www.kinto.com
”крањнська –усский ћапа сайту   

–озд≥ли

    
контактн≥ телефони
044 246-7350
044 246-7434  ѕ≥дписка на новини:–озд≥л II Ќ≈ƒ≈–∆ј¬Ќ≈ ѕ≈Ќ—≤…Ќ≈ «јЅ≈«ѕ≈„≈ЌЌя, ўќ «ƒ≤…—Ќё™“№—я ѕ≈Ќ—≤…Ќ»ћ» ‘ќЌƒјћ»

—татт€ 6. Ќедержавн≥ пенс≥йн≥ фонди та њх види

1. ѕенс≥йн≥ фонди створюютьс€ на п≥дстав≥ р≥шенн€ засновника (збор≥в засновник≥в) та не мають на мет≥ одержанн€ прибутку на користь одноос≥бного засновника або дл€ його подальшого розпод≥лу м≥ж засновниками.

2. Ќедержавне пенс≥йне забезпеченн€ Ї дл€ пенс≥йних фонд≥в виключним видом д≥€льност≥. ѕровадженн€ пенс≥йними фондами ≥ншоњ д≥€льност≥, не передбаченоњ цим «аконом, заборон€Їтьс€.

3. јктиви пенс≥йного фонду формуютьс€ за рахунок внеск≥в до пенс≥йного фонду (пенс≥йних внеск≥в) та ≥нших надходжень до пенс≥йного фонду.

4. «а видами пенс≥йн≥ фонди можуть утворюватис€ €к в≥дкрит≥ пенс≥йн≥ фонди, корпоративн≥ пенс≥йн≥ фонди та профес≥йн≥ пенс≥йн≥ фонди.

ѕенс≥йним фондам заборон€Їтьс€ зм≥нювати њх вид та найменуванн€, зазначен≥ у статут≥ пенс≥йного фонду, п≥сл€ включенн€ до ƒержавного реЇстру ф≥нансових установ Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

5. ƒозвол€Їтьс€ приЇднанн€ та злитт€ дек≥лькох пенс≥йних фонд≥в одного виду. ” раз≥ злитт€ чи приЇднанн€ дек≥лькох пенс≥йних фонд≥в одного виду новоутворений пенс≥йний фонд (фонд, до €кого зд≥йснюЇтьс€ приЇднанн€) повинен бути того самого виду, що й фонди, €к≥ злилис€ чи приЇдналис€.

«аборон€Їтьс€ передача майна, прав та обов'€зк≥в пенс≥йного фонду ≥ншим, н≥ж недержавн≥ пенс≥йн≥ фонди юридичним особам - правонаступникам у зв'€зку з припиненн€м пенс≥йного фонду шл€хом злитт€ або приЇднанн€.

ѕрипиненн€ пенс≥йного фонду шл€хом под≥лу або перетворенн€ в ≥нший вид пенс≥йного фонду заборон€Їтьс€.

ќсобливост≥ проведенн€ приЇднанн€ та злитт€ пенс≥йних фонд≥в встановлюютьс€ Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

6. ѕенс≥йний фонд маЇ власне найменуванн€, в €кому повинн≥ бути зазначен≥ вид фонду, слова "недержавний пенс≥йний фонд" або "пенс≥йний фонд", та €ке в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д найменувань будь-€ких ≥нших пенс≥йних фонд≥в, створених на територ≥њ ”крањни.

—лова "недержавний пенс≥йний фонд" та "пенс≥йний фонд" не можуть використовуватис€ у назвах юридичних ос≥б, що створюютьс€ не за цим «аконом, за вин€тком використанн€ сл≥в "пенс≥йний фонд" ѕенс≥йним фондом ”крањни та його органами, а також п≥дприЇмствами, установами й орган≥зац≥€ми, що перебувають в управл≥нн≥ ѕенс≥йного фонду ”крањни.

7. ќрганами управл≥нн€ пенс≥йного фонду Ї збори засновник≥в та рада пенс≥йного фонду (рада фонду).

—творенн€ ≥нших орган≥в управл≥нн€ пенс≥йного фонду заборонено.

8. ѕенс≥йний фонд дл€ забезпеченн€ своЇњ д≥€льност≥ користуЇтьс€ послугами ос≥б, визначених цим «аконом, на п≥дстав≥ в≥дпов≥дних договор≥в, €к≥ укладаютьс€ з цими особами радою фонду. ѕенс≥йний фонд маЇ користуватис€ послугами з адм≥н≥струванн€ лише одного адм≥н≥стратора.

9. ѕенс≥йний фонд не може брати на себе зобов'€занн€, не пов'€зан≥ з д≥€льн≥стю з недержавного пенс≥йного забезпеченн€. ѕенс≥йний фонд не несе в≥дпов≥дальност≥ за зобов'€занн€ми трет≥х ос≥б ≥ не маЇ права передавати своњ зобов'€занн€ перед учасниками та вкладниками фонду трет≥м особам, кр≥м випадк≥в, передбачених цим «аконом.

10. ѕенс≥йний фонд не несе в≥дпов≥дальност≥ за зобов'€занн€ми держави, а держава не несе в≥дпов≥дальност≥ за зобов'€занн€ми пенс≥йного фонду, що зазначаЇтьс€ у кожному пенс≥йному контракт≥.

11. Ѕюджетна установа маЇ право бути засновником корпоративного пенс≥йного фонду або зд≥йснювати пенс≥йн≥ внески до вже створених пенс≥йних фонд≥в лише у раз≥, €кщо створенн€ таких фонд≥в або зд≥йсненн€ пенс≥йних внеск≥в передбачено законами ”крањни, р≥шенн€ми  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни або р≥шенн€ми в≥дпов≥дних м≥сцевих рад. «аснуванн€ такими бюджетними установами в≥дкритих пенс≥йних фонд≥в заборон€Їтьс€.  ошти, перерахован≥ до будь-€кого пенс≥йного фонду будь-€ким вкладником, не Ї власн≥стю держави або орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€.

12. ѕенс≥йний фонд не може бути проголошений банкрутом та л≥кв≥дований за законодавством про банкрутство. ѕор€док створенн€, функц≥онуванн€ та л≥кв≥дац≥њ пенс≥йних фонд≥в, а також особливост≥ њх реЇстрац≥њ €к ф≥нансовоњ установи визначаютьс€ цим «аконом.

—татт€ 7. ”часники та вкладники недержавних пенс≥йних фонд≥в

1. јбзац перший частини першоњ статт≥ 7 виключено

”часниками фонду можуть бути громад€ни ”крањни, ≥ноземц≥ та особи без громад€нства. ”часть ф≥зичних ос≥б у будь-€кому недержавному пенс≥йному фонд≥ Ї добров≥льною, кр≥м випадк≥в, встановлених законом. ‘≥зична особа може бути учасником к≥лькох пенс≥йних фонд≥в за власним вибором в≥дпов≥дно до вимог цього «акону.

ѕенс≥йн≥ виплати можуть зд≥йснюватис€ учаснику фонду або його спадкоЇмцю.

2. ¬кладником фонду будь-€кого виду на користь учасника фонду, €кщо ≥нше не передбачено цим «аконом, може бути:

роботодавець учасника фонду;

профес≥йна сп≥лка, об'Їднанн€ профес≥йних сп≥лок щодо своњх член≥в;

сам учасник фонду;

подружж€, д≥ти, батьки, р≥дн≥ брати ≥ сестри, д≥д ≥ баба учасника фонду, д≥ти подружж€ учасника фонду, у тому числ≥ усиновлен≥ ним (нею) д≥ти, батьки подружж€ учасника фонду.

” будь-€кому пенс≥йному фонд≥ його учасники можуть бути одночасно ≥ вкладниками такого фонду.

”часники в≥дкритого та профес≥йного пенс≥йного фонду мають право залишатис€ його учасниками у раз≥ припиненн€ зд≥йсненн€ пенс≥йних внеск≥в на њх користь, припиненн€ (роз≥рванн€) пенс≥йних контракт≥в, укладених на њх користь.

3. ѕенс≥йн≥ кошти, що обл≥ковуютьс€ на ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку учасника фонду, Ї власн≥стю такого учасника та використовуютьс€ на ц≥л≥, визначен≥ цим «аконом.

≤нформац≥€ про суму накопичених пенс≥йних кошт≥в, належних кожному учаснику фонду, в≥дображаЇтьс€ на ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку учасника фонду, €кий ведетьс€ в систем≥ персон≥ф≥кованого обл≥ку.

4. ”мови та пор€док недержавного пенс≥йного забезпеченн€ учасник≥в фонду установлюютьс€ у вигл€д≥ пенс≥йних схем.

—татт€ 8. «асновники недержавних пенс≥йних фонд≥в

1. «асновником в≥дкритого пенс≥йного фонду можуть бути будь-€к≥ одна чи дек≥лька юридичних ос≥б з урахуванн€м обмежень, встановлених частиною одинадц€тою статт≥ 6 цього «акону.

«асновником корпоративного пенс≥йного фонду може бути юридична особа-роботодавець або дек≥лька юридичних ос≥б-роботодавц≥в, до €ких можуть приЇднуватис€ роботодавц≥-платники.

«асновником (засновниками) профес≥йного пенс≥йного фонду можуть бути об'Їднанн€ юридичних ос≥б-роботодавц≥в, об'Їднанн€ ф≥зичних ос≥б, включаючи профес≥йн≥ сп≥лки (об'Їднанн€ профес≥йних сп≥лок), або ф≥зичн≥ особи, пов'€зан≥ за родом њх профес≥йноњ д≥€льност≥ (зан€ть).

2. –оботодавець може стати платником уже створеного корпоративного пенс≥йного фонду на п≥дстав≥ договору про участь у корпоративному пенс≥йному фонд≥ за умови визнанн€ статуту такого фонду, внесенн€ в≥дпов≥дних зм≥н до колективного договору (за умови його на€вност≥) та обов'€зкового пов≥домленн€ нац≥ональноњ ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, про свою участь у пенс≥йному фонд≥. ѕов≥домленн€ надсилаЇтьс€ прот€гом двох тижн≥в з дати укладенн€ роботодавцем - платником корпоративного пенс≥йного фонду договору про участь у корпоративному пенс≥йному фонд≥.

3. „астину третю статт≥ 8 виключено

4. –оботодавець, €кий ви€вив бажанн€ стати платником уже створеного корпоративного пенс≥йного фонду, укладаЇ з радою цього пенс≥йного фонду догов≥р про участь у корпоративному пенс≥йному фонд≥, ≥стотними умовами €кого Ї:

повна назва та м≥сцезнаходженн€ (юридична адреса) орган≥в управл≥нн€ догов≥рних стор≥н;

предмет договору;

права ≥ обов'€зки стор≥н;

п≥дтвердженн€ в≥дпов≥дност≥ роботодавц€ вимогам, передбаченим цим «аконом дл€ засновник≥в корпоративних пенс≥йних фонд≥в;

пор€док зм≥ни умов договору;

умови дострокового роз≥рванн€ договору.

