другою статт≥ 30 цього «акону);

пор€док зм≥ни умов договору;

умови дострокового роз≥рванн€ договору.

ƒогов≥р може м≥стити за згодою стор≥н ≥нш≥ умови, €к≥ не суперечать законодавству. Ќев≥д'Їмним додатком до договору Ї ≥нвестиц≥йна декларац≥€ пенс≥йного фонду.

6. јдм≥н≥стратор зобов'€заний:

вести персон≥ф≥кований обл≥к учасник≥в пенс≥йного фонду в≥дпов≥дно до цього «акону та ≥нших нормативно-правових акт≥в;

укладати пенс≥йн≥ контракти в≥д ≥мен≥ пенс≥йного фонду;

забезпечувати зд≥йсненн€ пенс≥йних виплат учасникам фонду у випадках, передбачених цим «аконом;

надавати збер≥гачу розпор€дженн€ щодо перерахуванн€ грошових кошт≥в дл€ оплати витрат, що зд≥йснюютьс€ за рахунок пенс≥йних актив≥в в≥дпов≥дно до статт≥ 48 цього «акону;

надавати пенс≥йному фонду агентськ≥ та рекламн≥ послуги, пов'€зан≥ з його д≥€льн≥стю;

надавати ≥нформац≥ю в≥дпов≥дно до умов договору та цього «акону, а також ≥нших нормативно-правових акт≥в;

складати в≥дпов≥дно до вимог цього «акону та ≥нших нормативно-правових акт≥в зв≥тн≥сть у сфер≥ недержавного пенс≥йного забезпеченн€, вести бухгалтерський обл≥к та подавати ф≥нансову зв≥тн≥сть пенс≥йного фонду в≥дпов≥дним органам виконавчоњ влади та рад≥ пенс≥йного фонду;

у письмов≥й форм≥ ≥нформувати учасник≥в накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€ про умови ≥ пор€док отриманн€ дов≥чноњ пенс≥њ за рахунок кошт≥в, обл≥кованих на њх ≥ндив≥дуальних пенс≥йних рахунках;

виконувати ≥нш≥ обов'€зки у випадках, передбачених законом.

7. « метою провадженн€ своЇњ д≥€льност≥ адм≥н≥стратор маЇ право засновувати представництва, ф≥л≥њ, ≥нш≥ в≥докремлен≥ п≥дрозд≥ли в≥дпов≥дно до законодавства у пор€дку, встановленому нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

8. јдм≥н≥стратор пенс≥йного фонду - суб'Їкта другого р≥вн€ маЇ право отримувати в≥д ƒержавноњ ком≥с≥њ з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни безоплатну ≥нформац≥ю про показники, що застосовуютьс€ дл€ розрахунку дов≥чних пенс≥й, у пор€дку, встановленому ƒержавною ком≥с≥Їю з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни.

—татт€ 22. ¬имоги до створенн€ профес≥йного адм≥н≥стратора недержавних пенс≥йних фонд≥в

1. ѕрофес≥йний адм≥н≥стратор може утворюватис€ ф≥зичними та юридичними особами, в тому числ≥ особами, що Ї засновниками пенс≥йних фонд≥в будь-€кого виду, в форм≥ акц≥онерного товариства або товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю в≥дпов≥дно до закон≥в з питань регулюванн€ д≥€льност≥ господарських товариств з урахуванн€м особливостей, встановлених цим «аконом.

«бер≥гач не може бути засновником адм≥н≥стратор≥в тих пенс≥йних фонд≥в, з радами фонд≥в €ких в≥н уклав договори про обслуговуванн€ пенс≥йних фонд≥в.

2. ѕрофес≥йний адм≥н≥стратор, утворений €к акц≥онерне товариство, маЇ право випускати виключно прост≥ ≥менн≥ акц≥њ.

3. ѕрофес≥йний адм≥н≥стратор маЇ найменуванн€, €ке в≥дображаЇ його орган≥зац≥йно-правову форму, м≥стить слова "адм≥н≥стратор пенс≥йного фонду" та в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д найменувань будь-€ких ≥нших адм≥н≥стратор≥в пенс≥йних фонд≥в.

