www.kinto.com
”крањнська –усский ћапа сайту   

як стати вкладником

    
контактн≥ телефони
044 246-7350
044 246-7434  ѕ≥дписка на новини:ƒл€ тих, хто прийн€в р≥шенн€ cтати вкладником ¬ѕ‘ "—оц≥альний стандарт"

ѕосл≥довн≥сть крок≥в:

1. ¬ласником чи уповноваженим ним органом приймаЇтьс€ р≥шенн€ щодо участ≥ п≥дприЇмства у ¬≥дкритому пенс≥йному фонд≥ У—оц≥альний стандартФ.

2. Ќаш≥ фах≥вц≥ знайомл€ть ¬ас з умовами участ≥ та пенс≥йними схемами. ƒл€ вкладник≥в - юридичних ос≥б ¬≥дкритий пенс≥йний фонд "—оц≥альний стандарт" пропонуЇ ш≥сть пенс≥йних схем.

3. ¬ оф≥с≥ компан≥њ-адм≥н≥стратора ¬и укладаЇте ƒогов≥р про ≥нформац≥йний обм≥н (дал≥ - ƒогов≥р) з јдм≥н≥стратором ‘онду та знайомитесь з ≤нструкц≥Їю про ≥нформац≥йний обм≥н м≥ж јдм≥н≥стратором та ¬кладником, €ка Ї нев≥д'Їмним додатком до ƒоговору та €ка визначаЇ механ≥зм, терм≥ни та пор€док обм≥ну ≥нформац≥Їю, необх≥дною дл€ належного виконанн€ ƒоговору.

4. ¬и готуЇте, ≥ ¬аш представник надаЇ јдм≥н≥стратору:

  • јнкету ¬кладника з основними в≥домост€ми про п≥дприЇмство (форма надаЇтьс€ јдм≥н≥стратором);
  • ¬ит€г з ™диного державного реЇстру юридичних ос≥б та ф≥зичних ос≥б-п≥дприЇмц≥в (™ƒ–), €кий обовТ€зково повинен м≥стити: назву, ≥дентиф≥кац≥йний код, вид д≥€льност≥ за  ¬≈ƒ, м≥сцезнаходженн€ та ≥нформац≥ю про кер≥вника юридичноњ особи;
  • ≥нформац≥ю про систему оподаткуванн€ та банк≥вськ≥ рекв≥зити (лист у дов≥льноњ форм≥ за п≥дписом кер≥вника);
  • прост≥ коп≥њ:

- виписки з ™ƒ–;

- наказу про призначенн€ кер≥вника п≥дприЇмства або вит€г з р≥шенн€ органу управл≥нн€ п≥дприЇмством про обранн€ кер≥вника;

- наказу про призначенн€ головного бухгалтера п≥дприЇмства;

- наказу про призначенн€ в≥дпов≥дальноњ особи, €ка буде займатись взаЇмод≥Їю з ‘ондом;

- паспорт≥в та ≥дентиф≥кац≥йних код≥в ос≥б, на €ких передаютьс€ накази про призначенн€ (ƒиректор, √олова правл≥нн€, головний бухгалтер, в≥дпов≥дальна особа);

- паспорт≥в та ≥дентиф≥кац≥йних код≥в прац≥вник≥в п≥дприЇмства - ”часник≥в, на користь €ких будуть зд≥йснюватись внески ¬кладником;

  • в≥дом≥сть первинноњ персон≥ф≥кац≥њ прац≥вник≥в, на користь €ких будуть зд≥йснюватись внески до ‘онду (форма надаЇтьс€ јдм≥н≥стратором).

5. ¬и пов≥домл€Їте нам номер обраноњ ¬ами пенс≥йноњ схеми, в≥дпов≥дно до €коњ будуть зд≥йснюватис€ внески до ‘онду на користь ¬аших прац≥вник≥в.

6. Ќа п≥дстав≥ ¬ашого р≥шенн€ щодо обраноњ пенс≥йноњ схеми, отриманоњ јнкети та вс≥х вище перел≥чених документ≥в јдм≥н≥стратор ‘онду готуЇ документи на п≥дпис, а саме:

 • ѕенс≥йн≥ контракти;
 • додатки до пенс≥йних контракт≥в;
 • анкети учасник≥в.

7. ”кладаЇте ѕенс≥йн≥ контракти на користь своњх прац≥вник≥в, €к≥ набувають статусу ”часник≥в ‘онду.

8. «д≥йснюЇте перерахуванн€ пенс≥йних внеск≥в в≥дпов≥дно до розм≥р≥в та терм≥н≥в, обумовлених у пенс≥йних контрактах та в обран≥й пенс≥йн≥й схем≥.

9.  ожного разу ¬и п≥дтверджуЇте перерахуванн€ кошт≥в готуючи ¬≥дом≥сть персон≥ф≥кац≥њ пенс≥йних внеск≥в та супров≥дний лист, €к≥ п≥дписуютьс€ посадовими особами ¬кладника, засв≥дчуютьс€ печаткою, та передаютьс€ јдм≥н≥стратору.

¬≥ртуальна консультац≥€
 ¬аше ≥м'€


¬аш Email


¬аше питанн€

 
ƒокумент:   Ќадрукувати    ¬гору   

©  ≥нто. ≤нвестиц≥њ ≥ ц≥нн≥ папери в ”крањн≥
ѕов≥домленн€ ≥ застереженн€
”крањна,  ињв - 04070,
вул. —агайдачного, 25-Ѕ, 3 поверх
“ел.: (044) 246-7350, 246-7434
‘акс: (044) 235-5875

© –озроблено NewAgeLab, 2003.
ЌовиниЌакопичувальне пенс≥йне забезпеченн€ёридичним особамѕриватним особам—оц≥альний стандартЌѕ‘ у «ћ≤ онтакти¬аше ставленн€ до Ќѕ‘ (анкета)¬≥ртуальна консультац≥€Ѕанери на головн≥й