5. «асновники в≥дкритого пенс≥йного фонду не можуть бути збер≥гачем цього фонду та його аудитором. «асновники корпоративного або профес≥йного фонду та роботодавц≥ - платники корпоративного пенс≥йного фонду не можуть бути збер≥гачем, аудитором ≥ компан≥Їю з управл≥нн€ активами цього фонду, а також його адм≥н≥стратором, кр≥м випадк≥в, передбачених цим «аконом.

” раз≥ створенн€ свого корпоративного пенс≥йного фонду компан≥€ з управл≥нн€ активами або банк≥вська установа маЇ право зд≥йснювати управл≥нн€ активами такого фонду та адм≥н≥струванн€ фондом за умови отриманн€ в≥дпов≥дних л≥ценз≥й у пор€дку, встановленому законодавством.

6. «асновники будь-€кого пенс≥йного фонду та роботодавц≥ - платники корпоративного пенс≥йного фонду можуть бути засновниками компан≥њ з управл≥нн€ активами та профес≥йного адм≥н≥стратора, з €кими цей фонд уклав в≥дпов≥дн≥ договори.

7. ёридична особа може бути одночасно засновником не б≥льш €к одного корпоративного чи одного профес≥йного пенс≥йного фонду. “ака юридична особа може бути засновником одного або б≥льше в≥дкритих пенс≥йних фонд≥в.

8. «м≥на складу засновник≥в пенс≥йного фонду зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно до законодавства з урахуванн€м особливостей, встановлених цим «аконом та статутом.

” раз≥ створенн€ пенс≥йного фонду к≥лькома засновниками один ≥з засновник≥в маЇ право вийти з њх складу в пор€дку, передбаченому статутом пенс≥йного фонду, попередивши про це ≥нших засновник≥в та учасник≥в фонду, на користь €ких в≥н сплачував пенс≥йн≥ внески, не п≥зн≥ш €к за ш≥сть м≥с€ц≥в до виходу з числа засновник≥в пенс≥йного фонду.

якщо ≥нше не передбачено законом, засновник або роботодавець - платник корпоративного пенс≥йного фонду може припинити сплату пенс≥йних внеск≥в до такого пенс≥йного фонду шл€хом роз≥рванн€ вс≥х укладених ним з таким фондом пенс≥йних контракт≥в та договору про участь у пенс≥йному фонд≥, пов≥домивши Ќац≥ональну ком≥с≥ю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, та учасник≥в фонду за ш≥сть м≥с€ц≥в до роз≥рванн€ таких контракт≥в та договору про участь у пенс≥йному фонд≥.

–≥шенн€ роботодавц€ про вих≥д ≥з складу засновник≥в або про роз≥рванн€ договору про участь у пенс≥йному фонд≥ обов'€зково вноситьс€ до колективного договору, €кщо заснуванн€ такого фонду або участь у такому фонд≥ роботодавц€ було передбачено колективним договором.

” раз≥ €кщо зг≥дно ≥з законом роботодавець зобов'€заний зд≥йснювати пенс≥йн≥ внески до пенс≥йного фонду на користь своњх прац≥вник≥в, такий роботодавець може припинити сплату пенс≥йних внеск≥в до пенс≥йного фонду у визначеному цим «аконом пор€дку лише за умови укладенн€ пенс≥йних контракт≥в на користь таких прац≥вник≥в з ≥ншим пенс≥йним фондом.

9. ” раз≥ виходу ≥з складу засновник≥в корпоративного пенс≥йного фонду одного ≥з засновник≥в або роз≥рванн€ роботодавцем-платником договору про участь у корпоративному пенс≥йному фонд≥ учасники такого фонду, €к≥ Ї прац≥вниками цього засновника або роботодавц€-платника, втрачають право бути учасниками такого корпоративного пенс≥йного фонду.

”часники фонду, €к≥ Ї прац≥вниками такого роботодавц€, прот€гом трьох м≥с€ц≥в з дн€ отриманн€ пов≥домленн€ про вих≥д њх роботодавц€ з числа засновник≥в або роботодавц≥в - платник≥в корпоративного пенс≥йного фонду зобов'€зан≥ подати адм≥н≥стратору цього фонду за€ву ≥з зазначенн€м нового пенс≥йного фонду або страховоњ орган≥зац≥њ, з €кою укладено догов≥р страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ, або банку, в €кому в≥дкрито пенс≥йний депозитний рахунок, куди мають бути передан≥ належн≥ њм пенс≥йн≥ кошти. ƒогов≥р страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ може бути укладено учасником пенс≥йного фонду лише у раз≥ дос€гненн€ таким учасником пенс≥йного в≥ку, визначеного цим «аконом. –азом з письмовою за€вою учасник фонду зобов'€заний надати коп≥ю пенс≥йного контракту, укладеного з новим пенс≥йним фондом, або коп≥ю договору страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ з обраною страховою орган≥зац≥Їю, або коп≥ю договору про в≥дкритт€ пенс≥йного депозитного рахунка. ѕрац≥вники такого роботодавц€, €к≥ Ї учасниками накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€, подають адм≥н≥стратору пенс≥йного фонду - суб'Їкта другого р≥вн€ за€ву ≥з зазначенн€м ≥ншого пенс≥йного фонду - суб'Їкта другого р≥вн€ та коп≥ю пенс≥йного контракту, укладеного з новим пенс≥йним фондом - суб'Їктом другого р≥вн€. «а бажанн€м учасника фонду, €кий Ї учасником накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€, або в≥дсутност≥ такоњ за€ви, обл≥кован≥ на його ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку кошти можуть бути переведен≥ до Ќакопичувального пенс≥йного фонду.

” раз≥ в≥дсутност≥ такоњ за€ви та коп≥њ укладеного договору з новим пенс≥йним фондом або коп≥њ договору страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ з обраною страховою орган≥зац≥Їю, або коп≥њ договору про в≥дкритт€ пенс≥йного депозитного рахунка в банку пенс≥йн≥ кошти учасника фонду, кр≥м учасника накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€, передаютьс€ до ≥ншого пенс≥йного фонду за вибором адм≥н≥стратора, €кий передаЇ так≥ кошти, з пов≥домленн€м про це такого учасника та нац≥ональноњ ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

ѕисьмове пов≥домленн€ про переведенн€ кошт≥в таких учасник≥в до ≥ншого фонду направл€Їтьс€ кожному учаснику фонду прот€гом одного м≥с€ц€ з дн€ такого переведенн€ та м≥стить ≥нформац≥ю про суму переведених кошт≥в, рекв≥зити пенс≥йного фонду та його адм≥н≥стратора, а також вказ≥вку на необх≥дн≥сть укласти пенс≥йний контракт з фондом, до €кого переведен≥ кошти.

ѕереведенн€ кошт≥в та передача в≥домостей персон≥ф≥кац≥њ учасник≥в фонду зд≥йснюютьс€ на п≥дстав≥ договору м≥ж адм≥н≥стратором фонду, з €кого перевод€тьс€ пенс≥йн≥ кошти таких учасник≥в, та пенс≥йним фондом, до €кого перевод€тьс€ так≥ кошти.  оп≥€ договору надаЇтьс€ учаснику фонду разом з пов≥домленн€м, зазначеним в абзац≥ четвертому ц≥Їњ частини.

10. ” раз≥ виходу ≥з складу засновник≥в або роботодавц≥в - платник≥в корпоративного пенс≥йного фонду роботодавець зобов'€заний сплатити пенс≥йн≥ внески за ран≥ше укладеними пенс≥йними контрактами, €к≥ п≥дл€гали сплат≥ до дн€ попередженн€ про вих≥д ≥з складу засновник≥в або роботодавц≥в - платник≥в пенс≥йного фонду.

—татт€ 9. —татут пенс≥йного фонду

1. ѕенс≥йний фонд д≥Ї на п≥дстав≥ статуту, €кий повинен в≥дпов≥дати вимогам цього «акону. —татут пенс≥йного фонду, а також зм≥ни до нього затверджуютьс€ засновником (зборами засновник≥в) пенс≥йного фонду.

ѕриЇднанн€ до корпоративного пенс≥йного фонду роботодавц€ - платника пенс≥йного фонду не потребуЇ внесенн€ зм≥н до статуту пенс≥йного фонду.

2. —татутом пенс≥йного фонду можуть встановлюватис€ т≥льки так≥ умови ≥ правила недержавного пенс≥йного забезпеченн€, €к≥ не суперечать цьому «акону та ≥ншим нормативно-правовим актам, прийн€тим в≥дпов≥дно до цього «акону.

3. —татут пенс≥йного фонду повинен м≥стити:

1) повне ≥ скорочене (за на€вност≥) найменуванн€, вид фонду (в≥дкритий, корпоративний чи профес≥йний), м≥сцезнаходженн€ ради фонду;

2) в≥домост≥ про засновник≥в фонду ≥з зазначенн€м њх м≥сцезнаходженн€ (юридичноњ адреси);

3) пор€док внесенн€ зм≥н до пенс≥йних схем та њх скасуванн€;

4) пор€док затвердженн€ ≥ внесенн€ зм≥н до ≥нвестиц≥йноњ декларац≥њ фонду;

5) пор€док укладенн€ пенс≥йних контракт≥в;

6) права та обов'€зки фонду, його засновника (засновник≥в), роботодавц≥в - платник≥в, вкладник≥в, учасник≥в, а також пор€док њх реал≥зац≥њ ≥ виконанн€;

7) у раз≥ €кщо засновник≥в дек≥лька - пор€док скликанн€, проведенн€ збор≥в засновник≥в (у тому числ≥ шл€хом опитуванн€), формуванн€ пор€дку денного, прийн€тт€ ними р≥шень та њх компетенц≥ю;

8) повноваженн€ ради пенс≥йного фонду, пор€док њњ утворенн€ та функц≥онуванн€, скликанн€ њњ зас≥дань, квал≥ф≥кац≥йн≥ вимоги до њњ член≥в;

9) умови набутт€ статусу учасника фонду;

10) умови сплати внеск≥в до пенс≥йного фонду;

11) пор€док використанн€ пенс≥йних актив≥в фонду;

12) види дозволених витрат, пов'€заних з д≥€льн≥стю пенс≥йного фонду;

13) пор€док орган≥зац≥њ зв≥тност≥, а також пор€док отриманн€ учасниками фонду виписок про стан њх ≥ндив≥дуальних пенс≥йних рахунк≥в;

14) пор€док припиненн€ пенс≥йного фонду;

15) умови, за €ких можуть бути проведен≥ виб≥р ≥ зам≥на адм≥н≥стратора, компан≥њ з управл≥нн€ активами, збер≥гача та пор€док такоњ зам≥ни ≥з зазначенн€м д≥й, спр€мованих на захист прав учасник≥в фонду;

16) пор€док оприлюдненн€ ≥нформац≥њ про д≥€льн≥сть пенс≥йного фонду;

17) пор€док внесенн€ зм≥н до статуту пенс≥йного фонду;

18) пор€док зм≥ни складу засновник≥в пенс≥йного фонду (у зв'€зку ≥з вступом, виходом, вибутт€м засновник≥в);

19) ≥нш≥ положенн€, що не суперечать законодавству.