—татт€ 23. ”становч≥ документи профес≥йного адм≥н≥стратора пенс≥йних фонд≥в

1. ѕрофес≥йний адм≥н≥стратор пенс≥йного фонду д≥Ї на п≥дстав≥ засновницького договору ≥ статуту, €к≥ повинн≥ в≥дпов≥дати вимогам закон≥в ”крањни, що регулюють д≥€льн≥сть господарських товариств та цього «акону.

2. —татут профес≥йного адм≥н≥стратора не може передбачати провадженн€ ним будь-€ких ≥нших вид≥в д≥€льност≥, кр≥м визначених цим «аконом.

3. ≤нформац≥€ про внесенн€ зм≥н до установчих документ≥в профес≥йного адм≥н≥стратора маЇ надаватис€ ним нац≥ональн≥й ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, прот€гом семи робочих дн≥в п≥сл€ реЇстрац≥њ таких зм≥н.

—татт€ 24. ќргани управл≥нн€ адм≥н≥стратора

1. ќргани управл≥нн€ адм≥н≥стратора утворюютьс€ в≥дпов≥дно до закон≥в з питань регулюванн€ д≥€льност≥ господарських товариств з урахуванн€м вимог цього «акону.

2. ƒо складу виконавчих ≥ контролюючих орган≥в адм≥н≥стратора можуть входити лише особи, €к≥:

1) Ї д≥Їздатними;

2) в≥дпов≥дають квал≥ф≥кац≥йним вимогам, установленим нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг;

3) не мають обмежень щодо виконанн€ покладених на них функц≥й, €к≥ виникають через њх пов'€заних ос≥б;

4) не були засуджен≥ за умисн≥ злочини;

5) прот€гом останн≥х семи рок≥в не були кер≥вниками юридичних ос≥б, визнаних банкрутами або п≥дданих процедур≥ примусовоњ л≥кв≥дац≥њ у пер≥од перебуванн€ ц≥Їњ особи на кер≥вн≥й посад≥.

3. ѕосадов≥ особи адм≥н≥стратора не мають права отримувати у будь-€кому вигл€д≥ винагороду в≥д збер≥гача, ос≥б, €к≥ зд≥йснюють управл≥нн€ активами, аудитора пенс≥йного фонду, адм≥н≥струванн€ €кого в≥н зд≥йснюЇ, а також в≥д пов'€заних ос≥б зазначених суб'Їкт≥в.


4. ¬имоги, встановлен≥ ц≥Їю статтею, поширюютьс€ також на кер≥вника структурного п≥дрозд≥лу з адм≥н≥струванн€ пенс≥йних фонд≥в компан≥њ з управл≥нн€ активами та кер≥вника структурного п≥дрозд≥лу одноос≥бного засновника корпоративного пенс≥йного фонду, €кий прийн€в р≥шенн€ про самост≥йне зд≥йсненн€ адм≥н≥струванн€ такого фонду.

—татт€ 25. ¬еденн€ персон≥ф≥кованого обл≥ку учасник≥в недержавних пенс≥йних фонд≥в

1. ¬еденн€ персон≥ф≥кованого обл≥ку учасник≥в недержавних пенс≥йних фонд≥в забезпечуЇтьс€ адм≥н≥стратором та передбачаЇ веденн€ ≥ндив≥дуальних пенс≥йних рахунк≥в учасник≥в фонду.

2. јдм≥н≥стратор зобов'€заний в≥дкрити ≥ндив≥дуальний пенс≥йний рахунок учасника фонду прот€гом 30 календарних дн≥в з дн€ укладенн€ першого за часом пенс≥йного контракту на користь такого учасника, але не п≥зн≥ше дати отриманн€ першого пенс≥йного внеску за цим пенс≥йним контрактом. ” раз≥ переведенн€ пенс≥йних кошт≥в учасника фонду в≥д ≥нших ф≥нансових установ в≥дпов≥дно до вимог цього «акону адм≥н≥стратор зобов'€заний в≥дкрити ≥ндив≥дуальний пенс≥йний рахунок учасника фонду прот€гом 30 календарних дн≥в з дн€ укладенн€ договору про виплату пенс≥й на визначений строк або ≥ншого документа, на п≥дстав≥ €кого зд≥йснюЇтьс€ переведенн€ належних учаснику пенс≥йних кошт≥в, але не п≥зн≥ше дати отриманн€ таких кошт≥в.

