www.kinto.com
”крањнська –усский ћапа сайту   

ѕрава учасника

    
контактн≥ телефони
044 246-7350
044 246-7434  ѕ≥дписка на новини:
ѕ–ј¬ј ”„ј—Ќ» ≤¬ ¬≤ƒ –»“ќ√ќ ѕ≈Ќ—≤…Ќќ√ќ ‘ќЌƒ” Ђ—ќ÷≤јЋ№Ќ»… —“јЌƒј–“ї
(ос≥б, на користь €ких зд≥йснюютьс€ внески)

Ќапр€м

Ќорма

ƒжерело

”часник маЇ право:

1. «агальн≥ положенн€

бути одночасно учасником ≥нших недержавних пенс≥йних фонд≥в;

«” Ђѕро Ќѕ«ї1, ст. 7, п. 1, абз. 2; —татут 2, п. 23.1, ч.1

залишатис€ учасником ‘онду у раз≥ припиненн€ зд≥йсненн€ пенс≥йних внеск≥в на його користь;

«” Ђѕро Ќѕ«ї, ст. 7, п. 2, абз. 4, —татут, п. 23.1, ч. 2 ѕ—3, п. 5.2.2

розпор€джатис€ накопиченими пенс≥йними коштами в сум≥ розм≥ру пенс≥йних внеск≥в, сплачених на його користь, та розпод≥леного прибутку (збитку), €кий обл≥ковуЇтьс€ на ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку, на умовах, визначених «аконом ”крањни Уѕро недержавне пенс≥йне забезпеченн€Ф;

«” Ђѕро Ќѕ«ї, ст. 7, п. 3, абз. 1, —татут, п. 23.1, ч. 3

2. ќтриманн€ ≥нформац≥њ

один раз на р≥к отримати безоплатно ≥нформац≥ю про суму належних йому накопичених пенс≥йних кошт≥в, €к≥ обл≥ковуютьс€ на його ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку;

—татут, п. 23.1, ч. 4, «” Ђѕро Ќѕ«ї, ст. 52, п. 7,

отримати дов≥дку про суму, обл≥ковану на його ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку на день настанн€ визначеного ним пенс≥йного в≥ку Ц дл€ подач≥ страхов≥й орган≥зац≥њ при укладенн≥ договору страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ;

—татут, п. 23.1, ч. 4

отримати ≥нформац≥ю про р≥шенн€ збор≥в засновник≥в з питань пор€дку денного;

—татут, п. 23.1, ч. 4 «” Ђѕро Ќѕ«ї, ст. 16, п. 5

при отриманн≥ пенс≥й на визначений строк з ‘онду - отримувати безоплатно на початку кожного ф≥нансового року ≥нформац≥ю про:

а) суму пенс≥йних кошт≥в на ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку отримувача пенс≥њ станом на початок зв≥тного ф≥нансового року, сплачен≥ прот€гом цього року пенс≥йн≥ внески та розпод≥лений ≥нвестиц≥йний прибуток (збиток);

б) обс€г зд≥йснених пенс≥йних виплат за рахунок пенс≥йних кошт≥в на ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку;

в) суму вартост≥ послуг, сплачену прот€гом попереднього (зв≥тного) ф≥нансового року.

«” Ђѕро Ќѕ«ї, ст. 64, п. 2 абз.1;

—татут, п. 23.1, ч. 7

ѕ—, п.п. 5.2.4.

у будь-€кий час отримувати за письмовим запитом та за плату, встановлену адм≥н≥стратором ‘онду в≥дпов≥дно до нормативних акт≥в ƒержф≥нпослуг, ≥нформац≥ю про суму належних учаснику накопичених пенс≥йних кошт≥в, €к≥ обл≥ковуютьс€ на його ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку;

—татут, п. 23.1,ч. 8 ѕ—, п. п. 5.2.4. абз. 2

отримувач пенс≥њ на визначений строк маЇ право вимагати наданн€ зазначеноњ ≥нформац≥њ станом на будь-€ку дату. ” цьому раз≥ така ≥нформац≥€ надаЇтьс€ за рахунок отримувача пенс≥њ, кр≥м випадк≥в, коли ц€ ≥нформац≥€ необх≥дна дл€ укладенн€ договору страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ або договору про виплату пенс≥њ на визначений строк. ћаксимальний розм≥р плати за наданн€ ≥нформац≥њ на письмову вимогу отримувача пенс≥њ встановлюЇтьс€ ƒержф≥нпослуг.

«” Ђѕро Ќѕ«ї, ст. 64, п. 2, абз. 2

ѕ—, п.п. 5.2.4, абз. 2

у раз≥ смерт≥ отримувача пенс≥њ особ≥, €ка маЇ право на отриманн€ належноњ њй суми пенс≥йних кошт≥в, така ≥нформац≥€ надаЇтьс€ безоплатно станом на день смерт≥ отримувача пенс≥њ.