” раз≥ створенн€ пенс≥йного фонду одноос≥бним засновником повноваженн€ засновника визначаютьс€ статутом такого фонду з урахуванн€м вимог пункт≥в "а" - "г" частини третьоњ статт≥ 16 цього «акону.

4. —татут пенс≥йного фонду та зм≥ни до нього реЇструютьс€ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро державну реЇстрац≥ю юридичних ос≥б та ф≥зичних ос≥б - п≥дприЇмц≥в" з урахуванн€м особливостей, встановлених цим «аконом.

«м≥ни до статуту пенс≥йного фонду не можуть пог≥ршувати умови пенс≥йного забезпеченн€ учасник≥в фонду.

Ќац≥ональна ком≥с≥€, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, не реЇструЇ зм≥ни до статут≥в пенс≥йних фонд≥в, €к≥ порушують вимоги, встановлен≥ цим «аконом.


5. «м≥ни до статуту пенс≥йного фонду погоджуютьс€ з Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, до њх реЇстрац≥њ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро державну реЇстрац≥ю юридичних ос≥б та ф≥зичних ос≥б - п≥дприЇмц≥в".

—татт€ 10. ≤нвестиц≥йна декларац≥€ пенс≥йного фонду

1. ≤нвестиц≥йна декларац≥€ пенс≥йного фонду розробл€Їтьс€ ≥ затверджуЇтьс€ радою фонду в≥дпов≥дно до цього «акону.

≤нвестиц≥йна декларац≥€ пенс≥йного фонду п≥дл€гаЇ обов'€зков≥й реЇстрац≥њ в нац≥ональн≥й ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, прот€гом 60 календарних дн≥в п≥сл€ формуванн€ ради фонду. ѕрим≥рник зареЇстрованоњ ≥нвестиц≥йноњ декларац≥њ обов'€зково подаЇтьс€ радою фонду Ќац≥ональн≥й ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку прот€гом п'€ти робочих дн≥в п≥сл€ њњ реЇстрац≥њ.

” раз≥ в≥дсутност≥ у склад≥ ради пенс≥йного фонду ос≥б, профес≥йно п≥дготовлених до роботи у сфер≥ ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥, рада зобов'€зана залучити до розробленн€ ≥нвестиц≥йноњ декларац≥њ консультант≥в з ≥нвестиц≥йних питань. ќплата послуг таких консультант≥в зд≥йснюЇтьс€ за рахунок засновник≥в пенс≥йного фонду.

2. ≤нвестиц≥йна декларац≥€ визначаЇ ≥нвестиц≥йну пол≥тику фонду. ¬ ≥нвестиц≥йн≥й декларац≥њ в≥дображаютьс€ основн≥ напр€ми ≥нвестуванн€ пенс≥йних актив≥в та обмеженн€ ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥ з пенс≥йними активами, встановлен≥ в межах загальних вимог та обмежень ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥, визначених цим «аконом.

≤нвестиц≥йна декларац≥€ Ї обов'€зковою дл€ застосуванн€ особами, що зд≥йснюють управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, та збер≥гачем.

3. –ада фонду зобов'€зана проводити щор≥чний анал≥з ефективност≥ ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥ та визначати доц≥льн≥сть внесенн€ зм≥н до ≥нвестиц≥йноњ декларац≥њ з урахуванн€м пропозиц≥й, поданих особами, що зд≥йснюють управл≥нн€ активами такого пенс≥йного фонду.

4. ѕравила п≥дготовки, вимоги до ≥нвестиц≥йноњ декларац≥њ, пор€док њњ реЇстрац≥њ та внесенн€ зм≥н до нењ встановлюютьс€ нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, за погодженн€м з Ќац≥ональною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку.

ƒержавна ком≥с≥€ з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни в≥дмовл€Ї у реЇстрац≥њ ≥нвестиц≥йноњ декларац≥њ пенс≥йного фонду в раз≥, €кщо у склад≥ ради пенс≥йного фонду в≥дсутн≥ особи, профес≥йно п≥дготовлен≥ до роботи у сфер≥ ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥, ≥ при цьому рада пенс≥йного фонду не залучила до розробленн€ ≥нвестиц≥йноњ декларац≥њ консультант≥в з ≥нвестиц≥йних питань.

—татт€ 11. –еЇстрац≥€ пенс≥йного фонду

1. –еЇстрац≥€ пенс≥йного фонду €к юридичноњ особи та ф≥нансовоњ установи проводитьс€ у такому пор€дку:

1) погодженн€ статуту пенс≥йного фонду Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, у встановленому законодавством пор€дку;

2) державна реЇстрац≥€ пенс≥йного фонду €к юридичноњ особи в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро державну реЇстрац≥ю юридичних ос≥б та ф≥зичних ос≥б - п≥дприЇмц≥в";

3) погодженн€ складу ради фонду Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, у встановленому нею пор€дку;

4) включенн€ пенс≥йного фонду до ƒержавного реЇстру ф≥нансових установ та реЇстрац≥€ пенс≥йних схем Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, у встановленому нею пор€дку.

ѕенс≥йний фонд набуваЇ право на провадженн€ д≥€льност≥ з недержавного пенс≥йного забезпеченн€ з моменту включенн€ його до ƒержавного реЇстру ф≥нансових установ.

2. Ќац≥ональна ком≥с≥€, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, маЇ право перев≥р€ти документи, подан≥ дл€ включенн€ до ƒержавного реЇстру ф≥нансових установ пенс≥йного фонду, на в≥дпов≥дн≥сть њх нормам законодавства та достов≥рн≥сть зазначеноњ в них ≥нформац≥њ та, в раз≥ необх≥дност≥, вимагати поданн€ додаткових документ≥в ≥ по€снень, €к≥ п≥дтверджують в≥домост≥, що м≥ст€тьс€ у поданих документах. –≥шенн€ про включенн€ до ƒержавного реЇстру ф≥нансових установ пенс≥йного фонду або про в≥дмову у включенн≥ до такого реЇстру приймаЇтьс€ прот€гом 30 календарних дн≥в з дн€ поданн€ документ≥в, встановлених Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг. ” раз≥ прийн€тт€ р≥шенн€ про включенн€ до ƒержавного реЇстру ф≥нансових установ пенс≥йного фонду Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, пенс≥йному фонду видаЇтьс€ св≥доцтво.

3. Ќац≥ональна ком≥с≥€, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, може в≥дмовити у включенн≥ до ƒержавного реЇстру ф≥нансових установ пенс≥йного фонду у раз≥ нев≥дпов≥дност≥ поданих документ≥в ≥ даних, що м≥ст€тьс€ в них, вимогам цього «акону, а також у раз≥ ви€вленн€ недостов≥рноњ ≥нформац≥њ у поданих документах.

4. ” раз≥ в≥дмови у включенн≥ до ƒержавного реЇстру ф≥нансових установ пенс≥йного фонду Ќац≥ональна ком≥с≥€, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, зобов'€зана письмово пов≥домити про це за€вника з обов'€зковим обірунтуванн€м причин в≥дмови та повного перел≥ку зауважень.

5. ¬≥дмова у включенн≥ до ƒержавного реЇстру ф≥нансових установ пенс≥йного фонду не перешкоджаЇ повторному зверненню засновника (засновник≥в) до Ќац≥ональноњ ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, у загальному пор€дку п≥сл€ усуненн€ причин, що були п≥дставою такоњ в≥дмови.

6. –≥шенн€ про в≥дмову у включенн≥ до ƒержавного реЇстру ф≥нансових установ пенс≥йного фонду або порушенн€ строк≥в такоњ реЇстрац≥њ може бути оскаржене засновником (засновниками) пенс≥йного фонду в судовому пор€дку. «битки, завдан≥ неправом≥рною в≥дмовою у реЇстрац≥њ пенс≥йного фонду €к ф≥нансовоњ установи, в≥дшкодовуютьс€ зг≥дно ≥з законом.

—татт€ 12. ќбов'€зков≥ умови початку д≥€льност≥ недержавних пенс≥йних фонд≥в

1. «асновник (засновники) пенс≥йного фонду зобов'€заний сформувати склад ради фонду в≥дпов≥дно до цього «акону до дн€ поданн€ до Ќац≥ональноњ ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, документ≥в дл€ включенн€ пенс≥йного фонду до ƒержавного реЇстру ф≥нансових установ.

2. –ада фонду п≥сл€ включенн€ пенс≥йного фонду до ƒержавного реЇстру ф≥нансових установ та реЇстрац≥њ ≥нвестиц≥йноњ декларац≥њ, повинна укласти договори:

про адм≥н≥струванн€ пенс≥йного фонду - з адм≥н≥стратором, €кий маЇ л≥ценз≥ю на провадженн€ д≥€льност≥ з адм≥н≥струванн€ пенс≥йних фонд≥в;

про управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду - з компан≥Їю з управл≥нн€ активами або з ≥ншою особою, €ка отримала л≥ценз≥ю на провадженн€ профес≥йноњ д≥€льност≥ на фондовому ринку - д≥€льност≥ з управл≥нн€ активами ≥нституц≥йних ≥нвестор≥в (д≥€льност≥ з управл≥нн€ активами);

про обслуговуванн€ пенс≥йного фонду збер≥гачем - ≥з збер≥гачем.

3. ”кладенн€ пенс≥йних контракт≥в та отриманн€ пенс≥йних внеск≥в на рахунок пенс≥йного фонду до виконанн€ вимог ц≥Їњ статт≥ заборон€Їтьс€.