3. ” систем≥ персон≥ф≥кованого обл≥ку ≥ндив≥дуальний пенс≥йний рахунок в≥дкриваЇтьс€ кожному учаснику фонду. ƒл€ ≥дентиф≥кац≥њ учасника фонду в номер≥ ≥ндив≥дуального пенс≥йного рахунка використовуЇтьс€ реЇстрац≥йний номер обл≥ковоњ картки платника податк≥в (≥дентиф≥кац≥йний номер ƒержавного реЇстру ф≥зичних ос≥б - платник≥в податк≥в та ≥нших обов'€зкових платеж≥в), а у раз≥ його в≥дсутност≥ використовуютьс€ сер≥€ ≥ номер паспорта учасника фонду чи ≥ншого документа, визначеного Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

Ќа ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку учасника фонду ведетьс€ обл≥к суми належних йому пенс≥йних кошт≥в в одиниц€х пенс≥йних актив≥в та гривн€х виход€чи з поточноњ чистоњ вартост≥ одиниц≥ пенс≥йних актив≥в пенс≥йного фонду.

Ќа ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку учасника фонду ведетьс€ окремо обл≥к кошт≥в накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€, що належить учаснику, а також може в≥дображатис€ ≥нша ≥нформац≥€, визначена законодавством або внутр≥шн≥ми документами адм≥н≥стратора.

4. —истема персон≥ф≥кованого обл≥ку учасник≥в фонду повинна м≥стити ≥нформац≥ю щодо кожного учасника фонду, вкладник≥в фонду, €к≥ зд≥йснюють внески на користь учасника фонду, ≥нформац≥ю про пенс≥йну схему, к≥льк≥сть одиниць пенс≥йних актив≥в пенс≥йного фонду, чисту варт≥сть одиниц≥ пенс≥йних актив≥в пенс≥йного фонду, загальну суму пенс≥йних кошт≥в. ќбл≥к кошт≥в та к≥лькост≥ одиниць пенс≥йних актив≥в зд≥йснюЇтьс€ окремо по учасниках накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€ та учасниках недержавного пенс≥йного забезпеченн€.

ѕор€док веденн€ персон≥ф≥кованого обл≥ку учасник≥в пенс≥йних фонд≥в визначаЇтьс€ Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

5. ≤нформац≥€ з ≥ндив≥дуального пенс≥йного рахунку учасника фонду збер≥гаЇтьс€ на паперовому та електронному нос≥€х в адм≥н≥стратора прот€гом строку д≥њ в≥дпов≥дного пенс≥йного контракту та, €кщо було укладено догов≥р про виплату пенс≥њ на визначений строк, прот€гом строку д≥њ такого договору, а п≥сл€ припиненн€ правов≥дносин м≥ж учасником (вкладником) фонду та пенс≥йним фондом - прот€гом дес€ти рок≥в, €кщо ≥нше не передбачене законодавством.

6. Ќа вимогу учасника фонду адм≥н≥стратор зобов'€заний надавати виписку з його ≥ндив≥дуального пенс≥йного рахунку, при цьому один раз на р≥к - безоплатно.

—татт€ 26. ѕередача системи персон≥ф≥кованого обл≥ку учасник≥в недержавних пенс≥йних фонд≥в

1. ѕередача системи персон≥ф≥кованого обл≥ку учасник≥в пенс≥йних фонд≥в та в≥дпов≥дноњ документац≥њ зд≥йснюЇтьс€ адм≥н≥стратором у раз≥:

роз≥рванн€ договору, укладеного ним з радою пенс≥йного фонду;

л≥кв≥дац≥њ адм≥н≥стратора;

припиненн€ адм≥н≥стратора в результат≥ передач≥ всього свого майна, прав та обов'€зк≥в ≥ншим юридичним особам-правонаступникам, внасл≥док чого порушуютьс€ вимоги цього «акону щодо пов'€заних ос≥б;

анулюванн€ л≥ценз≥њ, виданоњ адм≥н≥стратору на провадженн€ д≥€льност≥ з адм≥н≥струванн€ пенс≥йних фонд≥в.

