www.kinto.com
”крањнська –усский ћапа сайту   

ƒодаткова пенс≥€ дл€ член≥в ¬ашоњ родини

    
контактн≥ телефони
044 246-7350
044 246-7434  ѕ≥дписка на новини:√≥дна пенс≥€ - п≥клуючись про родину

¬ас непокоњть життЇвий р≥вень ¬аших близьких (подружж€, батьк≥в, д≥тей) у похилому в≥ц≥? ¬и можете потурбуватис€ про це вже зараз, розпочавши робити внески на користь своњх близьких до Ќѕ‘.

¬и маЇте можлив≥сть не лише оптим≥зувати власне оподаткуванн€, але й зробити це, п≥клуючись про своњх близьких, адже пенс≥йн≥ внески, зроблен≥ на користь родич≥в першого ступен€ спор≥дненост≥ (батьки, дружина/чолов≥к, д≥ти) не оподатковуютьс€ податком з доход≥в ф≥зичних ос≥б (шл€хом в≥днесенн€ пенс≥йних внеск≥в до податковоњ знижки) у межах 50% суми податковоњ соц≥альноњ п≥льги.

якщо ¬и вир≥шили укласти пенс≥йний контракт на користь одного з ¬аших близьких, посл≥довн≥сть крок≥в наступна:

¬и звертаЇтесь до в≥дд≥лу пенс≥йних фонд≥в  компан≥њ " ≤Ќ“ќ" або до  компан≥њ-јдм≥н≥стратора  та надаЇте:

 • засв≥дчен≥ ¬ашим п≥дписом коп≥њ ¬ашого особистого паспорта та дов≥дки про присвоЇнн€ ≥дентиф≥кац≥йного номера, а також (за на€вност≥) коп≥ю —в≥доцтва про загальнообов'€зкове державне соц≥альне страхуванн€;
 • засв≥дчен≥ п≥дписом особи, на користь €коњ ¬и будете зд≥йснювати внески, коп≥њ њњ паспорта та дов≥дки про присвоЇнн€ ≥дентиф≥кац≥йного коду , а також (за на€вност≥) коп≥ю њњ —в≥доцтва про соц≥альне страхуванн€;
 • документ, що п≥дтверджуЇ спор≥дненн€  (св≥доцтво про народженн€, про одруженн€ та ≥н.) 

Ќа основ≥ цих документ≥в јдм≥н≥стратор, або його уповноважений представник, готуЇ та надаЇ ¬ам  на п≥дпис 3 (три) прим≥рники ѕенс≥йного контракту, јнкету ¬кладника .

ќсоба, на користь €коњ ¬и плануЇте зд≥йснювати пенс≥йн≥ внески, також п≥дписуЇ т≥ ж сам≥ 3 (три) прим≥рники ѕенс≥йного контракту та јнкету ”часника .

јдм≥н≥стратор в≥дкриваЇ особ≥, на користь €коњ ¬и плануЇте зд≥йснювати пенс≥йн≥ внески, пенс≥йний рахунок та пов≥домл€Ї ¬ам рекв≥зити дл€ перерахуванн€ внеск≥в шл€хом наданн€ ѕам'€тки, у €к≥й також зазначаЇтьс€ повн≥стю вс€ персональна ≥нформац≥€ щодо пенс≥йного рахунку вищевказаноњ особи.  р≥м того ¬и отримуЇте:

 • один прим≥рник ѕенс≥йного контракту (п≥дписаного ¬ами, особою на користь €коњ ¬и будете зд≥йснювати пенс≥йн≥ внески та уповноваженим представником јдм≥н≥стратора);
 • вит€г з основних положень —татуту ‘онду;
 • обрану ¬ами пенс≥йну схему.

ќсоба, на користь €коњ ¬и будете зд≥йснювати пенс≥йн≥ внески отримуЇ:

 • один прим≥рник ѕенс≥йного контракту (п≥дписаного ус≥ма вищезазначеними);
 • вит€г з основних положень —татуту ‘онду;
 • обрану ¬ами пенс≥йну схему.

¬и сплачуЇте пенс≥йн≥ внески у нац≥ональн≥й валют≥ шл€хом перерахуванн€ кошт≥в на банк≥вськ≥й рахунок ‘онду:

 • через банк≥вську установу;
 • через моб≥льний додаток ћонобанку;
 • поштовим переказом;
 • через бухгалтер≥ю за м≥сцем ¬ашоњ основноњ роботи.

«авд€ки партнерським угодам можна робити внески через Portmone, IPay, ј“ "ѕ≤–≈”— ЅјЌ  ћ Ѕ" та ћонобанк без ком≥с≥њ.

¬≥ртуальна консультац≥€
 ¬аше ≥м'€


¬аш Email


¬аше питанн€

 
ƒокумент:   Ќадрукувати    ¬гору   

©  ≥нто. ≤нвестиц≥њ ≥ ц≥нн≥ папери в ”крањн≥
ѕов≥домленн€ ≥ застереженн€
”крањна,  ињв - 04070,
вул. —агайдачного, 25-Ѕ, 3 поверх
“ел.: (044) 246-7350, 246-7434
‘акс: (044) 235-5875

© –озроблено NewAgeLab, 2003.
ЌовиниЌакопичувальне пенс≥йне забезпеченн€ёридичним особамѕриватним особам—оц≥альний стандартЌѕ‘ у «ћ≤ онтакти¬аше ставленн€ до Ќѕ‘ (анкета)¬≥ртуальна консультац≥€Ѕанери на головн≥й