4. ≤нформац≥€ про укладенн€ вс≥х договор≥в, зазначених у частин≥ друг≥й ц≥Їњ статт≥, подаЇтьс€ до Ќац≥ональноњ ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, адм≥н≥стратором у пор€дку, встановленому Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

5. ” раз≥ невиконанн€ вимог частин першоњ ≥ другоњ ц≥Їњ статт≥ прот€гом в≥с≥мнадц€ти м≥с€ц≥в з дн€ реЇстрац≥њ пенс≥йного фонду €к ф≥нансовоњ установи та/або у раз≥ ненадходженн€ пенс≥йних внеск≥в до пенс≥йного фонду прот€гом цього строку Ќац≥ональна ком≥с≥€, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, приймаЇ р≥шенн€ про скасуванн€ реЇстрац≥њ зазначеного пенс≥йного фонду €к ф≥нансовоњ установи та подаЇ позов до суду про л≥кв≥дац≥ю такого пенс≥йного фонду.

—татт€ 13. –ада пенс≥йного фонду

1. ƒл€ забезпеченн€ управл≥нн€ та зд≥йсненн€ контролю за поточною д≥€льн≥стю пенс≥йного фонду утворюЇтьс€ рада пенс≥йного фонду.

–ада фонду утворюЇтьс€ у к≥лькост≥ не менше п'€ти ос≥б. « числа член≥в ради фонду обираютьс€ голова та секретар ради фонду простою б≥льш≥стю голос≥в.

2. „лени ради будь-€кого фонду обираютьс€ на три роки з правом переобранн€ на наступний строк з числа ос≥б, €к≥:

1) Ї д≥Їздатними;

2) в≥дпов≥дають квал≥ф≥кац≥йним вимогам, визначеним нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, та статутом пенс≥йного фонду;

3) не були засуджен≥ за умисн≥ злочини;

4) не були прот€гом останн≥х семи рок≥в кер≥вниками юридичних ос≥б, визнаних банкрутами або п≥дданих процедур≥ примусовоњ л≥кв≥дац≥њ у пер≥од перебуванн€ ц≥Їњ особи на кер≥вн≥й посад≥;

5) не Ї пов'€заними особами ≥нших член≥в ради фонду.

 андидат у члени ради пенс≥йного фонду ≥нформуЇ засновника щодо пр€мого та/або опосередкованого волод≥нн€ самост≥йно чи разом з ≥ншими особами 10 ≥ б≥льше в≥дсотками статутного кап≥талу та/або правом голосу щодо акц≥й, пањв юридичноњ особи, або незалежного в≥д формального волод≥нн€ можливост≥ суттЇвого впливу на управл≥нн€ чи д≥€льн≥сть юридичноњ особи.

 „лен ради фонду може скласти з себе повноваженн€ достроково за власним бажанн€м.

3. «асновник (засновники) пенс≥йного фонду, роботодавц≥ - платники корпоративного пенс≥йного фонду, а також роботодавц≥, €к≥ Ї вкладниками профес≥йних пенс≥йних фонд≥в, делегують своњх представник≥в до складу ради фонду в пор€дку, передбаченому статутом фонду. “ак≥ представники визнаютьс€ членами ради фонду п≥сл€ њх затвердженн€ засновником (зборами засновник≥в) фонду.

„лени ради фонду набувають своњх повноважень у раз≥ погодженн€ њх кандидатур з Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг. ѕогодженн€ або в≥дмова у погодженн≥ зд≥йснюЇтьс€ прот€гом 30 календарних дн≥в з дн€ надходженн€ списку член≥в ради фонду до Ќац≥ональноњ ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг. ” раз≥ в≥дмови у погодженн≥ Ќац≥ональна ком≥с≥€, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, надаЇ обірунтуванн€ причин в≥дмови та повний перел≥к зауважень.

 ≥льк≥сть представник≥в у рад≥ фонду в≥д засновник≥в пенс≥йного фонду будь-€кого виду та роботодавц≥в - платник≥в корпоративного пенс≥йного фонду, а також роботодавц≥в, €к≥ Ї вкладниками в≥дкритих або профес≥йних пенс≥йних фонд≥в на користь своњх прац≥вник≥в, встановлюЇтьс€ статутом пенс≥йного фонду чи за р≥шенн€м засновника (збор≥в засновник≥в) фонду. ћожливим Ї визначенн€ одного представника в≥д к≥лькох засновник≥в, роботодавц≥в - платник≥в корпоративного пенс≥йного фонду, роботодавц≥в, €к≥ Ї вкладниками в≥дкритих або профес≥йних пенс≥йних фонд≥в на користь своњх прац≥вник≥в.

4. ѕраво на представництво у рад≥ фонду в≥д роботодавц€-платника, €кий приЇднавс€ до вже створеного корпоративного пенс≥йного фонду, при сформованому склад≥ ради цього фонду, реал≥зуЇтьс€ при черговому переобранн≥ член≥в ради фонду.

5. ѕовноваженн€ члена ради фонду припин€ютьс€ у раз≥:

1) зак≥нченн€ строку повноважень;


2) вибутт€ з≥ складу засновник≥в фонду або виходу ≥з складу роботодавц≥в-платник≥в вс≥х ос≥б, представником €ких був такий член ради фонду;

21) роз≥рванн€ вс≥х пенс≥йних контракт≥в роботодавц€ми, €к≥ Ї вкладниками профес≥йних пенс≥йних фонд≥в, представником €ких був такий член ради фонду;

3) прийн€тт€ засновником (зборами засновник≥в) р≥шенн€ про припиненн€ членом ради своњх повноважень за поданн€м засновника, роботодавц€ - платника, роботодавц€, €кий Ї вкладником, або к≥лькох з них, представником €кого (€ких) був такий член ради;

4) поданн€ членом ради фонду голов≥ або секретарю ради фонду за€ви про вих≥д ≥з складу ради фонду за власним бажанн€м;

5) визнанн€ судом члена ради фонду нед≥Їздатним;

6) набранн€ законноњ сили обвинувальним вироком суду щодо цього члена ради фонду;

7) визнанн€ члена ради фонду судом безв≥сно в≥дсутн≥м або померлим;

8) недотриманн€ умов, установлених частиною другою ц≥Їњ статт≥;

9) вчиненн€ членом ради корпоративного пенс≥йного фонду д≥й, €к≥ спричинили скасуванн€ наданоњ одноос≥бному засновнику такого фонду л≥ценз≥њ на провадженн€ адм≥н≥струванн€ пенс≥йних фонд≥в у раз≥, коли адм≥н≥струванн€ цього фонду зд≥йснювалос€ цим засновником;

10) поданн€ письмовоњ вимоги учасниками фонду, €к≥ становл€ть не менш н≥ж 25 в≥дсотк≥в в≥д загальноњ к≥лькост≥ учасник≥в фонду, про в≥дкликанн€ або переобранн€ члена ради фонду;

101) д≥й або безд≥€льност≥, що шкод€ть ≥нтересам учасник≥в фонду;

11) смерт≥ члена ради фонду.

6. –≥шенн€м засновника (збор≥в засновник≥в) фонду може бути встановлена винагорода членам ради фонду. ¬иплата такоњ винагороди зд≥йснюЇтьс€ за рахунок тих ос≥б, представниками €ких Ї члени ради фонду.

7. ќрган≥зац≥йно-техн≥чне та матер≥альне забезпеченн€ д≥€льност≥ ради фонду та проведенн€ збор≥в засновник≥в зд≥йснюЇтьс€ адм≥н≥стратором фонду за рахунок кошт≥в, сплачених йому в≥дпов≥дно до умов договору про адм≥н≥струванн€ пенс≥йного фонду.

8. „астину восьму статт≥ 13 виключено

9. „лен ради пенс≥йного фонду може оскаржити до нац≥ональноњ ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, р≥шенн€ щодо припиненн€ його повноважень у випадку, передбаченому пунктом 9 частини п'€тоњ ц≥Їњ статт≥, прот€гом двох м≥с€ц≥в п≥сл€ прийн€тт€ такого р≥шенн€, а у раз≥ незгоди з р≥шенн€м нац≥ональноњ ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, - до суду.

10. „лени ради фонду зобов'€зан≥ д≥€ти лише в ≥нтересах учасник≥в фонду, належно виконувати своњ обов'€зки.

„лени ради фонду несуть в≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ вимог цього «акону та нормативно-правових акт≥в ƒержавноњ ком≥с≥њ з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни в≥дпов≥дно до закону.

—татт€ 14. ѕовноваженн€ ради пенс≥йного фонду

1. –ада фонду провадить свою д≥€льн≥сть у пор€дку, визначеному статутом пенс≥йного фонду, та в≥дпов≥дно до вимог цього «акону, зокрема:

зв≥туЇ про д≥€льн≥сть пенс≥йного фонду перед засновником (зборами засновник≥в) фонду;

погоджуЇ зм≥ни до статуту та пенс≥йних схем пенс≥йного фонду, запропонован≥ засновником (засновниками) пенс≥йного фонду, перед њх затвердженн€м;

реЇструЇ в Ќац≥ональн≥й ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, зм≥ни до пенс≥йних схем фонду;

затверджуЇ ≥нвестиц≥йну декларац≥ю та зм≥ни до нењ;

обираЇ голову та секретар€ ради фонду з числа член≥в ради;

укладаЇ в≥д ≥мен≥ пенс≥йного фонду договори з адм≥н≥стратором, компан≥Їю з управл≥нн€ активами або ≥ншою особою, €ка маЇ право зд≥йснювати управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, збер≥гачем, аудитором пенс≥йного фонду;

заслуховуЇ зв≥ти про д≥€льн≥сть адм≥н≥стратора, ос≥б, €к≥ зд≥йснюють управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду, збер≥гача та приймаЇ р≥шенн€ щодо цих зв≥т≥в;

затверджуЇ ≥нформац≥ю про ф≥нансовий стан пенс≥йного фонду, €ка п≥дл€гаЇ оприлюдненню в пор€дку, встановленому цим «аконом, та розгл€даЇ аудиторський висновок;

зд≥йснюЇ контроль за ц≥льовим використанн€м актив≥в пенс≥йного фонду;

розгл€даЇ сп≥рн≥ питанн€, що виникають м≥ж пенс≥йним фондом та його учасниками та (або) вкладниками;

вир≥шуЇ ≥нш≥ питанн€, в≥днесен≥ цим «аконом та статутом пенс≥йного фонду до компетенц≥њ ради цього фонду.

ѕитанн€, в≥днесен≥ цим «аконом ≥ статутом пенс≥йного фонду до компетенц≥њ ради фонду, не можуть бути передан≥ до компетенц≥њ виконавчих орган≥в засновника (засновник≥в) фонду, адм≥н≥стратора або будь-€ких ≥нших ос≥б.

2. √олова ради фонду орган≥зовуЇ роботу ради в≥дпов≥дно до вимог цього «акону та статуту пенс≥йного фонду ≥ п≥дписуЇ особисто в≥д ≥мен≥ пенс≥йного фонду документи, передбачен≥ цим «аконом, або даЇ дорученн€ на це уповноважен≥й особ≥ з числа член≥в ради фонду.