2. јдм≥н≥стратор зобов'€заний забезпечити передачу в повному обс€з≥ системи персон≥ф≥кованого обл≥ку учасник≥в недержавних пенс≥йних фонд≥в та в≥дпов≥дноњ документац≥њ п≥сл€ отриманн€ в≥д ради пенс≥йного фонду або нац≥ональноњ ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, пов≥домленн€ про обраного чи тимчасово призначеного нового профес≥йного адм≥н≥стратора. ƒо передач≥ системи персон≥ф≥кованого обл≥ку учасник≥в недержавних пенс≥йних фонд≥в та в≥дпов≥дноњ документац≥њ адм≥н≥стратор зобов'€заний продовжувати виконанн€ своњх функц≥й.

ѕередача системи персон≥ф≥кованого обл≥ку учасник≥в недержавних пенс≥йних фонд≥в та в≥дпов≥дноњ документац≥њ зд≥йснюЇтьс€ у пор€дку, встановленому нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

—татт€ 27. Ћ≥цензуванн€ д≥€льност≥ з адм≥н≥струванн€ пенс≥йних фонд≥в

1. ќсоба, що ви€вила бажанн€ зд≥йснювати д≥€льн≥сть з адм≥н≥струванн€ пенс≥йних фонд≥в, зобов'€зана отримати л≥ценз≥ю на провадженн€ такоњ д≥€льност≥ в нац≥ональн≥й ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

2. ѕор€док л≥цензуванн€ д≥€льност≥ з адм≥н≥струванн€ пенс≥йних фонд≥в визначаЇтьс€ Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

3. ќсоба, €ка подаЇ документи на отриманн€ л≥ценз≥њ на провадженн€ д≥€льност≥ з адм≥н≥струванн€ пенс≥йних фонд≥в (кр≥м випадку, зазначеного у частин≥ п'€т≥й ц≥Їњ статт≥), повинна в≥дпов≥дати таким вимогам:

мати сплачений грошовими коштами статутний кап≥тал у розм≥р≥ не менш €к 2,5 м≥льйона гривень на день поданн€ документ≥в до нац≥ональноњ ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, дл€ отриманн€ ц≥Їњ л≥ценз≥њ;

мати кадри в≥дпов≥дного квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€, належне техн≥чне забезпеченн€ та ≥нформац≥йн≥ системи дл€ веденн€ персон≥ф≥кованого обл≥ку учасник≥в фонду, €к≥ в≥дпов≥дають вимогам, установленим нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

Ќац≥ональна ком≥с≥€, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, дл€ видач≥ л≥ценз≥њ на провадженн€ д≥€льност≥ з адм≥н≥струванн€ маЇ право проводити вињзн≥ перев≥рки в≥дпов≥дност≥ адм≥н≥стратора встановленим вимогам та достов≥рност≥ документ≥в, поданих таким адм≥н≥стратором зг≥дно з установленими нею л≥ценз≥йними умовами.

4. ќсоба, €ка отримала л≥ценз≥ю на провадженн€ д≥€льност≥ з адм≥н≥струванн€ пенс≥йних фонд≥в, зобов'€зана п≥дтримувати розм≥р власного кап≥талу на р≥вн≥ не меншому, н≥ж 2,5 м≥льйона гривень.

” раз≥ зменшенн€ визначеного ц≥Їю частиною розм≥ру власного кап≥талу особа, €ка отримала л≥ценз≥ю на провадженн€ д≥€льност≥ з адм≥н≥струванн€ пенс≥йних фонд≥в, зобов'€зана:

пов≥домити про це нац≥ональну ком≥с≥ю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, прот€гом трьох робочих дн≥в з дн€ виникненн€ такого зменшенн€;

привести розм≥р власного кап≥талу у в≥дпов≥дн≥сть з обов'€зковим розм≥ром, передбаченим ц≥Їю частиною, прот€гом шести м≥с€ц≥в з дн€ виникненн€ такоњ нев≥дпов≥дност≥ та надати в≥дпов≥дн≥ п≥дтвердн≥ документи нац≥ональн≥й ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

Ќац≥ональна ком≥с≥€, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, маЇ право прийн€ти р≥шенн€ про продовженн€ строку усуненн€ нев≥дпов≥дност≥ розм≥ру власного кап≥талу особи, €ка отримала л≥ценз≥ю на провадженн€ д≥€льност≥ з адм≥н≥струванн€ пенс≥йних фонд≥в, вимогам ц≥Їњ частини на строк не б≥льш €к три м≥с€ц≥.

