www.kinto.com
”крањнська –усский ћапа сайту   

≤нформац≥€ дл€ учасника

    
контактн≥ телефони
044 246-7350
044 246-7434  ѕ≥дписка на новини:
Ўановний учаснику ¬ѕ‘ Ђ—оц≥альний стандартї!

¬и отримали виписку з ¬ашого ≥ндив≥дуального пенс≥йного рахунку за пер≥од з 1 с≥чн€ по 31 грудн€ 2016 року. яким був загальний результат д≥€льност≥ ‘онду у 2016 роц≥ та що на нього вплинуло?

« початку року фондовий ринок ”крањни показував неоднор≥дну динам≥ку, з корекц≥€ми та зростанн€м. «а перший квартал ≥ндекс ”крањнськоњ б≥рж≥, на €к≥й в≥дбуваЇтьс€ об≥г акц≥й, що перебувають в портфел≥ ‘онду, впав на 20,29%, за другий квартал зр≥с на 23,4%, у третьому квартал≥ додав ще 20,1%. ” п≥дсумку в 2016 роц≥ в≥дбулос€ зростанн€ украњнського фондового ринку на 16,04%. јле прот€гом року, за ≥н≥ц≥ативою Ќац≥ональноњ ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку, продовжувавс€ процес виводу акц≥й з л≥стингу, оск≥льки ран≥ше було п≥двищено показники, €ким мають в≥дпов≥дати ем≥тенти, щоб њхн≥ ц≥нн≥ папери знаходились в л≥стингу фондових б≥рж. ѕроте недержавн≥ пенс≥йн≥ фонди можуть ≥нвестувати т≥льки в акц≥њ, що пройшли процедуру л≥стингу. “ому фонди, вимушено вивод€чи так≥ акц≥њ з≥ своњх портфел≥в, ф≥ксували збитки. ј в цей час акц≥њ таких ем≥тент≥в, €к Ђ–айффайзен банк јвальї та Ђ÷ентренергої, €к≥ були виведен≥ з л≥стингу, показали найб≥льше зростанн€ прот€гом року.

Ќезважаючи на так≥ неспри€тлив≥ обставини, доходн≥сть ¬≥дкритого пенс≥йного фонду Ђ—оц≥альний —тандартї за зв≥тний пер≥од склала 13,36%. ” той же час композиц≥йний ≥ндекс (пенс≥йний) зр≥с на 15,23%. ¬насл≥док цього в≥дбулось зростанн€ вартост≥ одиниц≥ пенс≥йних актив≥в прот€гом зв≥тного пер≥оду з 2,56 до 2,90 грн. јле головним Ї те, що в 2016 роц≥ активи учасник≥в ‘онду вдалос€ захистити в≥д ≥нфл€ц≥њ, €ка склала 12,4% за даними ƒержавноњ служби статистики ”крањни.

—ередньор≥чна доходн≥сть ‘онду з моменту початку роботи (2005 Ц 2016 р.р.) на к≥нець зв≥тного року склала 9,58%, зр≥сши на 35 базисних пункт≥в проти попереднього року.

” 2016 роц≥ ‘онд отримав ≥нвестиц≥йний прибуток у розм≥р≥ 4 980 880,21 гривень. јкц≥њ в портфел≥ ‘онду зробили найменший внесок в цей результат. јдже, €кщо на початок року частка акц≥й в портфел≥ ¬ѕ‘ Ђ—оц≥альний стандартї складала 14,08%, то на к≥нець року вона знизилась до 5,21% у звТ€зку з виведенн€м акц≥й з л≥стингу б≥рж, що призвело до продажу таких акц≥й, що знаходились в портфел≥ ‘онду. ќсновний внесок у доходн≥сть ‘онду забезпечили в≥дсотков≥ надходженн€ в≥д боргових ≥нструмент≥в. «а зв≥тний пер≥од до ‘онду над≥йшло платеж≥в за обл≥гац≥€ми загальним обс€гом 4 964 270,10 грн, в≥дсотк≥в за депозитами Ц 1 153 792,44 грн та див≥денд≥в за акц≥€ми у сум≥ 15 150,00 грн.

ƒоходн≥сть по кварталах зв≥тного пер≥оду вигл€дала наступним чином:

1 квартал +2,73%
2 квартал +3,39%
3 квартал +3,67%
4 квартал +2,96%

 еруючий активами ¬ѕ‘ "—оц≥альний стандарт" у квартальних зв≥тах, €к≥ розм≥щуютьс€ на сайт≥ www.kinto.com (меню ѕенс≥йн≥ фонди/«в≥т керуючого), розТ€снюЇ причини вимушеного виведенн€ акц≥й украњнських ем≥тент≥в з портфел€ ‘онду, детально зупин€Їтьс€ на операц≥€х з активами ‘онду та в≥дпов≥дних зм≥нах у структур≥ та склад≥ актив≥в ‘онду.

Ќа 31 грудн€ 2016 року чиста варт≥сть актив≥в ¬ѕ‘ Ђ—оц≥альний стандартї склала 31 381 067,99 грн, зб≥льшившись за р≥к на 3 774 779,09 грн, або на 13,67%.

«а час д≥€льност≥ ‘онду його учасниками стали понад 4,4 тис. ос≥б, а сума внеск≥в на њх рахунки перевищила 22,7 млн грн. ѕереведенн€ з ≥нших недержавних пенс≥йних фонд≥в до ¬ѕ‘ Ђ—оц≥альний стандартї з початку д≥€льност≥ склали 5,3 млн грн, переведено до ≥нших Ќѕ‘ 1,1 млн грн. ѕри цьому ‘онд з початку д≥€льност≥ виплатив пенс≥й на загальну суму 8,1 млн грн.  ≥льк≥сть вкладник≥в-ф≥зичних ос≥б, €к≥ створюють соб≥ або своњм р≥дним додаткову пенс≥ю, склала майже 2,2 тис. ос≥б.