3. –ада фонду маЇ право зд≥йснювати своњ повноваженн€, €кщо у њњ зас≥данн≥ беруть участь б≥льше половини загальноњ к≥лькост≥ њњ член≥в.

” раз≥ коли у склад≥ ради залишилас€ половина загальноњ к≥лькост≥ њњ член≥в або менше, голова ради зобов'€заний скликати позачергов≥ збори засновник≥в фонду (пов≥домити одноос≥бного засновника) дл€ вир≥шенн€ питанн€ про приведенн€ к≥льк≥сного складу ради у в≥дпов≥дн≥сть ≥з вимогами цього «акону.

4. ” раз≥ коли внасл≥док припиненн€ (злитт€, приЇднанн€, под≥лу, перетворенн€) юридичноњ особи, €ка Ї адм≥н≥стратором, компан≥Їю з управл≥нн€ активами або збер≥гачем у результат≥ передач≥ всього свого майна, прав та обов'€зк≥в ≥ншим юридичним особам - правонаступникам порушуютьс€ вимоги цього «акону в частин≥, що стосуЇтьс€ пов'€заних ос≥б, рада фонду зобов'€зана прот€гом трьох м≥с€ц≥в прийн€ти р≥шенн€ щодо вибору нового надавача в≥дпов≥дних послуг ≥з забезпеченн€м при цьому дотриманн€ вимог цього «акону щодо пов'€заних ос≥б.

—татт€ 15. «ас≥данн€ ради фонду

1. «ас≥данн€ ради фонду скликаютьс€ головою ради не р≥дше одного разу на квартал.

√олова ради фонду зобов'€заний скликати зас≥данн€ ради фонду прот€гом п'€ти робочих дн≥в у раз≥:

1) виникненн€ питань, в≥днесених до компетенц≥њ ради фонду;

2) отриманн€ радою фонду в≥д орган≥в державноњ влади, що зд≥йснюють державний нагл€д та контроль у сфер≥ недержавного пенс≥йного забезпеченн€, пов≥домленн€ про ви€вленн€ порушень у д≥€льност≥ ос≥б, з €кими укладено договори в≥дпов≥дно до частини другоњ статт≥ 12 цього «акону, або анулюванн€ таким особам л≥ценз≥й на провадженн€ в≥дпов≥дноњ д≥€льност≥;

3) отриманн€ письмовоњ вимоги не менше н≥ж третини член≥в ради фонду;

4) дострокового роз≥рванн€ договор≥в з адм≥н≥стратором, компан≥Їю з управл≥нн€ активами, збер≥гачем фонду;

5) отриманн€ письмовоњ вимоги в≥д учасник≥в фонду, €к≥ становл€ть не менш н≥ж дес€ть в≥дсотк≥в загальноњ к≥лькост≥ учасник≥в фонду, про проведенн€ зас≥данн€ ради фонду;

51) надходженн€ в≥д адм≥н≥стратора пенс≥йного фонду - суб'Їкта другого р≥вн€ пов≥домленн€ про порушенн€ вимоги цього «акону щодо показника зм≥ни чистоњ вартост≥ одиниц≥ пенс≥йних актив≥в накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€;

6) в ≥нших випадках, передбачених статутом пенс≥йного фонду.

Ќа зас≥данн€х ради фонду мають право бути присутн≥ представники ос≥б, на вимогу €ких проводитьс€ зас≥данн€ ради.

Ќа зас≥данн€ ради фонду, на €ких розгл€даютьс€ питанн€ щодо результат≥в д≥€льност≥ пенс≥йного фонду, обов'€зково запрошуютьс€ представники адм≥н≥стратора, компан≥њ з управл≥нн€ активами, збер≥гача фонду.

2. «ас≥данн€ ради фонду Ї правомочним, €кщо в ньому беруть участь б≥льше половини загальноњ к≥лькост≥ њњ член≥в.

–≥шенн€ ради фонду приймаютьс€ простою б≥льш≥стю голос≥в член≥в ради фонду, €к≥ беруть участь у зас≥данн≥. ” раз≥ р≥вноњ к≥лькост≥ голос≥в вир≥шальним Ї голос голови ради фонду.

« питань, винесених на розгл€д ради фонду на вимогу учасник≥в фонду, рада зобов'€зана прийн€ти р≥шенн€.

3. ѕротокол зас≥данн€ ради фонду п≥дписуЇтьс€ головою або уповноваженою ним особою з числа член≥в ради фонду, а також секретарем ради фонду ≥ надаЇтьс€ засновникам, адм≥н≥стратору, особам, що зд≥йснюють управл≥нн€ активами, та збер≥гачу пенс≥йного фонду, а також ≥ншим особам, €ких стосуютьс€ р≥шенн€, прийн€т≥ на зас≥данн≥ ради фонду, не п≥зн≥ше н≥ж прот€гом трьох робочих дн≥в п≥сл€ проведенн€ зас≥данн€ ради фонду.

—татт€ 16. «бори засновник≥в пенс≥йного фонду

1. «бори засновник≥в пенс≥йного фонду провод€тьс€ не р≥дше одного разу на р≥к. ƒата, час ≥ м≥сце проведенн€ збор≥в оголошуютьс€ радою фонду шл€хом письмового пов≥домленн€ ус≥х засновник≥в фонду не п≥зн≥ше н≥ж за 20 дн≥в до проведенн€ збор≥в.

ѕор€док формуванн€ пор€дку денного, скликанн€, проведенн€ та компетенц≥€ збор≥в засновник≥в визначаютьс€ статутом пенс≥йного фонду з урахуванн€м вимог цього «акону.

”часники фонду, €к≥ становл€ть не менш н≥ж дес€ть в≥дсотк≥в загальноњ к≥лькост≥ учасник≥в фонду, мають право вимагати скликанн€ позачергових збор≥в засновник≥в та обов'€зкового прийн€тт€ р≥шенн€ з питань, запропонованих ними до розгл€ду на зборах засновник≥в.

2. «бори засновник≥в пенс≥йного фонду вважаютьс€ правомочними, €кщо на них присутн≥ б≥льше половини загальноњ к≥лькост≥ засновник≥в фонду.

” раз≥ коли збори засновник≥в не в≥дбулис€ два рази п≥др€д у зв'€зку з њх неправомочн≥стю через в≥дсутн≥сть достатнього числа представник≥в засновник≥в, р≥шенн€ за пор€дком денним таких збор≥в приймаЇтьс€ нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

ќбов'€зковим питанн€м пор€дку денного збор≥в засновник≥в Ї вибори нових член≥в ради фонду зам≥сть тих, повноваженн€ €ких були припинен≥.

3. ƒо компетенц≥њ збор≥в засновник≥в належать:

а) затвердженн€ статуту пенс≥йного фонду та зм≥н до нього, а також пенс≥йних схем ≥ зм≥н до них;

б) затвердженн€ п≥дсумк≥в роботи пенс≥йного фонду;

в) винесенн€ р≥шень про прит€гненн€ до майновоњ в≥дпов≥дальност≥ член≥в ради пенс≥йного фонду;

г) заслуховуванн€ зв≥ту ради пенс≥йного фонду та винесенн€ р≥шень про переобранн€ член≥в ради пенс≥йного фонду;

д) вир≥шенн€ ≥нших питань, в≥днесених до компетенц≥њ збор≥в засновник≥в статутом пенс≥йного фонду.

4. «бори засновник≥в пенс≥йного фонду можуть проводитись шл€хом опитуванн€, €кщо таке визначено статутом пенс≥йного фонду, у пор€дку, встановленому нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

5. –≥шенн€ збор≥в засновник≥в з питань пор€дку денного довод€тьс€ до в≥дома вс≥х учасник≥в, засновник≥в, роботодавц≥в-платник≥в фонду у пор€дку, встановленому статутом фонду.

6. ќдноос≥бний засновник пенс≥йного фонду приймаЇ р≥шенн€, в≥днесен≥ частиною третьою ц≥Їњ статт≥ до компетенц≥њ збор≥в засновник≥в пенс≥йного фонду, одноос≥бно. ќрган управл≥нн€ одноос≥бного засновника уповноважений приймати так≥ р≥шенн€. ѕор€док прийн€тт€ ним таких р≥шень визначаЇтьс€ законом та статутом одноос≥бного засновника пенс≥йного фонду.

—татт€ 17. Ћ≥кв≥дац≥€ пенс≥йного фонду

1. Ћ≥кв≥дац≥€ пенс≥йного фонду зд≥йснюЇтьс€ на п≥дстав≥ р≥шенн€:

1) засновник≥в пенс≥йного фонду;

2) правонаступник≥в засновник≥в фонду у випадках, передбачених частиною дев'€тою статт≥ 20 цього «акону;

3) суду.

Ћ≥кв≥дац≥€ пенс≥йного фонду може зд≥йснюватись в ≥нших випадках, установлених законом.

–≥шенн€ про л≥кв≥дац≥ю фонду прийн€те в≥дпов≥дно до пункту 1 або 2 ц≥Їњ частини погоджуЇтьс€ з нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

–≥шенн€ про л≥кв≥дац≥ю корпоративного пенс≥йного фонду набираЇ чинност≥ за умови внесенн€ зм≥н до колективного договору, €кщо створенн€ такого фонду було передбачено цим документом.

2. ѕенс≥йний фонд повинен бути л≥кв≥дований у раз≥:

1) настанн€ умов, передбачених частиною дес€тою статт≥ 20 цього «акону;

2) л≥кв≥дац≥њ без правонаступництва вс≥х засновник≥в фонду;

3) припиненн€ участ≥ в пенс≥йному фонд≥ вс≥х його учасник≥в.

3. ” раз≥ прийн€тт€ р≥шенн€ про л≥кв≥дац≥ю пенс≥йного фонду рада фонду до початку процедури л≥кв≥дац≥њ цього пенс≥йного фонду у встановлений нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, терм≥н зобов'€зана пов≥домити про це р≥шенн€ вкладник≥в та учасник≥в фонду, адм≥н≥стратора, ос≥б, що зд≥йснюють управл≥нн€ активами, збер≥гача та нац≥ональну ком≥с≥ю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

Ќа п≥дстав≥ р≥шенн€ про л≥кв≥дац≥ю пенс≥йного фонду рада фонду приймаЇ р≥шенн€ про визначенн€ Їдиного поточного рахунку пенс≥йного фонду та в≥дкритт€ у збер≥гача фонду спец≥ального л≥кв≥дац≥йного депозитного рахунку, на €кий зараховуютьс€ вс≥ грошов≥ кошти з ≥нших рахунк≥в фонду та вс≥ надходженн€ грошових кошт≥в в≥д продажу актив≥в пенс≥йного фонду. ¬с≥ ≥нш≥ рахунки пенс≥йного фонду п≥дл€гають закриттю.