5. Ћ≥ценз≥€ на провадженн€ д≥€льност≥ з адм≥н≥струванн€ пенс≥йних фонд≥в видаЇтьс€ юридичн≥й особ≥ - одноос≥бному засновнику корпоративного пенс≥йного фонду, €ка прийн€ла р≥шенн€ про самост≥йне зд≥йсненн€ адм≥н≥струванн€ цього фонду, за умови, що така юридична особа маЇ техн≥чне забезпеченн€ та ≥нформац≥йн≥ системи дл€ веденн€ персон≥ф≥кованого обл≥ку учасник≥в фонду та кадри в≥дпов≥дного квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€, €к≥ в≥дпов≥дають вимогам, установленим нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

6. ќдноос≥бний засновник корпоративного пенс≥йного фонду, €кий прийн€в р≥шенн€ про самост≥йне зд≥йсненн€ адм≥н≥струванн€ такого пенс≥йного фонду та отримав л≥ценз≥ю на провадженн€ д≥€льност≥ з адм≥н≥струванн€ пенс≥йним фондом, не маЇ права зд≥йснювати д≥€льн≥сть з адм≥н≥струванн€ будь-€кого ≥ншого пенс≥йного фонду.

ѕрофес≥йний адм≥н≥стратор маЇ право зд≥йснювати адм≥н≥струванн€ дек≥лькох пенс≥йних фонд≥в одночасно, а також управл€ти активами пенс≥йного фонду, адм≥н≥стратором €кого в≥н Ї, за умови на€вност≥ в≥дпов≥дноњ л≥ценз≥њ. ѕрофес≥йний адм≥н≥стратор маЇ право бути адм≥н≥стратором створеного ним корпоративного пенс≥йного фонду.

—татт€ 28. јнулюванн€ л≥ценз≥њ на провадженн€ д≥€льност≥ з адм≥н≥струванн€ пенс≥йних фонд≥в

1. јнулюванн€ л≥ценз≥њ на провадженн€ д≥€льност≥ з адм≥н≥струванн€ пенс≥йних фонд≥в зд≥йснюЇтьс€ в пор€дку, встановленому нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, в л≥ценз≥йних умовах.

2. –≥шенн€ про анулюванн€ л≥ценз≥њ на провадженн€ д≥€льност≥ з адм≥н≥струванн€ пенс≥йних фонд≥в надаЇтьс€ письмово нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, ус≥м пенс≥йним фондам, з €кими адм≥н≥стратором укладено договори про адм≥н≥струванн€ пенс≥йного фонду, прот€гом одного робочого дн€ з дати прийн€тт€ такого р≥шенн€ та п≥дл€гаЇ обов'€зковому оприлюдненню у пор€дку, встановленому нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

3. ” раз≥ анулюванн€ л≥ценз≥њ на провадженн€ д≥€льност≥ з адм≥н≥струванн€ пенс≥йних фонд≥в, виданоњ юридичн≥й особ≥ - одноос≥бному засновников≥ корпоративного пенс≥йного фонду, такий засновник зобов'€заний ≥н≥ц≥ювати припиненн€ повноважень член≥в ради фонду, д≥њ €ких спричинили анулюванн€ ц≥Їњ л≥ценз≥њ, та забезпечити обранн€ нових член≥в ради фонду зам≥сть зв≥льнених прот€гом трьох робочих дн≥в з дати отриманн€ пенс≥йним фондом пов≥домленн€ про анулюванн€ л≥ценз≥њ адм≥н≥стратора цього фонду.

4. ” раз≥ анулюванн€ л≥ценз≥њ на провадженн€ д≥€льност≥ з адм≥н≥струванн€ пенс≥йних фонд≥в, виданоњ адм≥н≥стратору пенс≥йного фонду, рада такого фонду зобов'€зана забезпечити укладенн€ договору про адм≥н≥струванн€ пенс≥йного фонду прот€гом п'€ти робочих дн≥в з ≥ншим адм≥н≥стратором.

5. јдм≥н≥стратор, л≥ценз≥ю €кого анульовано, припин€Ї виконанн€ функц≥й з адм≥н≥струванн€ пенс≥йного фонду з дн€ передач≥ системи персон≥ф≥кованого обл≥ку новому адм≥н≥стратору та зобов'€заний безоплатно надавати допомогу новому адм≥н≥стратору у виконанн≥ зобов'€зань, що виникли до передач≥ цьому адм≥н≥стратору системи персон≥ф≥кованого обл≥ку.