¬ѕ‘ Ђ—оц≥альний стандартї - один з найдосв≥дчен≥ших недержавних пенс≥йних фонд≥в ”крањни. “ретього серпн€ 2016 року ‘онду виповнилос€ 12 рок≥в!

Ќа ринку недержавного пенс≥йного забезпеченн€ ¬ѕ‘ Ђ—оц≥альний стандартї входить до “ќ–-15 за р≥зними показниками д≥€льност≥ на 30.09.2016 року: пос≥даЇ шосте м≥сце за к≥льк≥стю вкладник≥в-ф≥зичних ос≥б та за к≥льк≥стю вкладник≥в-юридичних ос≥б, восьме - за доходн≥стю серед найб≥льших Ќѕ‘ (“ќ–-15 за варт≥стю актив≥в), одинадц€те - за чистою варт≥стю актив≥в, тринадц€те - за сумою надходжень за зв≥тний р≥к.

Ќа 31.12.2016 року частка актив≥в ‘онду, €ка належить учасникам до 50-ти рок≥в, складаЇ 71%, а к≥льк≥сть таких учасник≥в у загальн≥й к≥лькост≥ учасник≥в ‘онду Ц 73%.

÷ього року зб≥льшилис€ надходженн€ €к в≥д юридичних ос≥б, так ≥ в≥д ф≥зичних ос≥б за рахунок поновленн€ перерахувань в≥д тих, хто через ф≥нансов≥ складнощ≥ на де€кий час припин€в робити внески до ‘онду.

—воњм вкладникам ми д€куЇмо за дов≥ру до ¬ѕ‘ Ђ—оц≥альний стандартї. Ќав≥ть у складних умовах сьогоденн€ вкладники-юридичн≥ особи, €к≥ робл€ть внески до ‘онду, п≥двищують мотивац≥ю персоналу та його ло€льн≥сть, а вкладники-ф≥зичн≥ особи створюють фундамент свого майбутнього та майбутнього своњх близьких.

ћи вважаЇмо важливим всеб≥чно та повно ≥нформувати своњх вкладник≥в та учасник≥в про основн≥ результати д≥€льност≥ ‘онду. —користайтес€ вс≥ма можливост€ми отриманн€ актуальноњ ≥нформац≥њ, а саме:

  • ≥нформац≥€ про результати д≥€льност≥ ‘онду, що оновлюЇтьс€ кожного робочого дн€, - сайт  ”ј У ≤Ќ“ќФ http://www.kinto.com/pf/social/performance.html ;
  • повний портфель ‘онду, що оновлюЇтьс€ 1-го числа кожного м≥с€ц€. ќтримати доступ можна, зареЇструвавшись на сайт≥  ”ј У ≤Ќ“ќФ www.kinto.com/pf/social/portfolionew.html;
  • важлива та корисна ≥нформац≥€ про ¬ѕ‘ У—оц≥альний стандартФ та недержавне пенс≥йне забезпеченн€:

сайт  ”ј У ≤Ќ“ќФ www.pf.kinto.com;

сайт јдм≥н≥стратора пенс≥йного фонду www.acpo.com.ua

ЌагадуЇмо, що учасники ‘онду можуть отримати доступ до власного ≥ндив≥дуального пенс≥йного рахунку (≤ѕ–) та в≥дсл≥дковувати стан свого рахунку в он-лайн режим≥ на сайт≥ www.acpo.com.ua (меню  аб≥нет  ористувача/¬ласний рахунок).

¬кладники ‘онду можуть робити внески в режим≥ он-лайн через сайт www.acpo.com.ua (меню  аб≥нет  ористувача/¬нески ќн-Ћайн).

Ўановний учаснику! Ѕудемо вд€чн≥, €кщо ¬и над≥шлете актуальну адресу ¬ашоњ електронноњ пошти та контактний телефон на адресу [email protected]

ўиро д€куЇмо за розум≥нн€ та в≥ру в майбутнЇ. —под≥ваЇмось ≥ надал≥ бачити ¬ас серед вкладник≥в та учасник≥в ¬ѕ‘ Ђ—оц≥альний стандартї. ѕамТ€таЇмо разом, що майбутнЇ н≥коли просто так не трапл€Їтьс€. ¬оно створюЇтьс€!

« найкращими побажанн€ми,
–ада ¬ѕ‘ Ђ—оц≥альний стандартї

¬≥ртуальна консультац≥€
 ¬аше ≥м'€


¬аш Email


¬аше питанн€

 
ƒокумент:   Ќадрукувати    ¬гору   

©  ≥нто. ≤нвестиц≥њ ≥ ц≥нн≥ папери в ”крањн≥
ѕов≥домленн€ ≥ застереженн€
”крањна,  ињв - 04070,
вул. —агайдачного, 25-Ѕ, 3 поверх
“ел.: (044) 246-7350, 246-7434
‘акс: (044) 235-5875

© –озроблено NewAgeLab, 2003.
ЌовиниЌакопичувальне пенс≥йне забезпеченн€ёридичним особамѕриватним особам—оц≥альний стандартЌѕ‘ у «ћ≤ онтакти¬аше ставленн€ до Ќѕ‘ (анкета)¬≥ртуальна консультац≥€Ѕанери на головн≥й

Rambler's Top100