4. ¬итрати на забезпеченн€ д≥€льност≥ л≥кв≥дац≥йноњ ком≥с≥њ пенс≥йного фонду зд≥йснюютьс€ за рахунок грошових кошт≥в його одноос≥бного засновника, а в раз≥, €кщо засновник≥в дек≥лька, - за рахунок њх кошт≥в у пор€дку, визначеному зборами засновник≥в.

5. Ћ≥кв≥дац≥йна ком≥с≥€ розробл€Ї план л≥кв≥дац≥њ та погоджуЇ його з Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

6. ѕор€док утворенн€, склад, повноваженн€ та пор€док функц≥онуванн€ л≥кв≥дац≥йноњ ком≥с≥њ, процедура проведенн€ л≥кв≥дац≥њ кожного окремого пенс≥йного фонду визначаютьс€ нац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

—татт€ 18. ќперац≥њ з пенс≥йними активами при л≥кв≥дац≥њ пенс≥йного фонду

1. ѕрот€гом трьох м≥с€ц≥в з дн€ отриманн€ пов≥домленн€ про л≥кв≥дац≥ю пенс≥йного фонду кожен його учасник повинен над≥слати (надати) до л≥кв≥дац≥йноњ ком≥с≥њ письмову за€ву, в €к≥й зазначити ф≥нансову установу, куди мають бути передан≥ належн≥ йому пенс≥йн≥ кошти, а саме:

≥нший пенс≥йний фонд, з €ким учасником фонду укладено пенс≥йний контракт;

банк, у €кому в≥дкрито пенс≥йний депозитний рахунок;

страхову орган≥зац≥ю, з €кою учасником фонду укладено догов≥р страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ, €кщо учасник фонду дос€гнув пенс≥йного в≥ку, визначеного законом.

–азом з письмовою за€вою учасник фонду зобов'€заний над≥слати (надати) коп≥ю пенс≥йного контракту, укладеного ним з ≥ншим пенс≥йним фондом, договору про в≥дкритт€ пенс≥йного депозитного рахунка в банку або договору страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ з обраною страховою орган≥зац≥Їю. ”часник фонду повинен над≥слати (надати) письмову за€ву у строки, визначен≥ Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

”часник накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€ п≥сл€ отриманн€ пов≥домленн€ про л≥кв≥дац≥ю пенс≥йного фонду - суб'Їкта другого р≥вн€ повинен над≥слати л≥кв≥дац≥йн≥й ком≥с≥њ цього фонду за€ву про перерахуванн€ кошт≥в до Ќакопичувального пенс≥йного фонду або за бажанн€м за€ву ≥з зазначенн€м ≥ншого пенс≥йного фонду - суб'Їкта другого р≥вн€, а також коп≥ю пенс≥йного контракту, укладеного ним ≥з таким фондом, а у випадках, передбачених «аконом ”крањни "ѕро загальнообов'€зкове державне пенс≥йне страхуванн€", за€ву ≥з зазначенн€м страховоњ орган≥зац≥њ, обраноњ таким учасником, ≥ коп≥ю договору страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ дл€ перерахуванн€ кошт≥в, обл≥кованих на його ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку.

2. ” раз≥ укладенн€ пенс≥йного контракту з ≥ншим пенс≥йним фондом, договору про в≥дкритт€ пенс≥йного депозитного рахунка або договору страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ з обраною страховою орган≥зац≥Їю учасник фонду зобов'€заний надати ≥ншому пенс≥йному фонду, банку або страхов≥й орган≥зац≥њ коп≥ю пенс≥йного контракту з пенс≥йним фондом, що л≥кв≥дуЇтьс€. ѕ≥сл€ передач≥ пенс≥йних кошт≥в учасник≥в фонду, що л≥кв≥дуЇтьс€, ≥ншим пенс≥йним фондам або на пенс≥йн≥ депозитн≥ рахунки, або страховим орган≥зац≥€м дл€ укладенн€ договор≥в страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ њх пенс≥йн≥ контракти з цим пенс≥йним фондом вважаютьс€ роз≥рваними.

3. ” раз≥ л≥кв≥дац≥њ пенс≥йного фонду пенс≥йн≥ кошти учасник≥в фонду в≥дпов≥дно до њх письмових за€в перевод€тьс€ до ≥нших пенс≥йних фонд≥в або на пенс≥йн≥ депозитн≥ рахунки, або до страхових орган≥зац≥й в≥дпов≥дно до договору страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ в пор€дку, встановленому Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг. ѕенс≥йн≥ кошти учасника накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€, обл≥кован≥ на його ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку у пенс≥йному фонд≥ - суб'Їкт≥ другого р≥вн€, що л≥кв≥дуЇтьс€, за його бажанн€м перераховуютьс€ до Ќакопичувального пенс≥йного фонду або до ≥ншого пенс≥йного фонду - суб'Їкта другого р≥вн€ у пор€дку, встановленому Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, за погодженн€м з центральним органом виконавчоњ влади у сфер≥ соц≥альноњ пол≥тики ≥ јнтимонопольним ком≥тетом ”крањни.

¬изначенн€ суми пенс≥йних кошт≥в, що належать кожному учаснику фонду, зд≥йснюЇтьс€ у пор€дку, передбаченому статтею 51 цього «акону. ѕ≥сл€ зак≥нченн€ терм≥ну поданн€ за€в учасниками фонду, що л≥кв≥дуЇтьс€, вс≥ грошов≥ кошти з окремого депозитного рахунка перераховуютьс€ на поточний рахунок такого пенс≥йного фонду, п≥сл€ чого окремий депозитний рахунок закриваЇтьс€.

ѕередача пенс≥йних кошт≥в ≥ншим пенс≥йним фондам, Ќакопичувальному пенс≥йному фонду, на пенс≥йн≥ депозитн≥ рахунки та у випадку, передбаченому абзацом четвертим частини першоњ ц≥Їњ статт≥, - страховим орган≥зац≥€м дл€ укладенн€ договору страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ зд≥йснюЇтьс€ лише в грошов≥й форм≥ безгот≥вковим платежем з поточного рахунка пенс≥йного фонду, що л≥кв≥дуЇтьс€.

4. ѕередача пенс≥йних кошт≥в зд≥йснюЇтьс€ лише п≥сл€ затвердженн€ Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, л≥кв≥дац≥йного балансу пенс≥йного фонду ≥ проводитьс€ у строк, передбачений планом л≥кв≥дац≥њ пенс≥йного фонду, погодженим з Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, але не п≥зн≥ш €к прот€гом шести м≥с€ц≥в з дн€ затвердженн€ пром≥жного л≥кв≥дац≥йного балансу пенс≥йного фонду.

” раз≥ коли продаж актив≥в пенс≥йного фонду в ц≥нних паперах прот€гом зазначеного часу може призвести до значного зниженн€ њх вартост≥, нац≥ональна ком≥с≥€, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, маЇ право дозволити передачу в першу чергу пенс≥йних кошт≥в учасник≥в фонду, €к≥ дос€гли пенс≥йного в≥ку, а строк передач≥ пенс≥йних кошт≥в ≥нших учасник≥в фонду продовжити.

–азом з пенс≥йними коштами адм≥н≥стратор передаЇ пенс≥йним фондам, страховим орган≥зац≥€м або до банк≥в на пенс≥йн≥ депозитн≥ рахунки, обран≥ учасниками фонду, зв≥т про операц≥њ, в≥дображен≥ на ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку учасника фонду.

5. ” раз≥ €кщо учасник фонду в установлен≥ строки не подав письмову за€ву та коп≥ю пенс≥йного контракту, укладеного ним з ≥ншим пенс≥йним фондом, або договору про в≥дкритт€ пенс≥йного депозитного рахунка, або договору страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ з обраною страховою орган≥зац≥Їю, зазначен≥ пенс≥йн≥ кошти п≥дл€гають передач≥ до в≥дкритого пенс≥йного фонду, визначеного л≥кв≥дац≥йною ком≥с≥Їю дл€ вс≥х таких учасник≥в фонду, на умовах та в пор€дку, встановлених Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

ѕисьмове пов≥домленн€ про переведенн€ кошт≥в таких учасник≥в до ≥ншого пенс≥йного фонду направл€Їтьс€ кожному учаснику фонду прот€гом одного м≥с€ц€ з дн€ такого переведенн€ та м≥стить ≥нформац≥ю про суму переведених кошт≥в, рекв≥зити пенс≥йного фонду та його адм≥н≥стратора, а також вказ≥вку на необх≥дн≥сть укласти пенс≥йний контракт з пенс≥йним фондом, до €кого переведен≥ кошти.

ѕереведенн€ кошт≥в та передача в≥домостей персон≥ф≥кац≥њ учасник≥в фонду зд≥йснюютьс€ на п≥дстав≥ договору м≥ж адм≥н≥стратором пенс≥йного фонду, з €кого перевод€тьс€ пенс≥йн≥ кошти таких учасник≥в, та пенс≥йним фондом, до €кого перевод€тьс€ так≥ кошти.

” раз≥ €кщо учасник накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€ прот€гом трьох м≥с€ц≥в не подав письмовоњ за€ви ≥ коп≥њ пенс≥йного контракту, укладеного ним з ≥ншим пенс≥йним фондом - суб'Їктом другого р≥вн€, пенс≥йн≥ кошти, що обл≥ковуютьс€ на його ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку, перераховуютьс€ до Ќакопичувального пенс≥йного фонду та обл≥ковуютьс€ на його накопичувальному пенс≥йному рахунку.

—татт€ 19. —касуванн€ реЇстрац≥њ пенс≥йного фонду €к ф≥нансовоњ установи внасл≥док його л≥кв≥дац≥њ

1. —касуванн€ реЇстрац≥њ пенс≥йного фонду €к ф≥нансовоњ установи зд≥йснюЇтьс€ на п≥дстав≥ поданого до Ќац≥ональноњ ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, зв≥ту про проведенн€ л≥кв≥дац≥њ пенс≥йного фонду за умови повного розрахунку з ус≥ма учасниками фонду шл€хом передач≥ вс≥х пенс≥йних кошт≥в учасник≥в фонду в≥дпов≥дно до цього «акону.

2. Ќа вимоги, претенз≥њ учасник≥в фонду не поширюЇтьс€ строк позовноњ давност≥, визначений законом.

—татт€ 20. ќсобливост≥ створенн€ та функц≥онуванн€ корпоративних ≥ профес≥йних пенс≥йних фонд≥в

1. —плата пенс≥йних внеск≥в ф≥зичними особами до корпоративних ≥ профес≥йних пенс≥йних фонд≥в Ї добров≥льною, €кщо ≥нше не передбачено законом.  олективним договором може передбачатис€ створенн€ корпоративного пенс≥йного фонду роботодавцем або в≥драхуванн€ пенс≥йних внеск≥в роботодавц≥в до ≥нших пенс≥йних фонд≥в.