6. ” раз≥ анулюванн€ л≥ценз≥њ на провадженн€ д≥€льност≥ з адм≥н≥струванн€ пенс≥йних фонд≥в одноос≥бний засновник корпоративного пенс≥йного фонду, €кий одночасно Ї ≥ адм≥н≥стратором такого фонду, маЇ право на повторне отриманн€ такоњ л≥ценз≥њ не ран≥ше н≥ж через р≥к п≥сл€ дати анулюванн€ л≥ценз≥њ, а профес≥йний адм≥н≥стратор пенс≥йних фонд≥в - у будь-€кий час.

—татт€ 29. “имчасове призначенн€ адм≥н≥стратора недержавних пенс≥йних фонд≥в

1. ” раз≥, €кщо прот€гом дес€ти робочих дн≥в з дати отриманн€ пенс≥йним фондом пов≥домленн€ про анулюванн€ л≥ценз≥њ адм≥н≥стратора цього фонду рада фонду не укладе догов≥р з новим адм≥н≥стратором, нац≥ональна ком≥с≥€, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, може тимчасово призначити своњм р≥шенн€м адм≥н≥стратора дл€ виконанн€ вс≥х функц≥й адм≥н≥стратора, л≥ценз≥ю €кого анульовано. ѕор€док тимчасового призначенн€ адм≥н≥стратора визначаЇтьс€ нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

2. –≥шенн€ про тимчасове призначенн€ адм≥н≥стратора надаЇтьс€ нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, у письмов≥й форм≥ адм≥н≥стратору, л≥ценз≥ю €кого анульовано, а також вс≥м пенс≥йним фондам, з €кими цим адм≥н≥стратором було укладено договори, та њх компан≥€м з управл≥нн€ активами або ≥нш≥й особ≥, €ка зд≥йснюЇ управл≥нн€ активами, прот€гом одного робочого дн€ п≥сл€ прийн€тт€ такого р≥шенн€.

3. –озм≥р оплати послуг тимчасово призначеного адм≥н≥стратора визначаЇтьс€ нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, виход€чи ≥з середн≥х розм≥р≥в оплати в≥дпов≥дних послуг.

4. –ада фонду маЇ право укласти догов≥р про адм≥н≥струванн€ пенс≥йного фонду з тимчасово призначеним адм≥н≥стратором або зм≥нити тимчасово призначеного адм≥н≥стратора шл€хом укладенн€ договору з ≥ншим адм≥н≥стратором ≥ повинна пов≥домити про це нац≥ональну ком≥с≥ю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, прот€гом трьох робочих дн≥в п≥сл€ укладенн€ в≥дпов≥дного договору. Ќа п≥дстав≥ цього пов≥домленн€ зупин€Їтьс€ д≥€ р≥шенн€ нац≥ональноњ ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, про тимчасове призначенн€ адм≥н≥стратора.

—татт€ 30. ќплата послуг з адм≥н≥струванн€ пенс≥йного фонду

1. –озм≥р тариф≥в на оплату послуг з адм≥н≥струванн€ пенс≥йного фонду визначаЇтьс€ договором про адм≥н≥струванн€ пенс≥йного фонду.

ќплата послуг з адм≥н≥струванн€ пенс≥йного фонду зд≥йснюЇтьс€ в грошов≥й форм≥.

јбзац трет≥й частини першоњ статт≥ 30 виключено

2. ” раз≥ коли адм≥н≥струванн€ корпоративного пенс≥йного фонду зд≥йснюЇ його одноос≥бний засновник, витрати на адм≥н≥струванн€ такого корпоративного пенс≥йного фонду зд≥йснюютьс€ за рахунок цього засновника.

—татт€ 31. ¬≥дпов≥дальн≥сть адм≥н≥стратора пенс≥йного фонду           

1. јдм≥н≥стратор пенс≥йного фонду несе в≥дпов≥дальн≥сть за своњми зобов'€занн€ми перед пенс≥йними фондами, з радами €ких в≥н уклав договори про адм≥н≥струванн€, вс≥м майном, що належить йому на прав≥ власност≥.