«” Ђѕро Ќѕ«ї, ст. 64, п. 2, абз. 2 ѕ—, п.п. 5.2.4, абз. 3

3. ¬плив на органи управл≥нн€

ѕовноваженн€ члена ради фонду припин€ютьс€ у раз≥:

поданн€ письмовоњ вимоги учасниками фонду, €к≥ становл€ть не менш н≥ж 25 в≥дсотк≥в в≥д загальноњ к≥лькост≥ учасник≥в фонду, про в≥дкликанн€ або переобранн€ члена ради фонду;

«” Ђѕро Ќѕ«ї, ст. 13, п. 5, абз.10

√олова ради фонду зобов'€заний скликати зас≥данн€ ради фонду прот€гом п'€ти робочих дн≥в у раз≥:

отриманн€ письмовоњ вимоги в≥д учасник≥в фонду, €к≥ становл€ть не менш н≥ж 10% загальноњ к≥лькост≥ учасник≥в фонду, про проведенн€ зас≥данн€ ради фонду;

(« питань, винесених на розгл€д ради фонду на вимогу учасник≥в фонду, рада зобов'€зана прийн€ти р≥шенн€.)

«” Ђѕро Ќѕ«ї, ст. 15, п. 1, п.п. 5

”часники фонду, €к≥ становл€ть не менш н≥ж 10 % загальноњ к≥лькост≥ учасник≥в фонду, мають право вимагати скликанн€ позачергових збор≥в засновник≥в та обов'€зкового прийн€тт€ р≥шенн€ з питань, запропонованих ними до розгл€ду на зборах засновник≥в.

«” Ђѕро Ќѕ«ї, ст. 16, п. 1, абз.3

–≥шенн€ збор≥в засновник≥в з питань пор€дку денного довод€тьс€ до в≥дома вс≥х учасник≥в, засновник≥в, роботодавц≥в-платник≥в фонду у пор€дку, встановленому статутом фонду.

«” Ђѕро Ќѕ«ї, ст. 16, п.5

4. ѕенс≥йний в≥к

- учасник маЇ право зм≥нити визначений ним пенс≥йний в≥к шл€хом поданн€ про це за€ви адм≥н≥стратору не п≥зн≥ше н≥ж за 15 робочих дн≥в до настанн€ визначеного ним пенс≥йного в≥ку;

- може бути меншим в≥д пенс≥йного в≥ку, €кий надаЇ право на пенс≥ю за загальнообов'€зковим державним пенс≥йним страхуванн€м, але не б≥льше н≥ж на 10 рок≥в.
- може бути б≥льшим в≥д пенс≥йного в≥ку, €кий надаЇ право на пенс≥ю за загальнообов'€зковим державним пенс≥йним страхуванн€м.

«” Ђѕро Ќѕ«ї, ст. 61, п. 2, абз. 2,3

ѕ—, п. 4.1, п.п. 4.1.4

5. ѕенс≥йн≥ виплати

ѕраво на пенс≥йн≥ виплати виникаЇ у раз≥:

- дос€гненн€ учасником фонду пенс≥йного в≥ку, визначеного в≥дпов≥дно до цього «акону;

- визнанн€ учасника фонду ≥нвал≥дом;

- медично п≥дтвердженого критичного стану здоров'€ (онкозахворюванн€, ≥нсульт тощо) учасника фонду;

- вињзд≥ учасника фонду на пост≥йне проживанн€ за меж≥ ”крањни;

«” Ђѕро Ќѕ«ї, ст. 61, п. 1

ѕ—, п.п. 4.1.2

”часник може зм≥нити пер≥одичн≥сть та форму зд≥йсненн€ пенс≥йних виплат, але не част≥ше, н≥ж один раз на р≥к.

ѕ—, п.п. 4.3.4

ѕрот€гом пер≥оду виплати на визначений строк в будь-€кий час учасник маЇ право:

перейти до ≥ншого пенс≥йного фонду з метою подальшого отриманн€ пенс≥њ обраного виду. ѕри цьому пенс≥йний фонд, до €кого перейшов ”часник, продовжуЇ виплату такоњ пенс≥њ прот€гом строку, що залишивс€;

укласти ≥з страховою орган≥зац≥Їю догов≥р страхуванн€ дов≥чноњ пенс≥њ з оплатою такого договору за рахунок пенс≥йних кошт≥в, €к≥ обл≥ковуютьс€ на його ≥ндив≥дуальному пенс≥йному рахунку в пенс≥йному фонд≥.

«” Ђѕро Ќѕ«ї, ст. 63, п. 2

ѕ—, п.п.5.2.3. ч. 1, 2

ѕраво на одноразову виплату виникаЇ в раз≥:

- критичного стану здоров'€ (онкозахворюванн€, ≥нсульт, тощо, або настанн€ ≥нвал≥дност≥) п≥дтвердженого в≥дпов≥дним документом органу медико-соц≥альноњ експертизи зг≥дно ≥з законодавством;

- €кщо сума належних учаснику фонду пенс≥йних кошт≥в на дату настанн€ пенс≥йного в≥ку не дос€гаЇ суми, достатньоњ дл€ забезпеченн€ прот€гом 10 рок≥в щом≥с€чноњ виплати у розм≥р≥ 50% оф≥ц≥йно затвердженого прожиткового м≥н≥муму, визначеного законом дл€ непрацездатних громад€н;

- вињзду на пост≥йне проживанн€ за меж≥ ”крањни, п≥дтвердженого документом в≥дпов≥дно до чинного законодавства.