2. ѕраво участ≥ у корпоративному пенс≥йному фонд≥ належить ус≥м прац≥вникам юридичноњ особи, що Ї засновником або роботодавцем - платником такого фонду. –оботодавець не маЇ права будь-€ким чином обмежувати права прац≥вник≥в на участь у корпоративному пенс≥йному фонд≥.

ёридична особа, €ка Ї засновником або роботодавцем - платником корпоративного пенс≥йного фонду, зобов'€зана сплачувати пенс≥йн≥ внески на користь ус≥х своњх прац≥вник≥в, кр≥м тих, €к≥ подали письмов≥ запереченн€ проти цього, працюють сезонно або проход€ть випробуванн€ при прийн€тт≥ на роботу.

3. ќб'Їднанн€ юридичних ос≥б або ф≥зичних ос≥б за родом њх профес≥йноњ д≥€льност≥ не мають права будь-€ким чином обмежувати право ф≥зичних ос≥б на самост≥йну участь у пенс≥йних фондах будь-€кого виду.

4. ѕрац≥вник або член об'Їднанн€ юридичних ос≥б чи ф≥зичних ос≥б за родом њх профес≥йноњ д≥€льност≥ маЇ право в≥дмовитис€ в≥д сплати пенс≥йних внеск≥в до корпоративного або профес≥йного пенс≥йного фонду за власний рахунок, €кщо ≥нше не передбачено законом.

5. јбзац перший частини п'€тоњ статт≥ 20 виключено

–оботодавець маЇ право встановлювати однаковий в≥дсоток в≥драхувань пенс≥йних внеск≥в до пенс≥йного фонду на користь своњх прац≥вник≥в в≥д суми њх зароб≥тноњ плати або застосовувати прогресивну шкалу в≥дсотк≥в в≥драхувань в≥дносно суми зароб≥тноњ плати залежно в≥д в≥ку прац≥вник≥в та (або) в≥д њх стажу роботи на даному п≥дприЇмств≥ ≥з встановленн€м однакового в≥дсотка в≥драхувань пенс≥йних внеск≥в дл€ кожноњ визначеноњ групи прац≥вник≥в.

‘≥зичн≥ особи - учасники будь-€кого пенс≥йного фонду мають право самост≥йно сплачувати додатков≥ внески на свою користь без обмежень.

6. «асновники профес≥йного пенс≥йного фонду мають право сплачувати пенс≥йн≥ внески за власн≥ кошти на користь ус≥х своњх член≥в - ф≥зичних ос≥б. ѕри цьому розм≥р таких в≥драхувань та умови њх формуванн€ ≥ використанн€ встановлюютьс€ в пор€дку, визначеному частиною п'€тою ц≥Їњ статт≥.

7. ”часть або неучасть прац≥вник≥в у сплат≥ пенс≥йних внеск≥в до пенс≥йного фонду не може бути:

умовою зд≥йсненн€ роботодавцем в≥драхуванн€ пенс≥йних внеск≥в на користь цих прац≥вник≥в до пенс≥йного фонду;

п≥дставою дл€ обмеженн€ прав таких прац≥вник≥в у трудових в≥дносинах з роботодавцем.

8. ” раз≥ припиненн€ участ≥ у корпоративному чи профес≥йному пенс≥йному фонд≥ або л≥кв≥дац≥њ такого фонду належн≥ учасников≥ такого фонду пенс≥йн≥ кошти не можуть бути вилучен≥ вкладниками таких фонд≥в.

9. ” раз≥ припиненн€ юридичноњ особи, €ка Ї засновником або роботодавцем - платником корпоративного пенс≥йного фонду, обов'€зки щодо сплати пенс≥йних внеск≥в передаютьс€ њњ правонаступников≥.

«литт€, приЇднанн€ пенс≥йних фонд≥в зд≥йснюЇтьс€ в пор€дку, встановленому Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

10. ёридичн≥ особи, що вход€ть до складу засновник≥в корпоративного або профес≥йного пенс≥йного фонду або Ї роботодавц€ми - платниками корпоративного пенс≥йного фонду, а також юридична особа, що Ї одноос≥бним засновником корпоративного фонду, мають право прийн€ти р≥шенн€ щодо тимчасового припиненн€ сплати пенс≥йних внеск≥в за власн≥ кошти на пер≥од до одного року, пов≥домивши про це Ќац≥ональну ком≥с≥ю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, учасник≥в фонду, адм≥н≥стратора, €кщо такий залучавс€, ос≥б, що зд≥йснюють управл≥нн€ активами, у строк прот€гом семи календарних дн≥в п≥сл€ прийн€тт€ такого р≥шенн€. ”мовою прийн€тт€ такого р≥шенн€ Ї внесенн€ в≥дпов≥дних зм≥н до колективного договору, €кщо у колективному договор≥ передбачено сплату таких пенс≥йних внеск≥в.

” раз≥ коли п≥сл€ зак≥нченн€ строку, визначеного в абзац≥ першому ц≥Їњ частини, зазначен≥ юридичн≥ особи, кр≥м одноос≥бного засновника корпоративного пенс≥йного фонду, не приймають р≥шенн€ про поновленн€ сплати пенс≥йних внеск≥в до пенс≥йного фонду за власн≥ кошти, так≥ юридичн≥ особи виход€ть ≥з складу засновник≥в або припин€ють участь у пенс≥йному фонд≥ з обов'€зковим пов≥домленн€м про це нац≥ональноњ ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг, за умови виконанн€ вимог, передбачених частинами восьмою - дес€тою статт≥ 8 цього «акону.

”часники фонду можуть не припин€ти сплати пенс≥йних внеск≥в на свою користь за власн≥ кошти на пер≥од д≥њ такого р≥шенн€, прийн€того засновником або роботодавцем-платником.

” раз≥ коли п≥сл€ зак≥нченн€ строку, передбаченого в абзац≥ першому ц≥Їњ частини, юридична особа, що Ї одноос≥бним засновником корпоративного пенс≥йного фонду, не приймаЇ р≥шенн€ про поновленн€ сплати пенс≥йних внеск≥в за власн≥ кошти до утвореного ц≥Їю юридичною особою фонду, такий пенс≥йний фонд п≥дл€гаЇ л≥кв≥дац≥њ з дотриманн€м вимог цього «акону.

ƒ≥€ ц≥Їњ частини не поширюЇтьс€ на внески до корпоративних та профес≥йних пенс≥йних фонд≥в, €к≥ сплачуютьс€ роботодавц€ми €к обов'€зков≥ додатков≥ в≥драхуванн€ на користь окремих категор≥й громад€н, визначених законами ”крањни.

11. ” раз≥ створенн€ свого корпоративного пенс≥йного фонду компан≥€ з управл≥нн€ активами або банк≥вська установа маЇ право зд≥йснювати управл≥нн€ активами та адм≥н≥струванн€ такого фонду за умови отриманн€ в≥дпов≥дних л≥ценз≥й у пор€дку, встановленому законодавством.

ѕри цьому витрати, пов'€зан≥ з виконанн€м функц≥й адм≥н≥струванн€ та управл≥нн€ активами такого пенс≥йного фонду, зд≥йснюютьс€ за рахунок такого засновника.

12. Ќац≥ональний банк ”крањни маЇ право самост≥йно зд≥йснювати адм≥н≥струванн€, збер≥ганн€ та управл≥нн€ активами створеного ним корпоративного пенс≥йного фонду на п≥дстав≥ в≥дпов≥дних л≥ценз≥й. ѕри цьому витрати, пов'€зан≥ з виконанн€м таких функц≥й, зд≥йснюютьс€ за рахунок засновника.

ќсобливост≥ зд≥йсненн€ д≥€льност≥ ≥з збер≥ганн€ та управл≥нн€ активами корпоративного пенс≥йного фонду Ќац≥онального банку ”крањни та нагл€ду за ц≥Їю д≥€льн≥стю встановлюютьс€ Ќац≥ональною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку за погодженн€м з Ќац≥ональною ком≥с≥Їю, що зд≥йснюЇ державне регулюванн€ у сфер≥ ринк≥в ф≥нансових послуг.

—татт€ 201. ќсобливост≥ функц≥онуванн€ пенс≥йних фонд≥в - суб'Їкт≥в другого р≥вн€

1. ѕраво на участь у другому р≥вн≥ системи пенс≥йного забезпеченн€ маЇ пенс≥йний фонд, €кий отримав л≥ценз≥ю на наданн€ послуг у накопичувальн≥й систем≥ пенс≥йного страхуванн€, видану ƒержавною ком≥с≥Їю з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни.

2. ѕенс≥йний фонд, що маЇ нам≥р отримати л≥ценз≥ю на наданн€ послуг у накопичувальн≥й систем≥ пенс≥йного страхуванн€, повинен в≥дпов≥дати таким вимогам:

1) досв≥д роботи пенс≥йного фонду на ринку недержавного пенс≥йного забезпеченн€ - не менше трьох рок≥в до дн€ поданн€ за€ви про отриманн€ л≥ценз≥њ на наданн€ послуг у накопичувальн≥й систем≥ пенс≥йного страхуванн€;

2) мати договори про обслуговуванн€ недержавного пенс≥йного фонду, укладен≥ з:

адм≥н≥стратором, €кий в≥дпов≥даЇ вимогам, установленим ƒержавною ком≥с≥Їю з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни, збер≥гачем недержавних пенс≥йних фонд≥в, €кий маЇ розм≥р регул€тивного кап≥талу не менш €к 500 м≥льйон≥в гривень;

компан≥Їю з управл≥нн€ пенс≥йними активами, €ка маЇ власний кап≥тал у розм≥р≥ не менше 25 м≥льйон≥в гривень та досв≥д роботи з управл≥нн€ активами ≥нституц≥йних ≥нвестор≥в не менше п'€ти рок≥в;

3) адм≥н≥стратор такого пенс≥йного фонду веде персон≥ф≥кований обл≥к пенс≥йних кошт≥в на ≥ндив≥дуальних пенс≥йних рахунках учасник≥в фонду ≥з застосуванн€м одиниц≥ пенс≥йних актив≥в та щоденним розрахунком чистоњ вартост≥ одиниц≥ пенс≥йних актив≥в не менш €к прот€гом 12 м≥с€ц≥в до дн€ поданн€ за€ви про отриманн€ л≥ценз≥њ на наданн€ послуг у накопичувальн≥й систем≥ пенс≥йного страхуванн€;

4) показник зм≥ни чистоњ вартост≥ одиниц≥ пенс≥йних актив≥в за останн≥ 12 м≥с€ц≥в - на р≥вн≥ не нижче середньозваженого показника зм≥ни чистоњ вартост≥ одиниц≥ пенс≥йних актив≥в, що визначаЇтьс€ ƒержавною ком≥с≥Їю з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни;

5) пенс≥йн≥ активи прот€гом останн≥х 12 м≥с€ц≥в до дн€ поданн€ за€ви про отриманн€ л≥ценз≥њ на наданн€ послуг у накопичувальн≥й систем≥ пенс≥йного страхуванн€ в≥дпов≥дають вимогам щодо складу актив≥в та обмежень ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥ в≥дпов≥дно до статей 47 ≥ 49 цього «акону.