¬≥дшкодуванн€ збитк≥в, завданих адм≥н≥стратором, зд≥йснюЇтьс€ за рахунок його резервного фонду, а у раз≥ недостатност≥ резервного фонду - за рахунок ≥ншого майна адм≥н≥стратора. ѕор€док формуванн€ та вимоги до розм≥щенн€ кошт≥в резервного фонду встановлюютьс€ Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

2. јдм≥н≥стратор не маЇ права передавати своњ зобов'€занн€ перед пенс≥йними фондами ≥ншим особам.

3. ƒержава не несе в≥дпов≥дальност≥ за зобов'€занн€ми адм≥н≥стратора пенс≥йного фонду, адм≥н≥стратор не несе в≥дпов≥дальност≥ за зобов'€занн€ми держави.

—татт€ 32. јдм≥н≥струванн€ пенс≥йного фонду у раз≥ припиненн€ юридичноњ особи - адм≥н≥стратора пенс≥йного фонду

1. ” раз≥ припиненн€ юридичноњ особи - адм≥н≥стратора засновники такого адм≥н≥стратора зобов'€зан≥ прот€гом п'€ти робочих дн≥в з дн€ прийн€тт€ р≥шенн€ про початок в≥дпов≥дноњ процедури пов≥домити про це ради пенс≥йних фонд≥в, з €кими такий адм≥н≥стратор уклав договори; ос≥б, €к≥ зд≥йснюють управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду; збер≥гач≥в в≥дпов≥дних пенс≥йних фонд≥в; Ќац≥ональну ком≥с≥ю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, а €кщо адм≥н≥стратор маЇ л≥ценз≥ю на провадженн€ д≥€льност≥ з управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, - також ≥ Ќац≥ональну ком≥с≥ю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку.

2. ” раз≥ л≥кв≥дац≥њ, а також припиненн€ юридичноњ особи - адм≥н≥стратора в результат≥ злитт€, приЇднанн€, под≥лу, внасл≥док чого порушуютьс€ вимоги цього «акону щодо пов'€заних ос≥б, адм≥н≥стратор зобов'€заний передати систему персон≥ф≥кованого обл≥ку учасник≥в фонду та в≥дпов≥дну документац≥ю новому адм≥н≥стратору в пор€дку, встановленому статтею 26 цього «акону.

—татт€ 33. —аморегул≥вн≥ орган≥зац≥њ адм≥н≥стратор≥в недержавних пенс≥йних фонд≥в

1. јдм≥н≥стратори пенс≥йних фонд≥в можуть утворювати на добров≥льних засадах саморегул≥вн≥ орган≥зац≥њ або набувати членства в ≥снуючих саморегул≥вних орган≥зац≥€х.

Ќац≥ональна ком≥с≥€, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, у визначеному нею обс€з≥ та на встановлених нею умовах може делегувати окрем≥ повноваженн€ цим саморегул≥вним орган≥зац≥€м.

2. —аморегул≥вн≥ орган≥зац≥њ адм≥н≥стратор≥в недержавних пенс≥йних фонд≥в створюютьс€ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро ф≥нансов≥ послуги та державне регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг".

3. —аморегул≥вн≥ орган≥зац≥њ адм≥н≥стратор≥в недержавних пенс≥йних фонд≥в у межах повноважень, делегованих нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, зд≥йснюють регул€торну д≥€льн≥сть з урахуванн€м вимог «акону ”крањни "ѕро засади державноњ регул€торноњ пол≥тики у сфер≥ господарськоњ д≥€льност≥".

 

¬≥ртуальна консультац≥€
 ¬аше ≥м'€


¬аш Email


¬аше питанн€

 
ƒокумент:   Ќадрукувати    ¬гору   

©  ≥нто. ≤нвестиц≥њ ≥ ц≥нн≥ папери в ”крањн≥
ѕов≥домленн€ ≥ застереженн€
”крањна,  ињв - 04070,
вул. —агайдачного, 25-Ѕ, 3 поверх
“ел.: (044) 246-7350, 246-7434
‘акс: (044) 235-5875

© –озроблено NewAgeLab, 2003.
ЌовиниЌакопичувальне пенс≥йне забезпеченн€ёридичним особамѕриватним особам—оц≥альний стандартЌѕ‘ у «ћ≤ онтакти¬аше ставленн€ до Ќѕ‘ (анкета)¬≥ртуальна консультац≥€Ѕанери на головн≥й