ѕенс≥йна виплата незалежно в≥д суми обл≥кованих на пенс≥йному рахунку учасника кошт≥в зд≥йснюЇтьс€ одноразово спадкоЇмц€м учасника фонду у випадках, передбачених законодавством.

«” Ђѕро Ќѕ«ї, ст. 65, п.1, 2

ѕ—, п.п.4.4.1.

6. ѕрава подружж€ на пенс≥йн≥ кошти

ѕенс≥йн≥ кошти, накопичен≥ за час перебуванн€ у шлюб≥ одним з подружж€ у пенс≥йному фонд≥, страхов≥й орган≥зац≥њ чи на пенс≥йному депозитному рахунку, Ї сп≥льним майном подружж€, €кщо ≥нше не передбачено шлюбним контрактом. ” раз≥ розпод≥лу пенс≥йних кошт≥в у зв'€зку з роз≥рванн€м шлюбу кожна ≥з стор≥н визначаЇ в≥дпов≥дно пенс≥йний фонд, страхову орган≥зац≥ю чи банк≥вську установу.

«” Ђѕро Ќѕ«ї, ст. 66, п. 1.

ѕ—, п. 6.1

7. ”часник маЇ право оскаржити:

д≥њ ¬кладника, €кий робить пенс≥йн≥ внески на користь ”часника;

д≥њ ‘онду, повТ€зан≥ з наданн€м недержавного пенс≥йного забезпеченн€;

д≥њ јдм≥н≥стратора у раз≥ в≥дмови або затримки пенс≥йних виплат до ƒержф≥нпослуг або до суду. ѕорушенн€ строк≥в зд≥йсненн€ пенс≥йних виплат Ї п≥дставою дл€ застосуванн€ санкц≥й, встановлених законом.

ѕорушенн€ встановленого пор€дку зд≥йсненн€ виплати пенс≥њ на визначений строк не може бути п≥дставою дл€ будь-€кого обмеженн€ права ”часника на належн≥ йому пенс≥йн≥ кошти та пенс≥йн≥ виплати.

«” Ђѕро Ќѕ«ї, ст. 61, п. 5

ѕ—, п.п. 5.2.5, абз. 2

8. ќтриманн€ пен≥

” раз≥ несвоЇчасного перерахуванн€ пенс≥йних кошт≥в учасника фонду до ≥нших установ Ќѕ« або у раз≥ порушенн€ строку пенс≥йних виплат, адм≥н≥стратор за власний рахунок сплачуЇ учаснику фонду пеню в розм≥р≥ подв≥йноњ обл≥ковоњ ставки Ќац≥онального банку ”крањни в розрахунку на 1 день в≥д суми, що п≥дл€гаЇ перерахуванню за кожен день простроченн€ платежу, у пор€дку, визначеному ƒержавною ком≥с≥Їю з регулюванн€ ринк≥в ф≥нансових послуг ”крањни.

«” Ђѕро Ќѕ«ї, ст. 58, ч. 4; ст. 63, ч. 3, абз. 3; ст. 65, ч.4

9. Ћ≥кв≥дац≥€ фонду

Ќа вимоги, претенз≥њ учасник≥в фонду не поширюЇтьс€ строк позовноњ давност≥, визначений законом.

«” Ђѕро Ќѕ«ї, ст. 19, ч.2

1. «акон ”крањни N 1057-IV в≥д 9 липн€ 2003 року Ђѕро недержавне пенс≥йне забезпеченн€ї.
2. —татут неп≥дприЇмницького товариства Ђ¬≥дкритий пенс≥йний фонд Ђ—оц≥альний стандартї.
3. ѕенс≥йн≥ схеми неп≥дприЇмницького товариства Ђ¬≥дкритий пенс≥йний фонд Ђ—оц≥альний стандартї.

¬≥ртуальна консультац≥€
 ¬аше ≥м'€


¬аш Email


¬аше питанн€

 
ƒокумент:   Ќадрукувати    ¬гору   

©  ≥нто. ≤нвестиц≥њ ≥ ц≥нн≥ папери в ”крањн≥
ѕов≥домленн€ ≥ застереженн€
”крањна,  ињв - 04070,
вул. —агайдачного, 25-Ѕ, 3 поверх
“ел.: (044) 246-7350, 246-7434
‘акс: (044) 235-5875

© –озроблено NewAgeLab, 2003.
ЌовиниЌакопичувальне пенс≥йне забезпеченн€ёридичним особамѕриватним особам—оц≥альний стандартЌѕ‘ у «ћ≤ онтакти¬аше ставленн€ до Ќѕ‘ (анкета)¬≥ртуальна консультац≥€Ѕанери на головн≥й