3. Ћ≥ценз≥€ на наданн€ послуг у накопичувальн≥й систем≥ пенс≥йного страхуванн€ видаЇтьс€ ƒержавною ком≥с≥Їю з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни безстроково.

–≥шенн€ про в≥дмову у видач≥ л≥ценз≥њ на наданн€ послуг у накопичувальн≥й систем≥ пенс≥йного страхуванн€ або њњ анулюванн€ може бути оскаржене в судовому пор€дку.

4. ” раз≥ отриманн€ л≥ценз≥њ на наданн€ послуг у накопичувальн≥й систем≥ пенс≥йного страхуванн€ варт≥сть витрат, пов'€заних ≥з зд≥йсненн€м д≥€льност≥ у накопичувальн≥й систем≥ пенс≥йного страхуванн€, не може перевищувати 3,5 в≥дсотка середньозваженого значенн€ чистоњ вартост≥ пенс≥йних актив≥в накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€ такого фонду.

ѕенс≥йний фонд - суб'Їкт другого р≥вн€ зобов'€заний п≥дтримувати щокварталу показники зм≥ни чистоњ вартост≥ одиниц≥ пенс≥йних актив≥в на р≥вн≥ не нижче 80 в≥дсотк≥в середньозваженого показника зм≥ни чистоњ вартост≥ одиниц≥ пенс≥йних актив≥в, що визначаЇтьс€ ƒержавною ком≥с≥Їю з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни.

јдм≥н≥стратор пенс≥йного фонду - суб'Їкта другого р≥вн€ зобов'€заний кожного робочого дн€ обчислювати чисту варт≥сть пенс≥йних актив≥в, у тому числ≥ чисту варт≥сть пенс≥йних актив≥в накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€, чисту варт≥сть одиниц≥ пенс≥йних актив≥в у пор€дку, встановленому ƒержавною ком≥с≥Їю з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни.

јдм≥н≥стратор пенс≥йного фонду - суб'Їкта другого р≥вн€ зобов'€заний кожного робочого дн€ розм≥щувати на веб-сайт≥ пенс≥йного фонду та/або адм≥н≥стратора такого пенс≥йного фонду ≥нформац≥ю про показник чистоњ вартост≥ одиниц≥ пенс≥йних внеск≥в, розрахований на к≥нець робочого дн€, що передуЇ дню розм≥щенн€ такоњ ≥нформац≥њ, та про ≥нш≥ показники, визначен≥ ƒержавною ком≥с≥Їю з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни.

5.  омпан≥€ з управл≥нн€ активами пенс≥йного фонду - суб'Їкта другого р≥вн€ зобов'€зана подавати кожного робочого дн€ адм≥н≥стратору такого пенс≥йного фонду ≥нформац≥ю про варт≥сть пенс≥йних актив≥в фонду, €к≥ перебувають в њх управл≥нн≥, у розр≥з≥ пенс≥йних актив≥в системи недержавного пенс≥йного забезпеченн€ та пенс≥йних актив≥в накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€ за формою та у пор€дку, що встановлен≥ ƒержавною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку за погодженн€м з ƒержавною ком≥с≥Їю з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни.

6. «бер≥гач пенс≥йного фонду - суб'Їкта другого р≥вн€ перев≥р€Ї правильн≥сть обчисленн€ чистоњ вартост≥ пенс≥йних актив≥в накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€, чистоњ вартост≥ одиниц≥ пенс≥йних актив≥в, зд≥йсненого адм≥н≥стратором пенс≥йного фонду - суб'Їкта другого р≥вн€ та особами, €к≥ зд≥йснюють управл≥нн€ пенс≥йними активами накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€.

7. ” раз≥ невиконанн€ вимог, визначених у частин≥ четверт≥й ц≥Їњ статт≥, у будь-€кому зв≥тному пер≥од≥ адм≥н≥стратор пенс≥йного фонду - суб'Їкта другого р≥вн€ зобов'€заний пов≥домити про це прот€гом трьох робочих дн≥в з дн€ оприлюдненн€ ƒержавною ком≥с≥Їю з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни ≥нформац≥њ про середньозважений показник зм≥ни чистоњ вартост≥ одиниц≥ пенс≥йних актив≥в за останн≥й зв≥тний пер≥од раду такого фонду; ос≥б, €к≥ зд≥йснюють управл≥нн€ пенс≥йними активами накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€; збер≥гача такого фонду.

√олова ради пенс≥йного фонду - суб'Їкта другого р≥вн€ зобов'€заний прот€гом п'€ти робочих дн≥в п≥сл€ надходженн€ в≥д адм≥н≥стратора фонду пов≥домленн€ про порушенн€ вимог, визначених частиною четвертою ц≥Їњ статт≥, скликати зас≥данн€ ради фонду.

–ада пенс≥йного фонду зобов'€зана прот€гом п'€ти робочих дн≥в п≥сл€ прийн€тт€ нею р≥шенн€ вжити заход≥в щодо усуненн€ порушенн€ вимог, визначених частиною четвертою ц≥Їњ статт≥, та пов≥домити про прийн€те нею р≥шенн€ ƒержавну ком≥с≥ю з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни.

8. ” раз≥ €кщо вимоги, визначен≥ у частин≥ четверт≥й ц≥Їњ статт≥, пенс≥йним фондом - суб'Їктом другого р≥вн€ не виконуютьс€ прот€гом останн≥х двох квартал≥в, ƒержавна ком≥с≥€ з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни приймаЇ р≥шенн€ про заборону на укладенн€ нових пенс≥йних контракт≥в цим фондом з учасниками накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€.

9. ” раз≥ €кщо вимоги, визначен≥ у частин≥ четверт≥й ц≥Їњ статт≥, пенс≥йним фондом - суб'Їктом другого р≥вн€ не виконан≥ прот€гом шести м≥с€ц≥в з дн€ прийн€тт€ р≥шенн€ ƒержавною ком≥с≥Їю з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни про заборону на укладенн€ нових пенс≥йних контракт≥в з учасниками накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€, ƒержавна ком≥с≥€ з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни приймаЇ р≥шенн€ про анулюванн€ л≥ценз≥њ на наданн€ послуг у накопичувальн≥й систем≥ пенс≥йного страхуванн€, виданоњ цьому фонду.

јнулюванн€ л≥ценз≥њ на наданн€ послуг у накопичувальн≥й систем≥ пенс≥йного страхуванн€ пенс≥йним фондом - суб'Їктом другого р≥вн€ зд≥йснюЇтьс€ у пор€дку, визначеному ƒержавною ком≥с≥Їю з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни. ƒержавна ком≥с≥€ з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни надсилаЇ не п≥зн≥ш €к прот€гом трьох робочих дн≥в п≥сл€ прийн€тт€ р≥шенн€ про анулюванн€ такоњ л≥ценз≥њ пов≥домленн€ рад≥ пенс≥йного фонду - суб'Їкта другого р≥вн€, щодо €кого анульовано л≥ценз≥ю, адм≥н≥стратору цього фонду, особам, €к≥ зд≥йснюють управл≥нн€ активами накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€ такого фонду, збер≥гачу цього фонду, –ад≥ Ќакопичувального пенс≥йного фонду та ѕенс≥йному фонду ”крањни.

10. ѕенс≥йний фонд - суб'Їкт другого р≥вн€ у раз≥ анулюванн€ виданоњ йому л≥ценз≥њ на наданн€ послуг у систем≥ накопичувального пенс≥йного забезпеченн€:

1) ≥нформуЇ учасник≥в накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€ про прийн€те ƒержавною ком≥с≥Їю з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни р≥шенн€ у пор€дку, визначеному зазначеною ком≥с≥Їю;

2) забезпечуЇ передачу пенс≥йних кошт≥в, що належать учасникам накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€ цього фонду, та ≥нформац≥њ з персон≥ф≥кованого обл≥ку фонду щодо них до Ќакопичувального пенс≥йного фонду або за вибором учасник≥в накопичувальноњ системи пенс≥йного страхуванн€ - до ≥ншого пенс≥йного фонду - суб'Їкта другого р≥вн€ у пор€дку, встановленому ƒержавною ком≥с≥Їю з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни за погодженн€м ≥з центральним органом виконавчоњ влади у сфер≥ соц≥альноњ пол≥тики ≥ јнтимонопольним ком≥тетом ”крањни;

3) маЇ право не ран≥ше н≥ж через три роки з дн€ винесенн€ р≥шенн€ про анулюванн€ такоњ л≥ценз≥њ ƒержавною ком≥с≥Їю з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни на повторне зверненн€ щодо видач≥ л≥ценз≥њ на наданн€ ф≥нансових послуг у накопичувальн≥й систем≥ пенс≥йного страхуванн€.

11. ѕерел≥к пенс≥йних фонд≥в, €ким видана л≥ценз≥€ на наданн€ послуг у накопичувальн≥й систем≥ пенс≥йного страхуванн€, п≥дл€гаЇ опубл≥куванню в пор€дку, встановленому ƒержавною ком≥с≥Їю з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни.

 

¬≥ртуальна консультац≥€
 ¬аше ≥м'€


¬аш Email


¬аше питанн€

 
ƒокумент:   Ќадрукувати    ¬гору   

©  ≥нто. ≤нвестиц≥њ ≥ ц≥нн≥ папери в ”крањн≥
ѕов≥домленн€ ≥ застереженн€
”крањна,  ињв - 04070,
вул. —агайдачного, 25-Ѕ, 3 поверх
“ел.: (044) 246-7350, 246-7434
‘акс: (044) 235-5875

© –озроблено NewAgeLab, 2003.
ЌовиниЌакопичувальне пенс≥йне забезпеченн€ёридичним особамѕриватним особам—оц≥альний стандартЌѕ‘ у «ћ≤ онтакти¬аше ставленн€ до Ќѕ‘ (анкета)¬≥ртуальна консультац≥€Ѕанери на головн≥й